Godišnji Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu
Polugodišnji Izvještaj o poslovanju RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2021. godinu
Javni konkurs za izbor i imenovanje Uprave - Direktora i izvršnih direktora RMU "Banovići" d.d. Banovići
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu RMU "Banovići" d.d. Banovići
Izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu Rudnik mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići
Javni oglas za prijem radnika u radni odnos RMU "Banovići" d.d. Banovići - 30.10.2020. godine
Javni konkurs za izbor i imenovanje Uprave - direktora i izvršnih direktora RMU "Banovići" d.d. Banovići -Dnevni avaz 02.09.2020. godine
Javni konkurs za izbor i imenovanje Uprave - direktora i izvršnih direktora RMU "Banovići" d.d. Banovići
Izvještaj o poslovanju za period 01.01.2020. - 30.06.2020. godine
Odluka o cijenama i uslovima prodaje uglja za 2020. godinu
Izvještaj o poslovanju RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2019. godinu
Saopštenje za javnost Sindikalne organizacije RMU "Banovići" d.d. Banovići
JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS
Polugodišnji izvještaj o poslovanju za period 1.1.2019 do 30.6.2019. godine
RMU ''Banovići'' d.d. Banovići - Izvještaj neovisnog revizora za 2018. godinu
Godišnji izvještaj o poslovanju RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2018. godinu
Polugodišnji izvještaj o poslovanju društva za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu
Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja
Polugodišnji Izvještaj o poslovanju RMU''Banovići''d.d.Banovići za period 01.01. - 30.06.2017. godine.
Izvještaj neovisnog revizora za 2016. godinu
Izvještaj o poslovanju RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2016. godinu