Već 15 godina Avdo Avdić piše neistine o RMU Banovići i o nama koji vodimo ovo najveće i najuspješnije preduzeće u oblasti rudarstva u FBiH.
Ne znam ko mu je bio sagovornik iz Elektroprivrede BiH ili TE Tuzla, ali je očito da se ne razumije u ono sto je iznio u ovom tekstu i da pokušava predstaviti kao neprijatelje Elektroprivrede i države Bosne i Hercegovine za koju smo i mi rudari iz RMU Banovića i građani Banovića položili puno života i prolili puno krvi i naše majke i djeca suza sa još 120 000 hiljada boraca našeg kantona. Takođe činimo lokalnu zajednicu kao dio naše države, a što se očito nekoj gospodi ne dopada pa smo za sve krivi.

RMU Banovići je u 2017 godini ispoštovao u potpunosti ugovor sa Elektroprivredom čak i prebacio za 5%.

UGOVOR IZ 2017:
Ugovoreno toplote:
15 293 200 GJ
Ostvareno toplote:
16 052 422 GJ
Iz čega se vidi da je isporučeno 104,96 % ugovorene toplote.

U prva dva mjeseca 2018
Ugovoreno:
2 595 207 GJ
Isporučeno:
2 560 379 GJ
ili 98,66 % ugovorene toplote.

Kako je onda moguće da EP BiH ostvari gubitak zbog RMU Banovići od 20 miliona ako smo mi isporučili 5 % više od ugovorene toplote.
Kako je moguće da je u 2017 godini proizvedeno 54% električne energije u TE Tuzla iz mrkih ugljeva, a 46% iz lignita, a plan je bio da se iz lignita proizvede 56% električne energije, a iz mrkog uglja 44%.
Mrki ugalj isporučuje RMU Banovići i RMU Đurđevik, a lignit Rudnik Kreka.
Nije mi poznato koliko je u prošloj godini i prva dva mjeseca ove godine isporučio RMU Đurđevik i Rudnik Kreka ali znam da nisu isporučili ugovorene količine i to možete pitati poštovanog i uvaženog gospodina generalnog direktora Bajazita Jašarevića ili direktora TE Tuzla Izeta Džananovića.

Pisac, a i onaj ko mu je dao podatke očito ne zna da se ugalj ugovaramo po toploti, a tone se formalno ubacuju u ugovor više radi dnevne dinamike i transporta uglja.
Cijenu uglja je odredila Vlada FBiH još u martu 2009 godine.

Tačno je da ugalj u industriju i široku potrošnju prodajemo od 12 do 20 % skuplje što govori o tome da je Vlada FBiH omogučila svojom odlukom EPBiH da pljačka rudnike i da onda tobođe vrši dokapitalizaciju u te iste rudnike, naravno osim u RMU Banoviće.
Iz gornjih podataka se vidi da RMU Banovići ima veliko učešće u proizvodnji u TE Tuzla i poznato je da je blok 6 koji RMU Banovići snabdijevaju ugljem rentabilniji od svih blokova u EP BiH i da je električna energija prizvedena iz bloka 6 jeftinija za oko 10 % u odnosu na ostale blokove i u Tuzli i u Kaknju, a da pri tome nabavku opreme i sve druge troškove obavljamo sami.

Poštovani i dobronamjerni novinari i čitaoci vaših tekstova, prosudite sami koliko je RMU Banovići kao i gospodin Kukić učestvovali u ostvarivanju 20 miliona KM gubitka u EP BiH te Rudnik Kreka gubitak 13,44 miliona KM te RMU Đurđevik 8,54 miliona KM, a RMU Banovići ostvario dobit od 6,2 miliona KM.

Preporučujem svim Banovićanima i svim rudarima u FBiH da pročitaju Avdićev tekst u Žurnalu i da se sami uvjere zašto žele po svaku cijenu da nas vide u koncernu. Hvala ti Avdo Avdiću i od mene.

Ja ću vam gospodo novinari postaviti nekoliko piatanja, a vi ih istražite.
1. Da li se to poštovani i uvaženi gospodin generalni direktor Bajazit Jašarević boji smjene direktora koji prave gubitke u državnim kompanijama pa se problem želi prebaciti na nekoga drugoga ( ali molim vas gubitak koji je ostvaren u koncernu a on iznosi 33,965 miliona KM u rudnicima + 20 milona KM u EP BiH kako izvor reče). Ako se dobro sjećam političke stranke koje čine vlast su obećale smjenu direktora i uprava koji negativno posluju.
2. Da li direktor Termoelektrane Tuzla gospodin Izet Džananovic pravilno rukovodi depoom i zašto je u toku zime bio bez uglja i šta bi se dogodilo da su niske temperature potrajale 15 dana i da su bile kao u februaru 2012. godine – 20 stepeni C. Da li bi i tada kao i 2012 bili krivi rudnici, a najviše Banovići.
3. Ako je Nevad Ikanović odgovoran kako izvor tvrdi neka vam onda neko iz EP BiH pojasni kako funkcionise organizacija u Koncernu i EP BiH i koja je onda uloga generalnog direktora, i direktora TE Tuzla i direktora rudnika.
4. Zašto je Rudnik Kreka za tri godine investirao sam 7 miliona kada je imao na raspolaganju 160 miliona i kako misle obezbijediti ugalj za blok 7 kada znamo da kasne 28 miliona metara kubnih otkrivke.
5. Da li to Abdurahman Hodžič zvani HIH iz Živinica koji je platio ovaj tekst Avdiću čuva brata Seada koji obnaša funkciju izvrsnog direktora za investicije u Rudniku Kreka jer je očigledno da nije bilo lignita i da je ugalj dostavljan kamionima iz Rudnika Gračanica iz Gornjeg Vakufa u TE Tuzla, a Sead nije za tri godine investirao ništa u Rudnik Kreka.
6. Zašto nije pokrenuto odsumporavanje blokova kako to radi TE Ugljevik i zašto nije uopšte planirano u planovima EP BiH ni odsumporavanje blokova niti nove investicije u rudnike
7. Zašto distribucija nije izdvojena iz EP BiH kada se zna da je to moralo da se desi do prvog januara 2018.

I još stotinu pitanja možemo i možete postaviti gospodo novinari, a tiče se svakog građanina u FBiH i imamo pravo da to pitamo svi gospodu u EP BiH jer ćemo na kraju svi mi zajedno plaćati ceh onih kojima su uvijek drugi krivi i koji svoje neznanje pokrivaju zaštitom politike.

Dostavljeno:

-Tip.ba

-Vijeće za štampu BiH

Banovići,12.03.2018. godine

Direktor Društva

__________________

Dr.sci. Munever Čergić