Adresa:

Armije BiH br.52
75290 Banovići

Telefon:

(035) 870-600

Email:

kontakt@rmub.ba