PRAVNICI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE TREBALI BI VIŠE RADITI NA NA ZASTUPANJU PRED SUDOM U ODNOSU NA ADVOKATE

Razgovor sa novoimenovanom izvršnom direktoricom započeli smo pitanjem o zatečenom stanju u pravnom i kadrovskom sektoru.

Kako kaže, prvo i vrlo neobično zapažanje dolaskom na posao jeste činjenica da kancelarija koju je “naslijedila” po dolasku, nije imala računar. To je i prva stvar koju je morala mjenjati kako bi uopšte započela posao, obzirom da je u današnje vrijeme nemoguće obavljati pravne ali i bilo koje druge poslove bez upotrebe računara, interneta i sl.

Kroz razgovor o radu Službe dotakla se i nelogičnosti po pitanju kadrova u Rudniku, odnosno pravnih zastupanja pred sudom.

Kada je u pitanju kadar u Službi mišljenja je da tu ima dosta kvalitetnih pravnika ali i pravnika koji ispunjavaju sve potrebne uslove za zastupanje. Pa se s pravom postavlja pitanje, zašto se u tolikom broju postupaka angažuju advokati, vanjski saradnici, kada taj posao u istom rangu mogu odraditi i pravnici uposlenici ovog Društva.

To je ono na šta u narednom periodu treba obratiti posebnu pažnju.

Posebnu pažnju treba obratiti i na kadroviranje uposlenika, organizaciju kadra koja do sada nije bila na onom nivou na kome bi mogla biti. Mnogo je tu posla za uraditi- smatra direktorica za pravne i kadrovske poslove i dodaje da će do promjena doći samo u onom dijelu gdje stvari nisu dobro organizovane.

- Ono što je do sada funkcionisalo dobro, nećemo mjenjati. Bazirat ćemo se isključivo na stvari koje su predstavljale problem i u svrhu boljeg, kvalitetnijeg i ekonomičnijeg rada praviti promjene - kaže v.d. izvršna direktorica.

Disciplina je važan faktor u radu, dolazak i odlazak s posla na vrijeme je nešto što ranije i nije bila praksa u ovom preduzeću. Nakon intervenisanja, situacija se u tom segmentu znatno popravila. Izvršenje poslovnih zadataka u rokovima takođe je jedan od problema koji je analizom zatečenog stanja uočen, kao i to da određen broj radnika koji su godinama radili na istim pozicijama, a to su uglavnom neke vodeće pozicije, ima vrlo mali ili skoro nikakav radni učinak, što je svakako alarm da se nešto poduzme i da se rezultati rada u tom dijelu poprave.