Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13192/23 od 21.07.2023. godine: "Ulja i maziva"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I- 111/23 od 31.05.2023. godine: "Električni detonatori, upaljači, neelektrični detonatori, neelektrični konektori, sporogoreći štapin, rudarska kapisla br. 8"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-75/23 od 11.05.2023. godine: " Nabavka gredera - 1 komad"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-74/23 od 09.05. 2023. godine: "Guma za viljuškar HYSTER (Tip gume 10.00 - 20 NHS 16. P.R.T. - 900)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 452/23 od 10.01.2023. godine: "Pragovi i skretnička građa za održavanje pruge"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 24043/22 od 23.12.2022. godine: "Elektromotori"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23781/22 od 20.12.2022. godine: "Rasvjeta i rasvjetni elementi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23441/22 od 14.12.2022. godine: "Tehnički plinovi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19992/22 od 19.10.2022. godine: "Uniforma za zaštitarsku službu i kontrolu ulaza i izlaza"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 14352/22 od 19.07.2022. godine: "Hidraulično ulje VG 46 za hidraulični bager TEREX RH 120E"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 140/22 od 29.04.2022. gdoine: "Podrška i održavnaje server, mrežne, backup i zaštitne opreme u server salama"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6303/22 od 31.03.2022. godine: "Vozilo za prevoz radnika sa radilišta - 2 komada"

Plan javnih nabavki RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2022. godinu

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2021. godinu broj 6472/21 od 09.04.2021. godine

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu

Plan javnih nabavki RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2018. godinu

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2017. godinu

Plan javnih nabavki RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2017. godinu

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-242/23 od 22.09.2023. godine: "Metanski sigurnosni eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I - 243/23 od 22.09.2023. godine: "Defektaža opravka rovokopača Atlas 350 MH"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-241/23 od 21.09.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za teretna, poluteretna vozila i vozila za prevoz radnika"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-240/23 od 20.09.2023. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za održavanje sekcija Tagor"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16771/23 od 20.09.2023. godine: "Nabavka ramova (gornji, donji i srednji ram za održavanje vagona)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-239/23 od 19.09.2023. godine: "Mlijeko i mliječni proizvodi Milkos"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16707/23 od 19.09.2023. godine: "Izbor banke za kratkoročni kredit revolving u iznosu od 3.000.000,00 KM na period do 12 mjeseci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16703/23 od 19.09.2023. godine: "Alkaten Ø110 sa pripadajućim fazonskim komadima"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16701/23 od 19.09.2023. godine: "Rezervni dijelovi za vibraciona sita"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16705/23 od 19.09.2023. godine: "Nabavka kamiona (kiper) četveroosovinca samoistovarivača minimalne nosivosti 17 tona - 2 komada"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16671/23 od 19.09.2023. godine: "Ručne lančane dizalice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16669/23 od 19.09.2023. godine: "Nabavka sanitetskog materijala"

zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-238/23 od 19.09.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova autoelektrike"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-237/23 od 19.09.2023. godine: "Defektaža i prijevoz vozila Audi 4 (J09-T-275) na relaciji Nipex - Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-235/23 od 19.09.2023. godine: "Defektaža motornog vozila Ford Ranger"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-236/23 od 19.09.2023. godine: "Defektaža kvara na kamionu Renault Kerax"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-234/23 od 19.09.2023. godine: "Nabavka kompresora "KNOR" VV 450/150-10"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-233/23 od 18.09.2023. godine: "Birač brzine za kamion IVECO EUROCARGO"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-232/23 od 15.09.2023. godine: "Slatki program"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-231/23 od 15.09.2023. godine: "Rezervni dijelovi za održavanje IKT opreme"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-202/23 od 15.09.2023. godine: "Izdavanje ADR certifikata (3 kandidata)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-203/23 od 15.09.2023. godine: "Organizovanje praktične vježbe u komori za članove Čete za spasavanje"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16369/23 od 14.09.2023. godine: "Polotke, poklopci i žičani umeci gridovih spojnica"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16371/23 od 14.09.2023. godini: "Rezervni dijelovi za ranžirani uređaj"

Zahtjev za dostavljanje ponuda - istraživanje tržišta broj I-230/23 od 14.09.2023. godine: "Grudnjak sa rukavima i kragnom (pamuk, prirodno krzno)"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 16367/23 od 14.09.2023. godine: Repromaterijal za sanaciju mašine taložnice int.br.226"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 16308/23 od 13.09.2023. godine: "Nabavka elektroinstalacionog materijala i pribora"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-199/23 od 13.09.2023. godine: "Pasta za ruke 500 gr."

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-197/23 od 12.09.2023. godine: "Angažovanje rovokopača za čišćenje kolosijeka ispred separacije"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16069/23 od 11.09.2023. godine: "Osiguranje motornih vozila AO, AN i KO"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-229/23 od 08.09.2023. godine: "Gumene odbojne opruge za rezonantni vibracioni dodavač"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-228/23 od 07.09.2023. godine: "Izdavanje ADR certifikata (3 kondidata)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-227/23 od 07.09.2023. godine: "Angažovanje rovokopača za čišćenje kolosijeka ispred Separacije"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-226/23 od 07.09.2023. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za održavanje sekcije tagor"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-225/23 od 07.09.2023. godine: "nabavka zupčanika, vratila i rukavaca stožno-tanjirastih parova zavojnih vretena za dizel hidraulične lokomotive serije 740"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15842/23 od 07.09.2023. godine: "Sanacija krova elektroradionice na Bešinu u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-191/23 od 05.09.2023. godine: "Update postojeće licence Tachospeed control i čitač kartica"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-223/23 od 05.09.2023. godine: "Pasta za ruke 500 gr"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15691/23 od 05.09.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za alnaser damper kamiona"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-190/23 od 05.09.2023. godine: "Rezervni dio - puž (spirala) za industrijski kotao"

Odluka o dodjeli ugovora sledećem rangiranom ponuđaču broj 15539/23 od 04.09.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za opravku kompresora Knorr W 450/150-10"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15534/23 od 04.09.2023. godine: "Nabavka elektroničkih dijelova i senzora"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15536/23 od 04.09.2023. godine: "Sanacija rotora drobilice 240A"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-222/23 od 04.09.2023. godine: "Pretvarač za hidrodinamički mjenjač tipa 4PW45H1, kataloški broj: 150609"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 15531/23 od 04.09.2023. godine: "Nabavka damper kamiona - 2 komada"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-187/23 od 01.09.2023. godine: "Izrada elaborata o stabilnosti odlagališnih kosina na vanjskom odlagalištu Čubrić PK "Turija"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-186/23 od 31.12.2023. godine: "Monitoring sanitarno fekalnih otpadnih voda u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-184/23 od 31.08.2023. godine: "Atestiranje i promjena vrste vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-220/23 od 31.08.2023. godine: "Usluge opravke i umjeravanje uređaja i popratne opreme za mjerenje seizmičkog uticaja na okolinu"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15367/23 od 31.08.2023. godine: "Nabavka bronze, bronzanih čahura i mesinga"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15369/23 od 31.08.2023. godine: "Vijčana roba"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15324/23 od 31.08.2023. godine: "Nabavka transportnih valjaka"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-219/23 od 30.08.2023. godine: "Hladnjak (Radiator assembly)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-218/23 od 30.08.2023. godine: "Popravka duvaljke tip: AERZEN GM 220 L, serijskog broj 1591273"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-182/23 od 29.08.2023. godine: "Konvencionalna vatrodojavna centrala"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15147/23 od 28.08.2023. godine: "Radna odijela"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-178/23 od 28.08.2023. godine: "Održavanje internet portala sa web hostingom, server sa lokacijom i sigurnosti "

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 177/23 od 28.08.2023. godine: "Back - up internet link (1 komad)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15067/23 od 25.08.2023. godine: "Uniforme za kontrolore i zaštitarsku službu"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-216/23 od 25.08.2023. godine: "Angažovanje vanjskog izvođača radova na uklanjanju oštećenog stabla oko magacina eksplozivnih sredstava Mušići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-173/23 od 25.08.2023. godine: "Nabavka softvera i obuka osoblja za automatsku hidrološku vodomjernu stanicu"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-217/23 od 25.08.2023. godine: "Defektaža motora motornog vozila Ford Ranger"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15032/23 od 25.08.2023. godine: "Rezervni dijelovi za elevatore"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 15031/23 od 25.08.2023. godine: "Polotke, poklopci i žičani umetci gridovih spojnica"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 14922/23 od 24.08.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za transportne sisteme, drobilice i grabuljare Lot 2: Žičani umetak PHE 1090 OTG - GRID"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14918/23 od 24.08.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za transportne sisteme, drobilice i grabuljare Lot 4: Udarni pik za rotor drobilice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14916/23 od 24.08.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za transportne sisteme, drobilice i grabuljare Lot 5: Kašika grabuljara ČGT 1572"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14920/23 od 24.08.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za transportne sisteme, drobilice i grabuljare Lot 3: Rezervni dijelovi za grabuljasti transporter ČGT 1572"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14923/23 od 24.08.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za transportne sisteme, drobilice i grabuljare Lot 1: Lančana brava Ø26 x 92 mm"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-215/23 od 24.08.2023. godine: "Update postojeće licence Tachospeed i čitač kartica i digitalnih smart tahografa"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 214/23 od 24.08.2023. godine: "Monitoring sanitarno fekalnih otpadnih voda u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 213/23 od 24.08.2023. godine: "Atestiranje i promjena vrste vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 212/23 od 23.08.2023. godine: "Konzervirane i mesne prerađevine proizvođača Menprom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 211/23 od 23.08.2023. godine: "Mesne prerađevine proizvođača Semić"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 210/23 od 28.08.2023. godine: "Konvencionalna vatrodojavna centrala"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-172/23 od 22.08.2023. godine: "Ručni paletar nosivosti 2500 kg"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 209/23 od 22.08.2023. godine: "Pretvarač za hidrodinamički mjenjač tipa 4PW45H1, kataloški broj 150609/23 (Hidrodinamički prenosnik tipa 4PW45H1, Industrija 14. Oktobar, Kruševac)"

Odluka o dodjeli ugovora sledeće rangiranom ponuđaču broj 14679/23 od 18.08.2023. godine: "Nabavka kompresora E4NF 1010 Trudbenik"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 208/23 od 18.08.2023. godine: "Izrada elaborata o stabilnosti odlagališnih kosinana na vanjskom odlagalištu Čubrić PK "Turija"

Odluka o izzboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14667/23 od 18.08.2023. godine: "Materijal za nastavljanje i popravku vanjskog plašta kablova"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 207/23 od 18.08.2023.godine: "Nabavka rezervnih dijelova za buldozere Komatsu"

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču broj 14614/23 od 18.08.2023. godine: "Nabavka elektroinstalacionog materijala i pribora"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-206/23 od 17.08.2023. godine: Kratkoročni kredit revolving u iznosu od 3.000.000,00 KM na period od 12 mjeseci"

Odluka o dodjeli ugovora slijedećem rangiranom ponuđaču broj 14561/23 od 17.08.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za opravku kompresora KNORR W 450/150 - 10"

Odluka o dodjeli ugovora slijedećem rangiranom ponuđaču broj 14560/23 od 17.08.2023. godine: "Nabavka kompresora E4NF 1010 Trudbenik"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 14514/23 od 17.08.2023. godine: " Plastični i watergel eksplozivi i pojačnici 250 gr"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14519/23 od 17.08.2023. godine: "Rezervni dijelovi za centrifugalne pumpe - Lot 2: Rebrasto gumeno crijevo za vodu"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14517/23 od 17.08.2023. godine: "Rezervni dijelovi za centrifugalne pumpe - Lot 1: Grafitna šnjura"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-169/23 od 17.08.2023. godine: "Higijensko potrošni materijal za održavanje higijene u OJ Standard i usluge"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 205/23 od 16.08.2023. godine: "Back-up internet link (1 komad)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 204/23 od 16.08.2023. godine: "Tehničko održavanje internet portala sa web hostingom, server lokacijom i sigurnosti"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-203/23 od 15.08.2023. godine: Ručne lančane dizalice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-167/23 od 15.08.2023. godine: "Rezervni dio - puž (spirala) za industrijski kotao"

Zahtjev za doostavljanje ponuda broj I-202/23 od 14.08.2023. godine: "Osiguranje motornih vozila od AO,AN i KO pojedinih vozilana period od 1 godine"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-201/2 od 14.08.2023. godine: "Nabavka softvera i obuka osoblja za automasku hidrološku vodomjernu stanicu"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-200/23 od 14.08.2023. godine: "Nabvaka sanitetskog materijala"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 14282/23 od 14.08.2023. godine: "Nabavka PP aparata i rezervnih dijelova za PP aparate"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 14281/23 od 14.08.2023. godine: "Periodično ispitivanje za zaštitu i ekologiju RS Banja Luka"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-199/23 od 11.08.2023. godine: "Nabavka ramova (gornji, donji i srednji ram za održavanje vagona)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I198/23 od 11.08.2023. godine: "Pužasta opruga za vagone prema crtežu broj 4.KU.04.20"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-164/23 od 11.08.2023. godine: "Higijensko potrošni materijal za održavanje higijene u OJ Standard i usluge"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-161/23 od 10.08.2023. godine: "Usluge pranja vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 197/23 od 10.08.2023. godine: "Rezervni dijelovi za vibraciona sita"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14161/23 od 10.08.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za čelni kombajn"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14158/23 od 10.08.2023. godine: "Električi detonatori, upaljači, neelektrični detonatori, neelektrični konektori, sporogoreći štapin, rudarska kapisla br.8"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 196/23 od 10.08.2023. godine: "Sanacija krova objekta elektroradione na Bešinu u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-160/23 od 09.08.2023. godine: "Rezervni dijelovi za lančane dizalice"

odluka o dodjeli ugovora sledeće rangiranom ponuđaču broj 14058/23 od 08.08.2023. godine: "Nabavka kompresora E4NF 1010 TRUDBENIK"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-195/23 od 08.08.2023. godine: "Kratkoročni kredit revolving u iznosu od 3.000.000,00 KM na period od 12 mjeseci"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 13927/23 od 04.08.2023. godine: "Spojnica transporta utovarivača Hyundai"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj od A-155/23 od 04.08.2023. godine: "Nabavka kablovskih spojnica"

Zahtjev za dostavljanje ponuda ponuda broj A-154/23 od 04.08.2023. godine: "Donji dio kašike grabuljara ČGT (lijevi i desni)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-194/23 od 04.08.2023. godine: "Usluge pranja vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I - 193/23 od 03.08.2023. godine: "Higijensko potrošni materijal"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-153/23 od 03.08.2023. godine: "Registracija putničkog vozila LADA NIVA (3 kom)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-192/23 od 02.08.2023. godine: "Sanacija drobilice 240 A"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-152/23 od 02.08.2023. godine: "Nosači valjka za GT 800 mm"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-189/23 od 02.08.2023. godine: "Nabavka ručnog paletara nosivosti 2500 kg"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A - 150/23 od 02.08.2023. godine: "Rezervni dio - puž (spirala) za induistrijski kotao"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13702/23 od 1.08.2023. godine: " Rezervni dijelovi za grabuljaste transportere"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 13615/23 od 31.07.2023. godine: "Materijal za nastavljanje i popravku vanjskog plašta kablova"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13613/23 od 31.07.2023. godine: "Nabavka svih vrsta filtera za lokomotive"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 13617/23 od 31.07.2023. godine: "Sanacija krova objekta elektroradionice na Bešinu u RMU "Banovići" d.d Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača broj 13611/23 od 31.07.2023. godine: "Popravka reduktora ranžirnog uređaja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-149/23 od 31.07.2023. godine: "Servis i popravka kopir aparata i plotera"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13625/23 od 31.07.2023. godine: "Opravka - revizija električnih mašina damper kamiona"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 147/23 od 31.07.2023. godine: "Letva volana za vozilo Ford Ranger, Inter kuler za For Custom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 188/23 od 28.07.2023. godine: "Registracija putničkog teretnog vozila Lada Niva (3 kom.)"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 13553/23 od 28.07.2023. godine: "Vijčana roba"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13511/23 od 27.07.2023. godine: "Elastična poluspojnica za pogonske sklopove transportera"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13453/23 od 27.07.2023. godine: "Rezervni diejlovi za primarne centrifuge interni broj 405A i B - LOT 2"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13455/23 od 27.07.2023. godine: "Rezervni diejlovi za primarne centrifuge interni broj 405A i B LOT -1"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 144/23 od 27.07.2023. godine: "Nalaženje mikrolokacije kvara na 6 kV kablu"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 187/23 od 27.07.2023. godine: "Nabavka kablovskih spojnica"

Zahtjev za dostaljanje ponuda broj I-186/23 od 27.07.2023. godine: "Nabavka sijalica i opreme"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-143/23 od 26.07.2023. godine: "Gusjenice za mini utovarivač BobCat"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-185/23 od 26.07.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za poluteretna i teretna vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-142/23 od 26.07.2023. godine: "Punjenje boca koje se koriste za hemijsku analizu jamskog zraka na aparatu SICK GMS 810"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-184/23 od 26.07.2023. godine: "Motorno ulje"

Odluka o izobru najpovoljnijeg ponuđača broj 13390/23 od 26.07.2023. godine: "Čelični poluproizvodi"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 13389/23 od 26.07.2023. godine: "Bronza, bronzane čahure i mesing"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-141/23 od 26.07.2023. godine: "Izbor banke za izdavanje sveobuhvatne garancije 5.000,00 KM"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-141/23 od 26.07.2023. godine: "Izbor banke za izdavanje sveobuhvatne garancije 5.000,00 KM"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-140/23 od 26.07.2023. godine: "Izbor banke za izdavanje bankarske garancije na iznos 15.000,00 KM"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-139/23 od 26.07.2023. godine: "Guma 7,5 -16"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-138/23 od 25.07.2023. godine: "Angažovanje mobilnog postrojenja za prosijavanje na gusjenicama"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-137/23 od 25.07.2023. godine: "Angažovanje mobilne drobilice za potrebe drobljenja uglja granulacije 0-80 mm"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I - 182/23 od 25.07.2023. godine: "Izbor banke za izavanje sveobuhvatne garancije 5.000,00 KM"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-183/23 od 25.07.2023. godine: "Izbor banke za izdavanje bankarske garancije na iznos od 15.000,00 KM"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13296/23 od 24.07.2023. godine: "Nabavka eksploziva: Anfo eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I - 181/23 od 24.07.2023. godine: Angažovanje mobilne drobilice za potrebe drobljenja uglja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I - 180/23 od 24.07.2023.. godine: "Angažovanje mobilnog postrojenja za prosijavanje"

Odluka o izboru najpovoljniejg ponuđača broj 13261/23 od 24.07.2023. godine: "Usluga rada autodizalice minimalne nosivosti 60 tona - LOT 1"

Tendrska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka eksploziva (Anfo eksploziv)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13081/23 od 20.07.2023. godine: "Rezervni dijelovi za kompresor HERTZ FERCON 132P, int. br. 242A i 242B1"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13144/23 od 21.07.2023. godine: "Nabavka kompresora E4NF 1010 "TRUDBENIK"

oOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13083/23 od 20.07.2023. godine: " Nabavka rezervnih dijelova za opravku kompresora KNORR VV 450/150 - 10"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača brojn 13077/23 od 20.07.2023. godine: "Usluga rada autodizalice minimalne nosivosti 90 tona (LOT 2) Usluga rada autodizalice minimalne nosivosti 220 tona (LOT 3)"


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13079/23 od 20.07.2023. godine: "Pumpe za obaranje ugljene prašine u suhoj Separaciji"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 179/23 od 21.07.2023. godine: "Rezervni dijelovi anlasera za damper kamione"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 178/23 od 20.07.2023. godine: "Guma i zračnica za traktorsku prikolicu"

Odluka o dodjeli Ugovora sledećem rangiranom ponuđaču broj 12967/23 od 19.07.2023. godine: "Materijal za nastavljanje i popravku vanjskog plašta kablova"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 177/23 od 19.07.2023. godine: "Dvostepena centrigugalna pumpa GČ 16/8 (10 CHDG 9-2) sa uslugom ugradnje"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12859/23 od 18.07.2023. godine: "Izbor banke za kredit revolving u iznosu od 2.500.000,00 KM na period od 6 mjeseci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12857/23 od 18.07.2023. godine: "Izrada spojeva na gumenoj traci i setovi za toplu vulkanizaciju trake"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 12816/23 od17.07.2023. godine: "Alkaten Ø110 sa pripadajućim fazonskim komadima"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 176/23 od 17.07.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za elevatore"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12719/23 od 14.07.2023. godine: "Eksploziv (praškasti anfo eksploziv i emulzioni eksploziv) Lot 2: Emulzioni eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12717/23 od 14.07.2023. godine: "Eksploziv (praškasti Anfo eksploziv i Emulzioni eksploziv) Lot: 1 Anfo eksploziv"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 12621/23 od 14.07.2023. godine: "Električni detonatori, upaljači, neelektrični detonatori, neelektrični konektori, sporogoreći štapin, rudarska kapisla br. 8"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 175/23 od 14.07.2023. godine: "Guma i zračnice za traktorsku prikolicu"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-174/23 od 14.07.2023. godine: "Rezervni dijelovi za lančane dizalice"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 12601/23 od 13.07.2023. godine: "VN i NN osigurači i pribor"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 12602/23 od 13.07.2023. godine: "Materijal za nastavljanje i popravku plašta kablova"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I- 172/23 od 12.07.2023. godine: "Rezervni dijelovi za trakaste transportere"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-173/23 od 12.7.2023. godine: "Rezervni dijelovi za vibracione dodavače"

odluka o poništenju postupka nabavke broj 12410/23 od 11.07.2023. godine: "Organizovanje praktične vježbe u komori za članove Čete za spasavanje"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-171/23 od 11.07.2023. godine: "Servis i popravka kopir aparata i plotera"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-170/23 od 11.07.2023. godine: "Opravka ručnih radio stanica"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-167/23 od 11.07.2023. godine: "Opravka autobusa URAL 4320"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I - 169/23 od 11.07.2023. godine: "Nalaženje mikrolokacije kvara na 6 kV kablu"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-168/23 od 11.07.2023. godine: "Periodično ispitivanje VN elektroizolacione opreme"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 120/23 od 11.07.2023. godine: "Nabavka termometara za sve dizel hidraulične lokomotive"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 121/23 od 11.07.2023. godine: "Materijal za opravku i za lakiranje putničkog vozila Škoda Fabija, letva volana za vozilo Ford Ranger"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-119/23 od 11.07.2023. godine: "Nabavka manometara za sve dizel hidraulične lokomotive"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 118/23 od 11.07.2023. god: "Nabavka vulkanizerskog materijala za popravku guma"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-166/23 od 10.07.2023. godine: "Punjenje boca koje se koriste za hemijsku analizu jamskog zraka na aparatu SICK GMS 810"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-165/23 od 10.07.2023. godine: "Rezervni dijelovi alnasera za damper kamione"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 164/23 od 10.07.2023. godine: "Gusjenice za mini utovarivač BobCat"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 163/23 od 10.07.2023. godine: "Nabavka PP aparata i rezervnih dijelova za PP aparate"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-162/23 od 07.07.2023. godine: "Svježe teleće i jagnjeće meso, ramstek i biftek juneći, jestivi organi i mesne prerađevine"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12132/23 od 06.07.2023. godine: "Gumene čizme"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12134/23 od 06.07.2023. godine: "Radna odijela"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-117/23 od 06.07.2023. godine: "AD BLUE tečnost za motor (teretna vozila)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-116/23 od 06.07.2023. godine: "Hidraulično ulje VG 46"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-160/23 od 04.07.2023. godine: "Nabavka termometara za sve dizel hidraulične lokomotive"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-161/23 od 04.07.2023. godine: "Nabavka manometra za sve dizel hidraulične lokomotive"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-159/23 od 04.07.2023. godine: "AD BLUE tečnost za motore (teretna vozila)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11811/23 od 03.07.2023. godine: "Dizel i druga goriva za putnička vozila (EURO DIZEL, BMB-95, MB-98, EN-590 sl.)"

Odluka o dodjeli ugovora sledećem rangiranom ponuđaču broj 11742/23 od 30.06.2023. godine: "VN i NN osigurači i pribor"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-158/23 od 29.06.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za transportne sisteme, drobilice i grabuljare"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11589/23 od 27.06.2023. godine: "Materijal za nastavljanje i popravku vanjskog plašta kablova"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-157/23 od 27.06.2023. godine: "Polotke, poklopci i žičani umetci gridovnih spojnica"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-156/23 od 27.06.2023. godine: "Rezervni dijelovi za centrifugalne pumpe"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11060/23 od 20.06.2023. godine: "Gumene čizme"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-155/23 od 26.06.2023. godine: "Nabavka kardanskih vratila sa krstovima kardana za dizel hidraulične lokomotive serija 740, 720 i 732"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-110/23 od 23.06.2023. godine: "Usluga popravke turbina na motornim vozilima"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-109/23 od 23.06.2023. godine: "Nabavka vulkanizerskog materijala za popravku guma"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11349/23 od 22.06.2023. godine: "nabavka kamiona (kiper) četveroosovinca, samoistovarivača minimalne nosivosti 17 tona - 2 komada"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11345/23 od 22.06.2023. godine: "Kontrola i ispitivanje elemenata i izdavanje upotrebnih dozvola"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-154/23 od 23.06.2023. godine: "Nabavka motora Cummins M-11-C (za DHL serije 720) - nov ili recon u kompletu sa svim dijelovima za ugradnju i puštanje u rad- 1 komad"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-153/23 od 23.06.2023. godine: "Eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-152/23 od 23.06.2023. godine: "Eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-151/23 od 22.06.2023. godine: "Izrada spojeva na gumenoj traci i setovi za toplu vulkanizaciju"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-108/23 od 22.06.2023. godine: "Revizija PRP uvođenja novih kapnih rudarskih lampi u lamparu rudnika "Podzemna eksploatacija uglja" RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-107/23 od 22.06.2023. godine: "Periodični pregled i izdavanje upotrebne dozvole za trakasti transporter interne oznake T-4"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-104/23 od 22.06.2023. godine: "Materijal za opravku i lakiranje putničkog vozila Škoda Fabia, letva volana za vozilo Ford Ranger"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-150/23 od 22.06.2023. godine: "Spojnica"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-149/23 od 21.06.2023. godine: "Alkoholna pića"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-148/23 od 21.06.2023. godine: "Slatki program"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11254/23 od 22.06.2023. godine: "Geomembrana za regulaciju odvodnih kanala u PK Turija"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-147/23 od 21.06.2023. godine: "Mesne prerađevine Semić"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11183/23 od 21.06.2023. godine: "Spojnica za meki (soft) start elektromotora na vezi elektormotor - reduktor"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-146/23 od 20.06.2023. godine: "Revizija PRP uređaja novih kapnih lampi u lamparu Rudnika "Podzemna eksploatacija uglja" RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-145/23 od 20.06.2023. godine: "Periodični pregled i izdavanje upotrebne dozvole za trakasti transporter oznake T-4"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11056/23 od 20.06.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za održavanje kompresorskih agregata"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11058/23 od 20.06.2023. godine: "Periodični pregled konfora radne sredine"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-100/23 od 19.06.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za održavanje IKT mrežne opreme"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-144/23 od 19.06.2023. godine: "Potrošni materijal za izolacione aparate"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10907/23 od 16.06.2023. godine: "Monitoring tehnoloških otpadnih voda u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-91/23 od 16.06.2023. godine: "Šestomjesečni tehnički pregled video nadzornog sistema RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-90/23 od 16.06.2023. godine: "Prevoz dizel hidraulične lokomotive širokog kolosjeka na relaciji Banovići - pružaocu usluga"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-89/23 od 16.06.2023. godine: "Angažovanje dizel hidraulične lokomotive serije 734-223"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-143/23 od 16.06.2023. godine: "Rezervni dijelovi za održavanje IKT mrežne opreme"

Odluka o dodjeli ugovore sledeće rangiranom ponuđaču broj 10808/23 od 15.06.2023. godine: "VN i NN osigurači i pribor"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-140/23 od 15.06.2023. godine: "Nabavka elektroničnih dijelova i senzora"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10757/23 od 15.06.2023. godine: "Tehnički pregled motornih vozila, certificiranje, baždarenje i opravka tahografa na teretnim vozilima"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-138/23 od 14.06.2023. godine: "Svježe juneće meso sa kostima cijelo obloženo streč folijom"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10718/23 od 14.06.2023. godine: "Angažovanje kamiona sa niskonosećom prikolicom nosivosti do 40 tona"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I -13/23 od 13.06.2023. godine: "Elastična poluspojnica za pogonske sklopove transportera"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 10569/23 od 12.06.2023. godine: "Kardanska vratilla za DHL serije 740, 720 i 732"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10567/23 od 12.06.2023. godine: "Nabavka elektroinstalacionog materijala i pribora"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10565/23 od 12.06.2023. godine: "Nabavka kamenog agregata"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10555/23 od 12.06.2023. godine: "Izbor banke za kratkoročni OVERDRAFT kredit u iznosu od 5.000.000 KM na period od 12 mjeseci"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I - 136/23 od 12.06.2023. godine: "Materijal za opravku i lakiranje putničkog vozila ŠKODA FABIJA , letva volana za vozilo FORD RANGER"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I -134/23 od 12.06.2023. godine: "Nabavka svih vrsta filtera za lokomotive"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 133/23 od 12.06.2023. godine: " Popravka planetarnog reduktora ranžiranog uređaja int. br, 301"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I - 132/23 od 08.06.2023. godine: " Defektaža i popravka motora za teretna motorna vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I- 129/23 od 08.06.2023. godine: " Rezervni dijelovi za grabuljaste transportere"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-131/23 od 08.06.2023. godine: "Dopuna projekta izvedenog stanja sanitarno fekalnih otpadnih voda objekata u rudniku Podzemna eksploatacija uglja i Željeznički transport"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I - 130/23 od 08.06.2023. godine: "Rezervni dijelovi za mašine taložnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 128/23 od 08.06.2023. godine: "Nabavka guma za teretna motorna vozila"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10385/23 od 08.06.2023. godine: "Keramičke pločice za primarnu centrifugu"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10387/23 od 08.06.2023. godine: "Originalni rezervni dijelovi za damper kamione Belaz"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 127/23 od 08.06.2023. godine: "Nabavka vulkanizerskog materijala za popravku guma"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 126/23 od 08.06.2023. godine: "Usluga rada autodizalice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 125/23 od 08.06.2023. godine: " Rezervni dio - puž (spirala) za industrijski kotao na čvrsto gorivo"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10308/23 od 07.06.2023. godine: "Osiguranje damper kamiona Belaz"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10311/23 od 07.06.2023. godine: "CO2 upijači za izolacioni aparat R34360"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 10316/23 od 0.06.2023. godine: "Nabavka transportnih valjaka"

Odluka o ponišenju postupka nabavke broj 10314/23 od 07.06.2023. godine: "Opravka mosnih dizalica"


Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-123/23 od 06.06.2023. godine: "Usluga popravke turbina na motornim vozilima"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-124/23 od 06.06.2023. godine: "Rezervni dijelovi za primarne centrifuge interni broj 405 A i B"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-122 od 06.06.2023. godine: "Toner za HP Laser MFP 137 fnw 106A"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-121/23 od 06.06.2023. godine: "Izgradnja objekata i postrojenja za odvodnju i tretman otpadnih voda sa prostora pristupnog puta oko upravne zgrade, transportera GT 323 i kamionske vage u OJ Separacija"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 120/23 od 06.06.2023. godine: "Industrijsko ulje"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I -119/23 od 02.06.2023. godine: "Dopuna projekta izvedenog stanja sanitarno fekalnih opadnih voda objekata u Rudniku Podzemna eksploatacija i Željeznički transport"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10015/23 od 02.06.2023. godine: "Opravka invertera otkopne mašine SL-30"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9960/23 od 02.06.2023. godine: "Rezervni dijelovi za održavanje rashladnih uređaja"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 9985/23 od 02.06.2023. godine: "Poluteretna vozila i vozila za prevoz radnika"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-118/23 od 02.06.2023. godine: "Alkaten Ø110 sa pripadajućim fazonskim komadima"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-116/23 od 01.06.2023. godine: "Punjenje boca koje se koriste za hemijsku analizu jamskog zraka na aparatu SICK GMS810"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-117/23 od 01.06.2023. godine: "Rezni i tokarski alat"

Tenderska dokumentacija - predkvalifikaciona faza: "Artikli za ugostiteljske objekte"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-115/23 od 01.06. 2023. godine: "Konzervirane i mesne prerađevine proizvođača Menprom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-77/23 od 01.06.2023. godine: "Angažovanje vatrogasne cisterne 10m3 za isporuku vode"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-114/23 od 01.06.2023. godine: "Spojnica za meki (soft) start elektromotora"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-113/23 od 31.08.2023. : " Nabavka bronze, bronzanih čahura i mesinga"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-112/23 od 31.05.2023. godine: Usluga angažovanja radnika mašinske struke (zavarivači, bravari, monteri)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9721/23 od 30.05.2023. godine: "Čelična lučna greda trodijelne popustljive podgrade sa vezivnim priborom"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9671/23 od 30.05.2023. godine: "Vijčana roba"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9624/23 od 29.05.2023. godine: "Žica za izradu žičanog pletiva"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj108/23 od 29.05.2023. godine: "Dopunski rudarski projekat odlagališta transportera i odlagača na vanjskom odlagalištu PK Turija (Rudarsko tehnološki, mašinski i elektro dio)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I -109/23 od 29.05.2023. godine: "Angažovanje vatrogasne cisterne 10 m3 za isporuku vode"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 110/23 od 29.05.2023. godine: "Sanacija krova objekta elektroradione na Bešinu u RMU "Banovići" d.d Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-107/23 od 26.05.2023. godine: "GN i PPY kabal"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-106/23 od 26.05.2023. godine: "Materijal za nastavljanje i popravku vanjskog plašta kablova"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-105/23 od 26.05.2023. godine: "Opravka - revizija električnih mašina damper kamiona"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-102/23 od 26.05.2023. godine: "Nabavka manometra za sve dizel hidraulične lokomotive"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-101/23 od 26.05.2023. godine: "Nabavka termometra za sve dizel hidraulične lokomotive"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-100/23 od 26.05.2023. godine: "Pumpe za obaranje ugljene prašine u suhoj separaciji"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-99/23 od 26.05.2023. godine: "Nabavka kompresora E4NF 1010 TRUDBENIK"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-97/23 od 26.05.2023. godine: "Rezervni dijelovi za kompresor HERTZ FRECON 132P, int.br. 242 A1 i 242 B1"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-104/23 od 26.05.2023. godine: "Kombinovana mašina - SKIP- 1 komad"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-93/23 od 26.05.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za opravku kompresora "KNORR" VV 450/150-10"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-103/23 od 26.05.2023. godine: "Čelični poluproizvodi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda A- 71/23 od 25.05.2023. godina: "Usluga uklanjanja tegova i podizanje zatezne stanice na transportnom sistemu Grivice - Draganja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9322/23 od 24.05.2023. godine: "Dizel gorivo EN-590 i bezolovni benzin BMB - 95"

Odluka o izboru najpovoljnije gponuđača broj 9375/22 od 25.05.2023. godine: "Usluge prevoza radnika"

  • Zahtjev za dostavljanje ponudabroj 67/23 od 24.05.2023. godine: "Rastavljanje, čišćenje i defektaže duvaljke GM 220 L serijskog broja 1591273 (proizvođača AERZEN)"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 9326/23 od 24.05.2023. godine: "Plastični i watergel eksplozivi i pojačnici 250 gr"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9324/23 od 25.05.2023. godine: "Električni upaljači"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-95/23 od 24.05.2023. godine: "Artikli za ugostiteljske objekte"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-94/23 od 24.05.2023. godine: "Usluga uklanjanja tegova i podizanje zatezne stanice na transportnom sistemu Grivice - Draganja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9189/23 od 23.05.2023. godine: "Nabavka rasvjete i rasvjetnih elemenata"

Zahtjev za dostavljanj ponuda broj A- 62/23 od 22.05.2023. godine: "Usluge demontaže i montaže guma, balansiranje točkova (teretni i putnički program)"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 9099/23 od 22.05.2023. godine: "Metanski sigurnosni eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-60/23 od 19.05.2023. godine: "Pocinčana mreža"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8983/23 od 19.05.2023. godine: "Rudno drvo"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-93/23 od 19.05.2023. godine: "Pocinčana mreža"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I- 92/23 od 18.05.2023. godine: "Usluge prevoza za članove Čete za spasavanje na relaciji Banovići - Zenica -Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A- 57/23 od 18.05.2023. godine: "Zavojne opruge"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-91/23 od 18.05.2023. godine: "Rastavljanje, čišćenje i defektaža duvaljke GM220L serijskog broja 1591273 (proizvođač AERZEN)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-88/23 od 17.05.2023. godine: "Nabavka lične i zaštitne opreme i sredstava"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-90/23 od 17.05.2023. godine: "Periodični pregled konfora radne sredine"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I - 89/23 od 17.05.2023. godine: "Angažovanje kamiona sa niskonosećom prikolicom nosivisti do 40 tona"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8803/23 od 17.05.2023. godine: "Usluge osiguranja radnika"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8805/23 od 17.05.2023. godine: "Izbor banke za glavni račun"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I- 87/23 od 16.05.2023. godine: "Osiguranje damper kamiona Belaz"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8749/23 od 16.05.2023. godine: "VN i NN osigurači i pribor"

Zahtjev za dostavljanje ponuda bro I-86/23 od 16.05.2023. godine: Izrada žičanog pletiva pletenjem žice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-85/23 od 16.05.2023. godine: "Organizovanje praktične vježbe u komori za članove Čete za spasavanje"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-84/23 od 16.05.2023. godine: "Demontaža, montaža i vulkaniziranje guma"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-83/23 od 16.05.2023. godine: "Čišćenje taložnih bazena i separatora u rudniku PEU"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I- 82/23 od 15.05.2023. godine: "Kratkoročni kredit overdraft u iznosu od 5.000.000,00 KM za refinansiranje i likvidnost"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-81/23 od 15.05.2023. godine: "Kratkoročni kredit revolving u iznosu od 2.500.000,00 KM za likvidnost"

Zahtjev za dostavljanje ponuda br I-80 od 15.05.2023. godine: "Opravka inventera otkopne mašine SL-300"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 52/23 od 15.05.2023. godine: "Usluga popravke mjenjača za teretno motorno vozilo FORD CARGO 3536 D"

Zahtjev za poništenje postupka nabavke broj 8576/23 od 12.05.2023. godine: "Uniforme za unutrašnju zaštitarsku službu"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 8452/23 od 11.05.2023. godine: "Originalni rezervni dijelovi za sistem glasnogovorne veze i blokade mehanizovanog širokog čela proizvođača ELTEL Poljska i za elektro opremu ELGOR HANSEN HAUHNICO i WICHARY - prva ugradnja"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 8451/23 od 11.05.2023:" Rezervni dijelovi za održavanje rashladnih uređaja"


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8534/23 od 12.05.2023. godine: "Sintetička vrpca"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-78/23 od 12.05.2023. godine: Rezervni dijelovi za grabuljaste transportere"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I- 79/23 od 12.05.2023. godine: "Rezervni dijelovi centrifugalne pumpe"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I - 76/23 od 11.05.2023. godine: "Kontrola i ispitivanje elemenata i izdavanje upotrebnih dozvola"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-77/23 od 11.05.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za održavanje kompresorskih agregata"

Zahtjev za dostavljanje ponuda - istraživanje tržišta broj I-73/23 od 09.05.2023. godine: "Monitoring tehnoloških otpadnih voda u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponua broj I- 71/23 od 09.05.2023. godine: "Nabavka motora CUMMINS M-11-C (za DHL serije720), nov ili recon kompletan sa svim dijelovima za ugradnju i puštanje u rad - 1 komad"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-72/23 od 09.05.2023. godine: "Nabavka kamiona (kiper) četveroosovinca, samoutovarivača, minimalne nosivosti 17 tona - 1 komad"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8267/23 od 09.05.2023. godine: "Kancelarijski materijal"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-69/23 od 08.05.2023. godine: "Usluga popravke mjenjača za teretno motorno vozilo FORD CARGO 3536 D"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-70/23 od 08.05.2023. godine: "Rezervni dijelovi za vibraciona sita"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I- 67/23 od 08.05.2023. godine: "CO2 upijač za izolacopni aparat (R34360)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-68/23 od 08.05.2023. godine: "Tehnički pregled motornih vozila, certificiranje, baždarenje i opravka tahografa na teretnim vozilima RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-65/23 od 05.05.2023. godine: "Geomembrana za regulaciju odvodnih kanala u PK Turija"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-64/23 od 05.05.2023. godi: "Servis vozila Ford CUSTOM"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-63/23 od 05.05.2023. godine: "Šestomjesečni pregled video nadzornog sistema u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-66/23 od 05.05.2023. godine: "Opravka mosnih dizalica"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-62/23 od 05.05.2023. godine: "Oštrenje tokarskog i reznog alata"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7869/23 od 03.05.2023. godine: "Ležajevi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7871/23 od 03.05.2023. godine: "Opravka kočione opreme za šinska vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-50/23 od 28.04.2023. godine: "Update dijagnostičkog softwera za putnička i teretna vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-60/23 od 28.04.2023. godine: "Nabavka kamenog agregata"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-59/23 od 28.04.2023. godine: "Nabavka elektroinstalacionog materijala"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 61/23 od 28.04.2023. godine: "Rezervni dijelovi za grabuljaste transportere"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-58/23 od 27.04.2023. godine: "Opruga vibracionih sita i opruga za vuču vagona"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-57/23 od 26.04.2023. godine: "Nabavka aktivne i pasivne mrežne opreme za proširenje i poboljšanje postojeće - 1 komad"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A- 48/23 od 25.04.2023. godine: "Pneumatski i hidraulični ventil za teretno vozilo Renault Kerax"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-56/23 od 24.04.2023. godine: "Keramičke pločice za primarnu centrifugu"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7611/23 od 24.04.2023. godine: "Deratizacija, dezinfekcija i deviperizacija u objektima i prostorijama RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-55723 od 24.04.2023. godine: "Inox bešavna cijev Ø168,3x5mm (materijal X5CrNi 18.10)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-367/23 od 20.04.2023. godine: "Polaganje stručnog ispita iz oblasti željezničkog saobraćaja"

Zahtjev za dostaljanje ponuda broj I-966/23 od 20.04.2023. godine: "Update dijagnostičkog softwera za putnička i teretna vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-963/23 od 19.04.2023. godine: "Mlijeko i mliječni proizvodi proizvođača Meggle"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-54/23 od 18.04.2023. godine: "Rudno drvo"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-53/23 od 17.04.2023. godine: "Izbor banke za glavni račun"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-52/23 od 17.04.2023. godine: "Čelična lučna greda trodjelne popustljive podgrade sa vezivnim priborom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-51/23 od 14.04.2023. godine:" Uniforme za unutarnju zaštitarsku službu"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-49/23 od 14.04.2023. godine: "Izbor banke za glavni račun"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-50/23 od 14.04.2023: "Higijensko potrosni materijal"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7177/23 od 14.04.2023. godine: "Nabavka hidropodizača"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7079/23 od 13.04.2023. godine: "Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantskih mreža"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7077/23 od 13.04.2023. godine: "Opravka elektronskih sklopova"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6902/23 od 11.04.2023. godine: "Zaštitne kožne radne rukavice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-48/23 od 12.04.2023. godine: "Nabavaka rezervnih dijelova za čelični grabuljar"

Zahtjev za dostavlajnje ponude broj 47/23 od 12.04.2023. godine: "Rezni i tokarski alat"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-46/23 od 10.04.2023. godine: " Žica za izradu žičanog pletiva"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A- 40 /23 od 07.04.2023. godine: "Godišnja povlaštena parkirališna karta"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-45/23 od 07.04.2023. godine: "Angažovanje sudskog vještaka građevinske struke za procjenu objekata u postupku eksproprijacije u MZ Gornji Bučik - Lugavije i MZ Grivice - Mrdići (Brezumila)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-43/23 od 06.04.2023. godine: "Nabavka damper kamiona - 2 komada"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-43/23 od 06.04.2023. godine: "Nabavka damper kamiona - 2 komada"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-38/23 od 06.04.2023. godine: "Kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-42/23 od 06.04.2023. godine: "Nabavka terenskih vozila - 3 komada"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I- 44/23 od 06.04.2023. godine: "Nabavka teretnih vozila sa otvorenim sandukom (4+1) sjedištem - 2 komada"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-40/23 od 06.04.2023. godine: "Nabavka originalnih rezervnih dijelova za damper kamione Belaz 75131 i 75137"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-39/23 od 06.04.2023. godine: "Rudno drvo"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 6356/23 od 05.04.2023. godine: "Hidrodinamičke spojnice za potrebe OJ "Separacija"

Zahtjev za dostavljanje ponuda - istraživanje tržišta broj I-37/23 od 05.04.2023. godine: "Sintetička vrpca"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-36723 od 05.04.2023. godine: VN i NN osigurači i pribori "

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A -37/23 od 04.04.2023. godine: "Reklamno propagandni materijal"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-35/23 od 03.04.2023. godine: "Usluga popravke poluteretnog vozila Peugeot boxer"

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču broj 6139/23 od 03.04.2023. godine: "Elektroenergetska postrojenja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-32/23 od 31.03.2023. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za damper kamione Belaz 75131 i 75137"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-31/23 od 31.03.2023. godine: "Pneumatski i hidraulični ventili za teretno vozilo Renault Kerax"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-34/23 od 31.03.2023. godine: "Usluge prevoza radnika"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-33/23 od 30.03.2023. godine: "Kabal za miniranje"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-32/23 od 30.03.2023. godine: "Godišnji pregled aparata i opreme u stanici za spašavanje"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-31/23 od 30.03.2023. godine: "Godišnja povlaštena parkirališna karta"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-30/23 od 30.03.2023. godine: "Rezervni dijelovi za održavanje rashladnih uređaja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5803/23 od 29.03.2023. godine: "Alkaten Ø 110, spojnice i poluspojnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-29/23 od 19.03.2023. godine: "Nabavka rezervnih dijelova za teretna, poluteretna vozila i vozila za prevoz radnika"

Odluka o usvajanju žalbe i izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5666/23 od 27.04.2023. godine: "Nabavka i ugradnja primarnog drobiličnog postrojenja poz. A I B - 1 komad"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 27/23 od 27.03.2023. godine: "Deratizacija, dezinsekcija i deviperizacija u objektima RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-28/23 od 27.03.2023. godine: "Smrznuto voće, povrće, ribe i sladoled"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-26/23 od 27.03.2023. godine: "Nabavka i ugradnja video nadzora u Direkciji RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-25/23 od 27.03.2023. godine: "Nabavka transportnih valjaka"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-24/23 od 24.03.2023. godine: "Nabavka lijeve skretnice normalnog kolosijeka 49E-180-7°"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-20/23 od 24.03.2023. godine: "Sintetička vrpca"

Zahtjev za dostavljanje ponda broj I-23/23 od 24.03.2023. godine: "Ležajevi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-22/23 od 24.03.2023. godine: "Radna odijela"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-21/23 od 24.03.2023. godine: "Dizel motor CUMMINS KTA 50C 1600 CPL 231500 (Centry upravljanje) za kamione BELAZ 75131 -4 komada"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-19/23 od 23.03.2023. godine: "Opravka kočione opreme za šinska vozila"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5418/23 od 23.02.2023. godine: "Visokonaponski, niskonaponski i signalni kablovi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-18/23 od 22.03.2023. godine: "Opravka elektronskih sklopova"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-17/23 od 22.03.2023. godine: "Podrška i održavanje server mrežne, backup i zaštitne opreme u server salama"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-15/23 od 22.03.2023. godine: "Usluge interneta"

Odluka o izboru najpovoljnijeg kupca broj 5353/23 od 22.03.2023. godine: "Defektaža invertera TIP EKU 124-461N01"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-14/23 od 22.03.2023. godine: "Metanski sigurnosni eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-13/23 od 22.03.2023. godine: "Električni detonatori"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5198/23 od 21.03.2023. godine: "Gumene transportne trake"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-24/23 od 20.03.2023. godine: "Baždarenje mjernih instrumenata"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-12/23 od 20.03.2023. godine: "Nabavka ugostiteljskog namještaja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5157/23 od 20.03.2023. godine: "Redovno održavanje softvera implementiranog u RMU "Banovići" d.d. Banovići, čiji je autor firma SPIN Tuzla d.o.o Tuzla i održavanje fiskalnih uređaja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5155/23 od 20.03.2023. godine: "Zdravstvene stomatološke usluge medicinskog tima, angažovanje ljekara u četi za sašavanje i kontrolni i periodični pregledi radnika u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-19/23 od 16.03.2023. godine: "Baždarenje vaga"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I- 11/23 od 16.03.2023. godine: "Kancelarijski materijal"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-09/23 od 16.03.2023. godine: "Pneumatski i hidraulični ventil za teretno vozilo RENAULT KERAX"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-10/23 od 16.03.2023. godine: "Originalni rezervni dijelovi za kamione BELAZ 75131 i 75137"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-08/23 od 15.03.2023. godine: " Nabavka terenskih vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 577/23 od 15.03. 2023. godine: "Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantskih mreža"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-04/23 od 14.03.2023. godine: "Eksploziv (praškasti anfo eksploziv i emulzioni eksploziv)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-03/23 od 14.03.2023. godine: "Plastični i Watergel eksplozivi i pojačnici 250 gr"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-06/23 od 14.03.2023. godine: "Konzervirane i mesne prerađevine proizvođača OVAKO - AKOVA"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I - 07/23 od 14.03.2023. godine: "Konzervirane i mesne prerađevine proizvođača Bajra"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-05/23 od 14.03.2023. godine: "Argeta pašteta 114 gr"

Zahtjev za dostavljanje ponuda brpj 553/23 od 13.03.2023. godine: "Usluga rada autodizalice minimalne nosivosti 90 tona"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 545/23 od 10.03.2023. godine: "Prodaja paleta"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 4644/23 od 10.03.2023. godine: "Čelična lučna trodjelna popustljiva podgrada (TH-29) sa vezivnim priborom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I-02/23 od 10.03.2023. godine: "Ležajevi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I - 01/23 od 10.03.2023. godine: "Vijčana roba"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I -537/23 od 10.03.2023. godine: "Galov lanac 28-A1 i spojnica 28-A1"

Zahtjev za dostavljanje ponuda - istraživanje tržišta broj I - 530/23 od 10.03.2023. godine: "Gumene čizme"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-12/23 od 09.03.2023. godine: "Reparacija kancelarijskih stolica"

Odluka o usvajanju žalbe i izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4446/23 od 08.03.2023. godine: "Nabavka i ugradnja primarnog drobiličnog postrojenja poz. A i B - 1 komad"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 4441/23 od 08.03.2023. godine: "Nabavka eksploaziva za Površinsku eksploataciju - LOT 2 EMULZIONI EKSPLOAZIV"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 4443/23 od 08.03.2023. godine: "Nabavka eksploziva za Površinsku eksploataciju uglja - LOT 1 ANFO EKSPLOZIV"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4456/23 od 08.03.2023. godine: "Nabavka, nadogradnja i obnova licenci za e- mail i weeb server, licenci za antivirus servera i klijenta, za firewell, e- mail zaštitu, support na firewell- u"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 508/23 od 07.03.2023. godine: "Akt procjena rizika i pravila o procjeni rizika za RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 507/23 od 07.03.2023. godine: "Puštanje u rad gasnog analizatora S710 (sa obukom osoblja)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda bro 506/23 od 07.03.2023. godine: "Punjenje boca koje se koriste za hemijsku analizu jamskog zraka na aparatu SICK GMS 810"

Zahtjev za dostavljanje ponuda - istraživanje tržišta broj 501/23 od 07.03.2023. godine: "Zaštitne kožne radne i varilačke rukavice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda - istraživanje tržišta broj 500/23 od 07.03.2023. godine: "Radna odijela"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 496/23 od 07.03.2023. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za sistem glasnogovorne veze i blokade mehanizovanog širokog čela proizvođača ELTEL Poljska i za elektro opremu ELGOR HANSEN, HAUHINCO i WICHARY - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 499/23 od 07.03.2023. godine: "Održavanje komunikacione infrastrukture sa pratećim dijelovima računarske mreže"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 498/23 od 07.03.2023. godine: "Espresso kafa Cagliari"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 497/23 od 07.03.2023. godine: "Usluge rada vozila WOMA na poslovima crpanja separatora, septičkih jama i odštopavanje kanalizacije u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 495/23 od 06.03.2023. godine: "Suhomesnate i mesne prerađevine proizvođača SEMIĆ"

Zahtjev za dostavlanje ponuda 493/23 od 06.03.2023. godine: "Baždarenje vaga"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 494/23 od 06.03.2023. godine: "Konzervirane ribe LA PERLA I EVA"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 492/23 od 06.03.2023. godine: " Izdavanje certifikata i kalibracija instrumenata za mjerenje alkohola u dahu tip DREGER"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 4075/23 od 03.03.2023. godine: "Keramičke pločice za primarnu centrifugu TIP SVS 1100 x 3300"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 473/23 od 03.03.2023. godine: "Bakteriloška analiza životnih namirnica, brisa sa površine predmeta i uređaja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 471/23 od 03.03.2023. godine: "Baždarenje mjernih instrumenata"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 09/23 od 03.03.2023. godine: "Ugostiteljski šećer 5 gr, vrećica sa logom RMU "Banovići" d.d. Banovići 1000/1"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 428/23 od 02.03.2023. godine: "ugostiteljski šećer 5 gr. sa logom RMU "Banovići" d.d. Banovići 1000/1"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 452/23 od 03.03.2023. godine: "Defektaža invertera tip: EKU 124-461 N01"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 453/23 od 03.03.2023. godine: "Reparacija i presvlačenje stolica"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 412/23 od 28.02.2023. godine: "Alkaten fi 110, spojnice i poluspojnice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 37297/23 od 27.02.2023. godine: " Nabavka buldozera - 2 kom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 387/23 od 24.02.2023. godine: "Hidropodizači"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 386/23 od 24.02.2023. godine: "Bezalkoholna pića"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 358/23 od 24.02.2023. godine: "Sir trapist Livada"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 384/23 od 24.02.2023. godine: "Kabal GN"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 3653/23 od 24.02.2023. godine: "Rasvjeta i rasvjetni elementi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 04/23 od 24.02.2023. godine: "Revizija projekta: - PRP montaže i primjene mobilnog drobiličnog postrojenja I (MDP-1/22) u RMU "Banovići" d.d. Banovići; - DRP tehničkih mjera zaštite od opasne ugljene prašine na mašinskim i elektro postrojenjima, uređajima i instalacijama pretovarnog postrojenja Draganja rudnika PEU RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 365/23 od 16.02.2023. godine: "Digitalni tahograf"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 356/23 od 16.02.2023. godine: "Zamajac vibracionog sita i pokretni dio zamajca vibracionog sita"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 364/23 od 16.02.2023. godine: "Rezervni dijelovi za utovarivač Liebherr L544"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 357/23 od 16.02.2023. godine: "Opruga vibracionog sita i opruga za vuču vagona"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 361/23 od 16.02.2023. godine: "Rezervni dijelovi za vibraciona sita"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 363/23 od 16.02.2023. godine: "Bronzane čahure"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 362/23 od 16.02.2023. godine: "Inox bešavna cijev"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 355/23 od 16.02.2023. godine: "Pileći proizvodi proizvođača Madi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 353/23 od 16.02.2023. godine: "Konzervirane i mesne prerađevine proizvođača Menprom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 360/23 od 16.02.2023. godine: "Mesne prerađevine proizvođača Vimes"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 358/23 od 16.02.2023. godine: "Mliječni proizvodi proizvođača Meggle"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 359/23 od 16.02.2023. godine: "Mlijeko i mliječne prerađevine Noćko"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 354/23 od 16.02.2023. godine: "Pekarski proizvodi"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 3032/23 od 15.02.2023. godine: "Hidraulična pumpa za FIAT COBALCO"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2859/23 od 13.02.2023. godine: "Nabavka računara i printera"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2784/23 od 13.02.2023. godine: "PT pumpe za gorivo za motor CUMMINS M11C"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2801/23 od 13.02.2023. godine: "Angažovanje rovokopača gusjeničara"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2539/23 od 09.02.2023. godine: "Orginalni rezervni dijelovi elektroenergetskih postrojenja"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 2481/23 od 08.02.2023. godine: "Rezervni dijelovi za kombajn za izradu jamskih prostorija TIP: AM - 50 ZW i sklopnika TIP: RS - 1200 - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 280/23 od 08.02.2023. godine: "Nabavka nadogradnje i obnove licenci za email i web server, licenci za antivirus servera i klijenata, za firewall,email zaštitu, support na firewall- i i sl."

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 2412/23 od 08.02.2023. godine: "Nabavka aparata za ručno elektro-lučno zavarivanje"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2410/23 od 08.02.2023. godine: "Lančane dizalice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2408/23 od 08.02.2023. godine: "Nabavka grijača zraka - kalorifer"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj2271/23 od 06.02.2023. godine: "Hidrodinamičke spojnice za potrebe OJ "Separacija"

Odluka o poništenju postupka nabavke brok 297/23 od 06.022023. godine: "Baždarenje mjernih instrumenta"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 238/23 od 03.02.2023. godine: "Redovno održavanje softvera implementriranog u RMU Banovići, čiji je autor firma Spin Tuzla i održavanje fiskalnih uređaja u svrhu istraživanja tržišta"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 237/23 od 03.02.2023. godine: "Zdravstvene stomatološke usluge medicinskog tima, angažovanje ljekara u četi za spašavanje i kontrolni i periodični pregledi radnika RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 2176/23 od 03.02.2023. godine: "Elastična spojnica sa metalnim oprugama, galov lanac i segerov prsten"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 2174/23 od 03.02.2023. godine: "Popravka ručnih mjernih instrumenataza detekciju jamskih gasova"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1968/23 od 01.02.2023. godine: "Kardanska vratila za DHL serije 740,720 i732"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1966/23 od 01.02.2023. godine: "Četkice elektrotočka 776"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1985/23 od 01.02.2023. godine: "Nabavka građevinskog materijala"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj1983/23 od 01.02.2023. godine: "Rekonstrukcija i adaptacija bašt Radničkog doma"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1817/23 od 30.01.2023. godine: "Visokonaponski, niskonaponski i signalni kablovi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1744/23 od 30.01.2023. godine: "Opravka - revizija niskonaponskih izmjeničnih elektromotora"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1750/23 od 30.01.2023. godine: "Rezervni dijelovi za transportni sistem za sekundarni transport repromaterijala i opreme u jami - prva ugradnja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1742/23 od 30.01.2023. godine: "Opravka - revizija istomjernih električnih mašina"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1748/22 od 30.01.2023. godine: "Nabavka računara i printera"

Odluka o izborunajpovoljnijeg ponuđača broj1746/22 od 30.01.2023. godine: "Angažovanje kamiona za odvoz jalovine i taloga SCF-a i taloga SFC-a iz taložnih bazena na relaciji Separacija - odlagalište Čubrić"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1774/23 od 30.01.2023. godine: "Centrala za kontrolu gasnih i ventilacionih stanja i upravljanja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1722/23 od 27.01.2023. godine: "Boje i papir za ploter"

Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača broj 1673/23 od 27.01.2023. godine: "Hidraulična pumpa za FIAT COBELCO"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1675/22 od 27.01.2023. godine: "Planetarni reduktor"

Odluka o dodjeli ugovora sledećem rangiranom ponuđaču broj 1604/23 od 26.01.2023. godine: "Rasvjeta i rasvjetni elementi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1446/23 od 25.01.2023. godine: "Rezervni dijelovi za hidraulične bagere Terex RH 120E - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1444/23 od 25.01.2023. godine: "Rexroth hidraulične pumpe, hidromotori, hidraulični ventili i ventilski blokovi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 144/23 od 25.01.2023. godine: "Mjerenje koncentracije azotnih oksida u krugu magacina eksplozivnih sredstava Mušići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1149/23 od 23.01.2023. godine: "Prirubnica kućišta ležaja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1147/23 od 23.01.2023. godine: "Kardani vibracionog sita"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 129/23 od 20.01.2023. godine: "Izrada plana sprečavanja nesreća većih razmjera i informacije o sigurnosnim mjerama za objekat Mušići RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 128/23 od 20.01.2023. godine: "Transportni viljci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1051/23 od 20.01.2023. godine: "Liječenje i rehabilitacija zaposlenika RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 867/23 od 17.01.2023. godine: "Opravka reduktora"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 864/23 od 17.01.2023. godine: "Izrada odlivaka"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 798/23 od 17.01.2023. godine: "Čelična lučna trodijelna popustljiva podgrada (TH-29) sa vezivnim priborom"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 797/23 od 17.01.2023. godine: "Nabavka eksploziva: Lot 1 Anfo eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 723/23 od 16.01.2023. godine: "Sapun i pasta za ruke"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 721/23 od 16.01.2023. godine: "Sanacija zamajca vibracionih sita"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 688/23 od 13.01.2023. godine: Nabavka eksploziva za Površinsku eksploataciju - Nabavka emulzionog eksploziva lot - 2"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 686/23 od 13.01.2023. godine: "Nabavka eksploziva za Površinsku eksploataciju - Nabavka anfo eksploziva lot - 1"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 575/23 od 12.01.2023. godine: "Suhi kvarcni pijesak"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 559/23 od 12.01.2023. godine: "Hidraulično ulje HVL 32 i hipoidno ulje SAE 90 B"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 528/23 od 11.01.2023. godine: "Nabavka separatnog ventilatora - 1 komad"

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 403ZC/23 od 06.01.2023. godine, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 256/23 od 09.01.2023. godine i Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke broj 257/23 od 09.01.2023. godine: "Keramičke pločice za primarnu centrifugu TIP SVS 1100 X3300"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 188/23 od 06.01.2023. godine: "Održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Tenderska dokumentacija - Prekvalifikaciona faza: "Čelična lučna trodijelna popustljiva podgrada (TH-29) sa vezivnim priborom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 455/22 od 29.12.2022. godine: "Angažovanje rovokopača gusjeničara zapremine kašike 1,2 m3 na poslovima čišćenja i održavanja stalnih sredstava u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 454/22 od 29.12.2022. godine: "Periodično ispitivanje VN elektroinstalacione opreme i ispitivanje mašina za paljenje mina"

Zahtjev za dostavljane ponuda broj 451/22 od 29.12.2022. godine: "Siporeks i kreč, po nalogu 41-R/22"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 454/22 od 28.12.2022. godine: "Rakija šljivovica i jabukovača 1/1"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Svježe teleće i jagnjeće meso, ramstek teleći, biftek juneći, jestivi organi i mesne prerađevine"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka eksploziva Lot 1: Anfo eksploziv"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka eksploziva Lot 2: Emulzioni eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 24177/22 od 27.12.2022. godine: "Mjerenje seizmičkih efekata miniranja na okolne objekte u neposrednoj blizini PK "Turija"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2418/22 od 27.12.2022. godine: "Alkaten Ø110, spojnice i poluspojnice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 24179/22 od 27.12.2022. godine: "Kalibracija rezervoara, pumpnog aparata i mjerne letve za gorivo u centralnom magacinu Čubrić"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3476/22 od 26.12.2022. godine: "Izdizač lanca na pogonskoj zvijezdi ĆGT 1572"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3475/22 od 26.12.2022. godine: "Osovinski slog pogonske zvijezde ČGT 1572"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3474/22 od 26.12.2022. godine: "Hidraulična pumpa"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3473/22 od 26.12.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za damper kamione Terex, Mark i Wabco"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3472/22 od 26.12.2022. godine: "Planetarni reduktor"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3471/22 od 26.12.2022.godine: "Angažovanje rovokopača gusjeničara"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 24047/22 od 23.12.2022. godine: "Nabavka transportnih valjaka"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 24045/22 od 23.12.2022. godine: "Industrijska ulja"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 24055/22 od 23.12.2022. godine:"Čelična lučna trodjelna popustljiva podgrada (TH-29) sa vezivnim priborom"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 24035/22 od 23.12.2022. godine: "Kardanska vratila za DHL serije 740, 720 i 732"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3440/22 od 23.12.2022. godine: "Rexroth hidraulični ventil, ventilski blokovi za mobilnu mehanizaciju, hidraulične pumpe i hidromotori"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3442/22 od 23.12.2022. godine: "Pašteta Argeta"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3441/22 od 23.12.2022. godine: "Jestivo ulje Zvijezda"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 434/22 od 22.12.2022. godine: "Sistemza suho pjeskarenje i paket sigurnosne pomoći 50 lit."

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 23837/22 od 22.12.2022. godine: "Lančane dizalice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23783/22 od 20.12.2022. godine: "Dežurstvo vatrogasne jedinice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23759/22 od 20.12.2022. godine: "Rezervni dijelovi za motor CUMMINS 6BTA"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23757/22 od 20.12.2022. godine: "Nabavka i ugradnja automatske rampe sa upravljačkim sistemom"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23762/22 od 20.12.2022. godine: "Izrada i ugradnja mermernih nišana, mezarne okolice sa ugradnjom mermernih ploča, kao i spomen obilježja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23752/22 od 20.12.2022. godine: "Čahure i osovine za mašinsko održavanje hidrauličnih bagera Liebherr"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3413/22 od 19.12.2022. godine: "Rekonstrukcija i adaptacija bašte Radničkog doma"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 431/22 od 19.12.2022. godine: "Baždarenje mjernih instrumenata"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 430/22 od 19.12.2022. godine: "Gume i patosnice za putnička vozila, pa nalogu 1-25/22 i1-24/22"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3395/22 od 16.12.2022. godine: "Sanacija zamajca vibracionih sita"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3396/22 od 16.12.2022. godine: "Izrada odlivaka"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3397/22 od 16.12.2022. godine: "Zamajac vibracionog sita i pokretni dio zamajca vibracionog sita"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3394/22 od 16.12.2022. godine: "Suhi kvarcni pijesak"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3398/22 od 16.12.2022. godine: "Nabavka aparata za ručno elektro - lučno zavarivanje"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 428/22 od 16.12.2022. godine: "Sijalice i reflektori"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23487/22 od 15.12.2022. godine: "Gusjenice za utovarivač Bobcat T110, prednji most za Ford Cargo i pumpa visokog pritiska za minibus Gaz"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23482/22 od 15.12.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za glavni ventilator AVD 650, 90 kw"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 23486/22 od 15.12.2022. godine: "Jastučasti brisači trake na transportnom sistemu prema crtežu 13-831/Č-01"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 23484/22 od 15.12.2022. godine: "Ulja i maziva za tekuće održavanje"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23466/22 od 14.12.2022. godine: "Nabavka dizel motora MTU 12V4000C11R1 za Belaz - jedan komad"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3366/22 od 14.12.2022. godine: "Opravka - revizija istomjernih električnih mašina"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23445/22 od 14.12.2022. godine: "Rezervni dijelovi za motor CUMMINS VTA"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23443/22 od 14.12.2022. godine: "Izrada dijelova za mašinu taložnicu br. 206"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3368/22 od 14.12.2022. godine: "Opravka - revizija niskonaponskih izmjeničnih elektromotora"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3367/22 od 14.12.2022. godine: "Popravka ručnih mjernih instrumenata za detekciju jamskih gasova Drager- Njemačka"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23384/22 od 14.12.2022. godine: "Nabavka i ugradnja orginalnih rezervnih dijelova za reviziju elektro točka"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23250/22 od 12.12.2022. godine: "Kašika četverolančanog grabuljastog transportera i vezujuće ploče"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23248/22 od12.12.2022. godine: "Rezervni dijelovi za utovarivač HYUNDAI HL 770 - 9A"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23246/22 od 12.12.2022. godine: "Dijelovi i oprema za PP aparate"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 423/22 od 12.12.2022. godine: "Pisani standardI BAS i BAS ISO"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 422/22 od 12.12.2022. godine: "Kalibracija seizmografa MiniMatePlus i triaksijalnog geofona"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 424/22 od 12.12.2022. godine: "Kontrolno ispitivanje PP aparata na hladni vodeni pritisak"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 426/22 od 12.12.2022. godine: "Defektaža problema na dizel motoru KT 50C kamiona Terex 3600B int.ozn. 5"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 23164/22 od 09.12.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za mašine proizvođača Liebherr - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23166/22 od 09.12.2022. godine: "Rotodit i hidraulični agregat"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23152/22 od 09.12.2022. godine: "Industrial pressure transmitter i potenciometar"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23095/22 od 08.12.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi visokonaponskih vakumskih prekidača, sklopnika i zaštitnih releja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23093/22 od 08.10.2022. godine: "Rudarske naglavne lampe sa punjačima za punjenje"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 414/22 od 07.12.2022. godine: "Rezervacija 24 grobna/mezarna mjesta na gradskom groblju Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 415/22 od 07.12.2022. godine: "Mjerenje emisije zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorjevanje"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22928/22 od 06.12.2022. godine: "Nabavka eksploziva - Lot 2: Emulzioni eksploziv"

Obavještenje o obustavi postupka javne nabavke broj 22910/22 od 06.12.2022. godine: "Čelična lučna trodijelna popustljiva podgrada (TH-29) sa vezivnim priborom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3281/22 od 05.12.2022. godine: "Mlijeko i mliječni proizvodi proizvođača meggle"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Čelična lučna trodijelna popustljiva podgrada (TH - 29) sa vezivnim priborom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3277/22 od 02.12.2022. godine: "Nabavka visokonaponskih, niskonaponskih i signalnih kablova"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22658/22 od 02.12.2022. godine: "Kardanska vratila za DHL serije 740, 720 i 732"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22656/22 od 02.12.2022. godine: "Izrada i obrada klipnjača sa klipom cilindra otvaranja i zatvaranja kašike bagera Terex RH 120E"

Tenderska dokumentacija - predkvalifikaciona faza: "Nabavka eksploziva lot1: Anfo eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 404/22 od 01.12.2022. godine: "Izvršiti monitoring tehnoloških otpadnih voda po nalogu 80.11./2022 od 11.11.2022. godine"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 403/22 od 02.12.2022. godine: "Vino, pivo, coca cola i fanta za obilježavanje Dana rudara"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3259/22 od 01.12.2022. godine: "Angažovanje kamiona za odvoz jalovine i taloga SCF-a i taloga SCF-a iz taložnih bazena na relaciji Separacija - odlagalište Čubrić"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 389/22 od 23.11.2022. godine: "Kontrolni pregled i ispitivanje vtrodojavnog sistema u R.J. hotel "Zlača"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22311/22 od 29.11.2022. godine: "Inicijalni eksplozivi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 398/22 od 29.11.2022. godine: "Nabavka i izvođenje vatrometa u sklopu obilježavanja 21. decembra Dana rudara BiH"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 395/22 od 28.11.2022. godine: "Revizija "DRP verifikacije postojećeg stanja pogonske sigurnosti u magacinu eksplozivnih sredstava Mušići RMU "Banovići" d.d. Banovići u odnosu na stanje okolnih objekata" i "PRP integrisanog mobilnog drobiličnog postrojenja""

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3217/22 od 24.11.2022. godine: "Damper kamioni nosivosti od 130 do 150 tona"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3210/22 od 24.11.2022. godine: "Pragovi i skretnička građa za održavanje pruge"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3205/22 od 23.11.2022. godine: "Čelična lučna trodijelna popustljiva podgrada (TH-29) sa vezivnim priborom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3201/22 od 23.11.2022. godine: "Hljeb i peciva"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3199/22 od 23.11.2022. godine: "Svježe teleće i jagnjeće meso, ramstek teleći, biftek juneći, jestivi organi i mesne prerađevine"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3200/22 od 23.11.2022. godine: "Mjerenje seizmičkih efekata miniranja na okolone objekte u neposrednoj blizini PK "Turija"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3192/22 od 23.11.2022.godine: "Eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3191/22 od 23.11.2022. godine: "Eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22016/22 od 22.11.2022. godine: "Uređaj za centriranje osovina"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22034/22 od 22.11.2022. godine: "Kalibracija aparata za istakanje goriva"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21907/22 od 21.11.2022. godine: "Ispitivanje tereta zagađenja otpadnih voda izraženih preko EBS-a RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22009/22 od 22.11.2022. godine: "Dizel gorivo EN-590 i bezolovni benzin BMB-95"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21905/22 od 21.11.2022. godine: "Stručno osposobljavanje radnika za vozače i pratioce motornih vozila pri prevozu opasnih materija"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3183/22 od 21.11.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za kombajn za izradu jamskih prostorija, TIP: AM50Z - W i sklopnika TIP: RS-1200"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21909/22 od 21.11.2022. godine: "Inicijalna sredstva"

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču broj 21731/22 od 17.11.2022. godine: "Izrada vibracionog sita USL 3,0x6,0 D interni broj 202 A i B"

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču broj 21732/22 od 17.11.2022. godine: "Izrada vibracionog sita USL 3,0x6,0 interni broj 207"

Odluka o poništenju postupka nabavke 21602/22 od 15.11.2022. godine: "Lančana dizalice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3107/22 od 11.11.2022. godine: "Rezervni dijelovi za utovarivač HYUNDAI HL 770-9A - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3104/22 od 11.11.2022. godine: "Opravka reduktora"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3105/22 od 11.11.2022. godine: "Transportni valjci"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3106/22 od 11.11.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za hidraulični bager Terex RH 120E"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3090/22 od 10.11.2022. godine: "Nabavka buldozera"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3089/22 od 10.11.2022. godine: "Prodaja sekundarnih sirovina - špena/strugotina"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21111/22 od 08.11.2022. godine: "Nabavka aktivne i pasivne mrežne opreme za proširenje i poboljšanje postojeće"

Odluka o dodjeli ugovora sledećem rangiranom ponuđaču broj 21110/22 od 08.11.2022. godine: "Rezervni dijelovi za utovarivač FIAT KOBELCO"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21017/22 od 07.11.2022. godine: "Izrada vibracionog sita USL 3,0 x 6,0 interni broj 207"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20857/22 od 04.11.2022. godine: "izrada vibracionog sita USL 3,0 x 6,0 D interni broj 202 A i B"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20855/22 od 04.11.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za otkopnu mašinu EICHHOFF SL 300 - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3032/22 od 04.11.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za glavni vntilator AVD 650, 90kW"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20867/22 od 04.11.2022. godine: "Opravka - revizija transformatora"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 20869/22 od 04.11.2022. godine: "Nabavka separatnog ventilatora - 1 komad"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20823/22 od 03.11.2022. godine: "Hipoidna ulja B SAE 90 i 85W-140 i reduktol super 150"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20843/22 od 03.11.2022. godine: "Kočione papuče za vagonska kola"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20845/22 od 03.11.2022. godine: "Pasta za reparaciju cjevovoda"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20821/22 od 03.11.2022. godine: "Proširenje internet mreže u Radničkom domu"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20818/22 od 03.11.2022. godine: "Gume za teretna, laka teretna i terenska vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3019/22 od 03.11.2022. godine: "Centrala za kontrolu gasnih i ventilacionih stanja i upravljanja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 375/22 od 03.11.2022. godine: "Plastični eksploziv Ø50"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20697/22 od 02.11.2022. godine: "Gibnjevi za šinska vozila lokomotive serije 732"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20701/22 od 02.11.2022. godine: "Demontaža i transport hangara ulja i maziva iz PK Turija, te skladištenje na lokaciji Bešin u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20699/22 od 02.11.2022. godine: "Žičani umetak"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 20703/22 od 02.11.2022. godine: "Sporogoreći štapni i detonatorska kapisla"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20695/22 od 02.11.2022. godine: "Popravka pumpe bušilice Hausherr HBM 120"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 371/22 od 02.11.2022. godine: "Kalibracija aparata za istakanje goriva"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20633/22 od 01.11.2022. godine: "Klipno - aksijalna hidraulična pumpa HPV 280 - 02L E za buldozer Liebherr - prva ugradnja"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 20631/22 od 01.11.2022. godine: "Rasvjeta i rasvjetni elementi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2994/22 od 01.11.2022. godine: "Rezervni dijelovi za motor Cummins VTA28C"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20498/22 od 31.10.2022. godine: "Hidrodinamičke spojnice za potrebe OJ "Separacija""

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 20466/22 od 28.10.2022. godine: "Udarni stezači"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20423/22 od 27.10.2022. godine: "Izbor banke za kratkoročni kredit u iznosu od 2.000.000,00KM na period do 12 mjeseci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20428/22 od 27.10.2022. godine: "PP aparati S-9, ormarići za PP aparate S-9 i naljepnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 365/22 od 27.10.2022. godine: "Nitovanje lamela i kočionih obloga"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 363/22 od 27.10.2022. godine: "Oblaganje bubnja Ø800x1400 dezeniranom gumom"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 20359/22 od 26.10.2022. godine: "Unificirani štamparski materijal (blokovska roba)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20357/22 od 26.10.2022. godine: "Rezervni dijelovi za pumpe"

Odluka o dodjeli ugovora sledećem rangiranom ponuđaču broj 20338/22 od 25.10.2022. godine: "Hidraulično ulje VG 46 za hidraulični bager Terex RH 120E"

Odluka o dodjeli ugovora sledećem rangiranom ponuđaču broj 20337/22 od 25.10.2022. godine: "Izrada nosača valjaka, spirale kotlovskog postrojenja, dijelova za dvolančani grabuljasti transporter broj 310 i podova vibracionog dozera"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2249/22 od 21.10.2022. godine: "Gumene transportne trake"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2233/22 od 19.10.2022. godine: "Keramičke pločice za primarnu centrifugu TIP: SVS 1100x3300"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2232/22 od 19.10.2022. godine: "Čahure i osovine za mašinsko održavanje hidrauličnih bagera Liebherr"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2231/22 od 19.10.2022. godine: "Pileći proizvodi proizvođača Madi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2214/22 od 18.10.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za hidraulične bagere Liebherr R9350"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19911/22 od 18.10.2022. godine: "Vodokazno staklo"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19915/22 od 18.10.2022. godine: "Hidraulično ulje VG 46 za hidraulični bager Terex RH 120E"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19923/22 od 18.10.2022. godine: "Elastična spojnica za buldozer Liebherr 754"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19913/22 od 18.10.2022. godine: "Visokotlačni čistač sa toplom vodom i tečnost za zaštitu od kamenca"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19921/22 od 18.10.2022. godine: "Komplet cilindar sa zaptivnim gumicama za motor VTA 28C"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka eksploziva Lot 2: Emulzioni eksploziv"

Tenderska dokumentacije - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka eksploziva Lot 1: Anfo eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19691/22 od 14.10.2022. godine: "Industrijski bojler zapremine 1500 litara"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 348/22 od 14.10.2022. godine: "Espresso kafa "Cagilari""

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 347/22 od 14.10.2022. godine: "Riba Tuna Steak (biftek), riba Brancin"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2142/22 od 12.10.2022. godine: "Svježe juneće meso sa kostima - cijelo"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19543/22 od 11.10.2022. godine: "Rezervni dijelovi za opravku kompresora E4NF 1010 i KNORR VV 450/150-10"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19541/22 od 11.10.2022. godine: "Gume za damper kamione 33.00R51"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19494/22 od 11.10.2022. godine: "Čelični poluproizvodi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 341/22 od 10.10.2022. godine: "Angažovanje kamiona nosivosti 5 t za prevoz uglja nakon reklamacije kupaca"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19456/22 od 10.10.2022. godine: "Izrada nosača valjaka, spirale kotlovskog postrojenja, dijelovi za dvolančani grabuljasti transporter broj 310 i podova vibracionog dozera"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2125/22 od 10.10.2022. godine: "Eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2124/22 od 10.10.2022. godine: "Eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19371/22 od 07.10.2022. godine: "Rezervni dijelovi za centrifugalne vodene pumpe"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19334/22 od 07.10.2022. godine: "Izbor banke za kratkoročni kredit revolving u iznosu od 2.000.000,00 KM na period od 12 mjeseci"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2105/22 od 07.10.2022. godine: "Elektro motori"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 335/22 od 07.10.2022. godine: "Sijalice i reflektori"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19277/22 od 06.10.2022. godine: "Opravka reduktora NKB - 401"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 19269/22 od 06.10.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za otkopnu mašinu EICKHOFF SL 300 - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19263/22 od 06.10.2022. godine: "Nabavka analizatora plinova (CO2, CH4, CO, O2) - 1 komad"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2086/22 od 05.10.2022. godine: "Izrada dijelova za mašinu taložnicu br. 226"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19160/22 od 04.10.2022. godine: "Rezervni dijelovi za utovarivač FIAT KOBELCO"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj19158/22 od 04.10.2022. godine: "Mašina za izradu (pletenje) žičanog pletiva"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19162/22 od 04.10.2022. godine: "Polaganje stručnog ispita za zanimanja: mašinovođa na manevri, rukovaoc manevre, manevrista, otpravnik vozova, tehničar vuče za parne lokomotive i DHL i pregledač kola"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19156/22 od 04.10.2022. godine: "Osiguranje motornih vozila od AO, AN i KO na period od 1 godine"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 333/22 od 05.10.2022. godine: "Defektaža mjenjača teretnih vozila IVECO EUROCARGO i FORD RANGER"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 331/22 od 05.10.2022. godine: "Nabavka i ugradnja cijevi na potisnom cjevovodu za Borovac"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2062/22 od 30.09.2022. godine: "Rezervni dijelovi za mašine proizvođača Liebherr"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 330/22 od 30.09.2022. godine: "Sijalice i reflektori"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2059/22 od 30.09.2022. godine: "Čokolade i krem namaz proizvođača Vispak"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2060/22 od 30.09.2022. godine: "Espresoo kafa proizvođača Cagliari"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 328/22 od 29.09.2022. godine: "Instalacija video nadzora na Separaciji i u hotelu Zlača"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 326/22 od 29.09.2022. godine: "Periodični pregled PP aparata"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2047/22 od 28.09.2022. godine: "Izrada vibracionog sita USL 3,6 x 6,0 D interni broj: 207"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 321/22 od 28.09.2022. godine: "Pijesak 0-8 mm (dijabaz)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 322/22 od 28.09.2022. godine: "Računari i računarska oprema"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 320/22 od 27.09.2022. godine: "Koričenje projekata i elaborata"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2031/22 od 27.09.2022. godine: "Izrada vibracionog sita USL 3,6 x 6,0 D interni broj: 202 A i B"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2024/22 od 26.09.2022. godine: "Pašteta i gulas proizvođača Ovako"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2025/22 od 27.09.2022. godine: "Rezervni dijelovi za reviziju elektrotočka GE776"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2026/22 od 27.09.2022. godine: "Inicijalna sredstva"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2011/22 od 23.09.2022. godine: "Angažovanje buldozera gusjeničara"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 18431/22 od 23.09.2022. godine: "Nabavka mašine za pranje veša 15 kg - 1 komad"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18432/22 od 23.09.2022. godine: "Rezervni dijelovi za pumpne agregate HAUHINCO - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18436/22 od 23.09.2022. godine: "Odlivci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18434/22 od 23.09.2022. godine: "Rezervni dijelovi za mašine proizvođača CATERPILLAR - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18438/22 od 23.09.2022. godine: "Nabavka hladnjaka za lokomotivu DHL serije 720"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18363/22 od 22.09.2022. godine: "Nabavka i ugradnja primarnog drobiličnog postrojenja poz. AiB - 1 komad"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 18227/22 od 21.09.2022. godine: "Rezervni dijelovi za centrifugalne vodene pumpe"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18164/22 od 21.09.2022. godine: "Vulkanizerski materijal"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18221/22 od 21.09.2022. godine: "Bronza, bronzane čahure i mesing"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1993/22 od 21.09.2022. godine: "Prodaja i zbrinjavanje opasnog otpada - rabljeni akumulatori"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 18006/22 od 20.09.2022. godine: "Rasvjeta i rasvjetni elementi"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 18005/22 od 20.09.2022. godine: "Unificirani štamparski materijal (blokovska roba)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18028/22 od 20.09.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za metanometrijsku centralu KSP - 2C proizvođača CARBOAUTOMATYKA S.A."

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18026/22 od 20.09.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za samosigurnu telefoniju"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1972/22 od 19.09.2022. godine: "Slatki program"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1960/22 od 19.09.2022. godine: "Industrijski bojler zapremine 1500 litara"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1951/22 od 16.09.2022. godine: "Opravka - revizija transformatora"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1948/22 od 16.09.2022. godine: "Mlijeko i mliječni proizvodi proizvođač MEGGLE"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1949/22 od 16.09.2022. godine: "Konzervirane mesne prerađevine proizvođača Ovako"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1950/22 16.09.2022. godine: "Argeta pašteta"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17822/22 od 16.09.2022. godine: "Hidraulično ulje HVL 32 i hipoidno ulje SAE 90B"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17801/22 od 16.09.2022. godine: "Gume za pomoćnu mehanizaciju"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 305/22 od 15.09.2022. godine: "Defektaža ispravnosti i podešavanje pritisaka hidrauličnog sistema na mašini Grajfer ATLAS 350 MH"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17680/22 od 15.09.2022. godine: "Monitoring sanitarno fekalnih otpadnih voda u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 17656/22 od 14.09.2022. godine: "Proširenje internet mreže u Radničkom domu"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17658/22 od 14.09.2022. godine: "Triaksijalni geofon kompatibilan sa uređajima MINIMATE i BLASTMSTE III"

Zahtjev za dostavljanje ponuda boj 1911/22 od 14.09.2022. godine: "Rezervni dijelovi za buldozer Liebherr PR 754 s/n: 14856 i 15584"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17458/22 od 09.09.2022. godine: "Nabavka eksploziva - Lot 2: Emulzioni eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1877/22 od 08.09.2022. godine: "Rotodiff i hidraulični agregat"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17337/22 od 08.09.2022. godine: "Izbor banke za obezbjeđenje garancije za tekuću koncesionu naknadu u iznosu od 1.000.000,00 KM"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17335/22 od 08.09.2022. godine: "Sanacija mokrog čvora u Radničkom domu"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 301/22 od 08.09.2022. godine: "Nabavka i ugradnja opreme za video nadzor u RMU "Banovići" po utvrđenim nedostatcima nakon obavljenog šestomjesečnog pregleda"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka eksploziva Lot 2: Emulzioni eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 300/22 od 07.09.2022. godine: "Reklamni materijal"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 299/22 od 07.09.2022. godine: "Nabavka i ugradnja stakla u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 298/22 od 07.09.2022. godine: "Defektaža i opravka mobilnog kompresorskog postrojenja tip: D8MN2007"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 296/22 od 07.09.2022. godine: "Revizija DRP: "Pripremanje OPZ 6/2 u rudniku "podzemna eksploatacija uglja" RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1840/22 od 06.09.2022. godine: "Mliječni proizvodi NOĆKO"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1839/22 od 06.09.2022. godine: "Mlijeko i mliječni proizvodi MEGGLE"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1838/22 od 06.09.2022. godine: "Ribe u konzervi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17189/22 od 06.09.2022. godine: "Lijepljenje damperskih guma"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16187/22 od 06.09.2022. godine: "Nabavka, transport i ugradnja metalnog kontejnera"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 295/22 od 06.09.2022. godine: "Defektaža mjenjača teretnih vozila IVECO EUROCARGO i FORD RANGER"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 294/22 od 05.09.2022. godine: "Gume za niskonoseću prikolicu"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 293/22 od 02.09.2022. godine: "Nabavka i ugradnja cijevi na potisnom cjevovodu za Borovac"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1822/2 od 02.09.2022. godine: "Čelični poluproizvodi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1813/22 od 01.09.2022. godine: "Svježe voće i povrće"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17065/22 od 02.09.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za elektrohidraulični sistem upravljanja "TIEFENBACH""

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 16931/22 od 01.09.2022. godine: "Rezervni dijelovi za opravku kompresora E4NF 1010 i KNORR VV 450/15 - 10"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16960/22 od 01.09.2022. godine: "Uređenje spomen obilježja u krugu Muzeja željeznica i rudarstva"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 16753/22 od30.08.2022. godine: "Elektro ventili, pneumatski ventili, vozni ventili i sklop VOITA mjenjača za DHL"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16559/22 od 25.08.2022. godine: "Varilačka i vodootporna zaštitna oprema"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 280/22 od 25.08.2022. godine: "Čelični lim d= 12 mm"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka eksploziva lot 1: Anfo eksploziv"

Odluke o poništenju postupka nabavke broj 16408/22 od 23.08.2022. godine: "Reklamno propagandne usluge (usluge posredovanja u marketinškom oglašavanju na sportskim događajima i aktivnostima na području Tuzlanskog kantona)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 227/22 od 22.08.2022. godine: "Spirala kotlovskog postrojenja i nosač valjaka"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 162221/22 od 19.08.2022. godine: "Zbrinjavanje opasnog otpada - tonera"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 276/22 od 19.08.2022. godine: "Defektaža hidraulične pumpe buldozera LIEBHERR PR754"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16003/22 od 17.08.2022. godine: "Materijal za nastavljanje i popravak vanjskog plašta kablova"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16001/22 od 17.08.2022. godine: "Poklopac i kućište rotora centrifugalnog separatora 405A, B"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15999/22 od 17.08.2022. godine: "Laptopi sa opremom"

Odluka o pništenju postupka javne nabavke broj 15962/22 od 16.08.2022. godine: "Hidraulično ulje HVL 32 i hipoidno ulje SAE 90B"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15937/22 od 15.08.2022. godine: "Hidraulični, frikcioni stupci i oprema i rezervni dijelovi za stupce"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1668/22 od 12.08.2022. godine:"Orginalni rezervni dijelovi za samosigurnu telefoniju"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1669/22 od 12.08.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za glasnogovorni sistem proizvođača Funke - Huster"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1670/22 od 12.08.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za metanometrijsku centralu KSP-2C proizvođača Carboautomatyka S.A."

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 270/22 od 12.08.2022. godine: "Opravka PMS regulatora SN 3683920 RH 120E"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 271/22 od 12.08.2022. godine: "Redovan servis motora CAT 3412E (lokomotiva serije 732)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 273/22 od 12.08.2022. godine: "Defektaža hidraulične pumpe buldozera Liebherr PR754"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15875/22 od 12.08.2022. godine: "Odlivci"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15876/22 od 12.08.2022. godine: "Rezervni dijelovi za lančane dizalice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15873/22 od 12.08.2022. godine: "Rezervni dijelovi za ranžirni uređaj"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15847/22 od 12.08.2022. godine: "Remen ventilatora hladnjaka za damper kamion Belaz"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15845/22 od 12.08.2022. godine: "Unaprijeđenje sigurnosnih mjera kod IKT infrastrukture uz nabavku alata i dokumentacije"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15871/22 od 12.08.2022. godine: "Osovina polupogona za vibraciono sito"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15849/22 od 12.08.2022. godine: "Rezervni dijelovi za centrifugalne vodene pumpe"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15843/22 od 12.08.2022. godine: "Rezervni dijelovi bušilice Hausherr HBM 120-1"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 269/22 od 12.08.2022. godine: "Instrumenti za mjerenje pritiska plinova, para i tekućina"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 268/22 od 12.08.2022. godine: "Spirala kotlovskog postrojenja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 267/22 od 12.08.2022. godine: "Internet Backup link"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15852/22 od 12.08.2022. godine: "Nabavka Cummins motora i rezervnih dijelova za Cummins motore"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 262/22 od 11.08.2022. godine: "Pneumatici za radnu mašinu i teretna motorna vozila"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15763/22 od 11.08.2022. godine: "Izbor banke za kratkoročni kredit overdraft u iznosu od 3.000.000,00 KM na period od 12 mjeseci"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15110/22 od 01.08.2022. godine: "Nabavka i puštanje u rad analizatora plinova s mjernim modulima MULTOR / UNOR / OXOR - e za mjerenje 4 plina"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15102/22 od 01.08.2022. godine: "Varilačka i vodootporna zaštitna oprema"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15618/22 od 08.08.2022. godine: "Opravka ventilskog bloka mašine Atlas MH350"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15101/22 od 01.08.2022. godine: "Industrijski bojler zapremine 1500 l"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15106/22 od 01.08.2022. godine: "Bandaža za DHL serije 740 prema crtežu broj 07.2020"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15108/22od 01.08.2022. godine: "Angažovanje vatrogasne cisterne 10m3"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15104/22 od 01.08.2022. godine: !Rezervni dijelovi za hidraulični pumpni agregat"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15683/22 od 09.08.2022. godine: "Angažovanje radnika mašinske struke (bravari, varioci, montažeri) na poslovima popravke, održavanja, demontaže, montaže stalnih sredstava u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15618/22 od 08.08.2022. godine: "Opravka ventilskog bloka mašine Atlas MH350"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15571/22 od 08.08.2022. godine: "Hidraulično ulje VG za hidraulični bager Terex RH 120E, ulje za automatske prenosnike i emulzija za tokarske strojeve"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15552/22 od 08.08.2022. godine: "Rezervni dijelovi za mašinsko održavanje centrifugalnih vodenih pumpi - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15466/22 od 05.08.2022. godine: "Žica za izradu žičanog pletiva"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15478/22 od 05.08.2022. godine: "Rezervni dijelovi za mašima Komatsu - prva ugradnja"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 15474/22 od 05.08.2022. godine: "Rekonstrukcija i sanacija potisnog cjevovoda od pumpne stanice Grivice do rezervoara Rudenik Mrdići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15472/22 od 05.08.2022. godine: "Nabavka Ex opreme"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15462/22 od 05.08.2022. godine: "Adapteri, navlake zuba i drugi materijal za kašike bagera i sječiva i vezni materijal za gredere i buldozere"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15460/22 od 05.08.2022. godine: "Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka sa mezarja u MZ Bučik Gornji"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15457/22 od 05.08.2022. godine: "Glavna hidraulična pumpa (dupla) A20VO520 REXROTH (R902514458) - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15341/22 od 03.08.2022. godine: "Izbor banke za dugoročni kredit u iznosu od 4.000.000,00 KM na period od 9 godina (8+1 godina grejs perioda)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 253/22 od 01.08.2022. godine: "Periodični pregled dvogredne mostne dizalice MP11475 proizvođač "Vulkan" Rijeka"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15110/22 od 01.08.2022. godine: "Nabavka i puštanje u rad analizatora plinova s mjernim modulima MULTOR / UNOR / OXOE-e za mjerenje 4 plina"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 258/22 od 02.08.2022. godine: "Kalibracija seizmografa Blast Mate III BA 11111 (osnovna jedinica i linearni mikrofon)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 257/22 od 02.08.2022. godine: "Servisiranje kalorimetara C - 5000"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 256/22 od 02.08.2022. godine: "nabavka i ugradnja opreme za video nadzor u RMU Banovići po utvrđenim nedostacima nakon obavljenog šestomjesečnog pregleda"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 255/22 od 02.08.2022. godine: "Azot 4.6 tip 40 i punjenje, baždarenje i izdavanje certifikata boca medicinskog kisika"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14908/22 od 27.07.2022. godine: "Rekalibracija i remont injektora goriva i PT pumpi dizel motora CUMMINS KTA 50C"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14906/22 od 27.07.2022. godine: "Grajfer kašika sa dva kraka zamašinu Atlas 350MH"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 252/22 od 29.07.2022. godine: "Donji dio kašike grabuljara ČGT 1572 (lijevi i desni)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 251/22 od 29.07.2022. godine: "Električni kalorifer, prenosni kompresor i elektromagnetni razvodnik"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 14884/22 od 27.07.2022. godine: "Rezervni dijelovi za centrifugalne vodene pumpe"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 14883/22 od 27.07.2022. godine: "Opravka ventilskog bloka mašine ATLAS MH 350"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 14886/22 od 27.07.2022. godine: "Unapređenje sigurnosnih mjera kod IKT infrastrukture uz nabavku alata i ITK dokumentacije"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14881/22 od 27.07.2022. godine: "Uniforme i odjela"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 243/22 od 26.07.2022. godine: "Kožne varilačke rukavice"

Zahtjev za dostavljanje ponda broj 244/22 od 26.07.2022. godine: "Azot 4.6 tip 40"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1523/22 od 26.07.2022. godine: "Čelični poluproizvodi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14764/22 od 25.07.2022. godine: "Rezervni dijeovi reduktora kružnog kretenja bagera LIBHERR R9350 - prva ugranja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14666/22 od 22.07.2022. godine: "Izrada energetskog audita za objekat hotel Zlača i zgradu direkcije RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14664/22 od 22.07.2022. godine: "Hidrodinamičke spojnice za potrebe OJ Separacija"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14668/22 od 22.07.2022. godine: "Čelična lučna trodijelna popustljiva podgrada (TH - 29) sa veznim priborom"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14660/22 od 22.07.2022. godine: "Usluge stomatološke zdravstvene zaštite medicinskog tima u ambulanti RMU "Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14662/22 od 22.07.2022 godine: "Rezervni dijelovi za rovokopač atlas 350 NH"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 240/22 od 22.07.2022. godine: "Angažovanje ljekara za pružanje usluga prema četi za spašavanje"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 239/22 od 22.07.2022. godine: "Rashladni ormar"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 1513/22 od 22.07.2022. godine: "Bezalkoholna pića"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 232/22 od 21.07.2022. godine: "Izbor banke za izdavanjesveobuhvatne garancije za privremeni uvoz robe"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 13249/22 od 04.07.2022. godine: "Gume za poluteretna i teretna motorna vozila"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13893/22 od 12.07.2022. godine: "Obrtna rotaciona veza i i zaptivač V-RING"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 13892/22 od 12.07.2022. godine: "Kućište zamajca za motor CUMMINS M11"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13988/22 od 13.07.2022. godine: "Ventilski blok za mašinu atlas 350 MH"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1468/22 od 18.07.2022.godine: "Konzerve i mesne prerađevine"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 226/22 od 15.07.2022.godine: "Reparacija pumpe visokog pritiska"

Tenderska dokumentacija -Predkvalifikacion faza: " Nabavka eksploziva lot:1 Anfo eksploziv"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 14191/22 od 15.07.2022.godine: "Nabavka primarnog drobiličnog postrojenja kapaciteta 1000t/h GGK 100 mm - jedan komad"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 1442/22 od 14.07.2022. godine: "Poklopci i kućište rotora centrifugalnog separatora"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 1441/22 od 14.07.2022. godine: "Bezakloholna pića"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 219/22 od 14.07.2022.godine: "Pribor za bušilicu Gryphon"


Zahtjev za dostavljanje ponude broj 225/22 od 14.07.2022. godine: "Deviperizacija"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća broj 13995/22 od 14.07.2022. godine: "Renoviranje mokrih čvorova na industrijskom platou Bešin"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 217/22 od 13.07.2022.godine: "Angažovanje mobilne drobilice za potrebe drobljenja uglja granulacije 0-80 mm"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13908/22 od 12.07.2022. godine: "Nabavka emulzionog eksploziva Ø90 privrednog naziva DYNEX 100 za provođenje probnih miniranja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13906/22 od 12.07.2022. godine: "Adaptacija objekta KUGLANA"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1426/22 od 12.07.2022. godine: "Eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj1425/22 od12.07.2022. godine: "Eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13779/22 od 08.07.2022.godine: "Angažovanje mašine za pretovar materijala (materijal handler) zapremina 0,9 i 1,5 m3"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 13249/22 od 04.07.2022. godine: "Gume za poluteretna i teretna motorna vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 213/22 od 05.07.2022. godine: "Reparacija i podešavanje PT pumpe(BD 76)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1359/22 od 30.06.2022. godine: "Alkoholna pića"

Odluka o dodjeli ugovora sledećem rangiranom ponuđaču broj 12916/22 od 30.06.2022. godine: "Rashladna ćelija hladnjaka motora DHL ser. 732 (normalni kolosijek) prema skici i uzorku"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12885/22 od 30.06.2022. godine: "Mašina za izradu (pletenje) žičanog pletiva"

Odluka o usvajanju žalbe i izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12918/22 od 30.06.2022. godine: "Nabavka separatnog ventilatora - 1 komad"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1346/22 od 30.06.2022. godine: "Guma za damper kamione Belaz 75131 i 75137"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 210/22 od 29.06.2022. godine: "Popravka depuratora za mašinu za suđe u R.J. Hotel "Zlača""

Oddluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12648/22 od 28.06.2022. godine: "Grudnjaci sa i bez rukava"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12653/22 od 28.06.2022. godine: "Grafitna šnjura"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12651/22 od 28.06.2022. godine: "Elektro ventili, pneumatski ventili, vozni ventili i sklop voith mjenjača za DHL"

Odluka o dodjeli ugovora sledećem rangiranom ponuđaču broj 12655/22 od 28.06.2022. godine: "Sanacija sklopa rotora drobilice broj 240B"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12666/22 od 28.06.2022. godine: "Asfaltiranje javnog puta (Ramići)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12661/22 od 28.06.2022. godine: "Nabavka utovarivača zapremine kašike 5m3 - 1 komad"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 12665/22 od 28.06.2022. godine: "Bešavne cijevi i prirubnice"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka emulzionog eksploziva Ø90 privrednog naziva DYNEX 100 za provođenje probnih miniranja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12663/22 od 28.06.2022. godine: "Releji, kontaktori i NN rasklopna oprema"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1309/22 od 27.06.2022. godine: "Visokotlačni čistač sa toplom vodom i tečnost za zaštitu od kamenca"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1310/22 od 27.06.2022. godine: "Naglavne rudarske lampe sa punjačima za punjenje"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1311/22 od 27.06.2022. godine: "triaksijalni geofon kompatibilan sa uređajima Minimate i Blastmate III"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 205/22 od 24.06.2022. godine: "Punjenje, izdavanje certifikata i baždarenje boca medicinskog kisika"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12489/22 od 24.06.2022. godine: "Nabavka bušaće garniture - 1 komad"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12511/22 od 24.06.2022. godine: "Osiguranje buldozera Komatsu D155AX-6 na period od 1 godine"

Zahtjev za dostavljuanje ponuda broj 1288/22 od 24.06.2022. godine: "Nabavka Ex opreme"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "EURO DIZEL EN - 590 BAS EN - 590 - 2002"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12389/22 od 22.06.2022. godine: "Rashladna ćelija hladnjaka motora DHL ser. 732 ( normalnog kolosijeka) prema skici i uzorku"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12387/22 od 22.06.2022. godine: "Rezervni dijelovi alnasera za damper kamione"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12441/22 od 23.06.2022. godine: "Bešavne cijevi i prirubnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 202/22 od 23.06.2022. godine: "Reparacija i dovođenje do ispravnog stanja pumpe visokog pritiska"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1275/22 od 22.06.2022. godine: "EURO DIZEL EN-590 BAS EN-590-2002"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 63/22 od 22.06.2022. godine: "Obrada radilice i bloka motora Cummins 6BTA za mašinu Gryphon SC"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1272/22 od 22.06.2022. godine: "Eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1271/22 od 22.06.2022. godine: "Eksploziv"

Odluka o izborunajpovoljnijeg ponuđača broj 12322/22 od 21.06.2022. godine: "Montaža sistema centralnog podmazivanja odlagača"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj1259/22 od 20.06.2022. godine: "Grajfer kašika sa 2 kraka potrebna za mašinu ATLAS 350MH"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1249/22 od 20.06.2022. godine: "Adapteri, navlake zuba i drugi materijal za kašike bagera i sječiva i vezni materijal za gredere i buldozere"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12058/22 od 17.06.2022. godine: "Gume za pomoćnu mehanizaciju"

Odluka o izmjeni plana javnih nabavki RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2022. godinu, broj 12067/22 od 17.06.2022. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 193/22 od 17.06.2022. godine: "Periodično ispitivanje VN elektroinstalacione opreme i stručno osposobljavanje radnika"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1232/22 od 17.06.2022. godine: "Prodaja sekundarnih sirovina - špena/strugotina"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1218/22 od 16.06.2022. godine: "Slatki program"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 192/22 od 16.06.2022. godine: "Održavanje video nadzora u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 191/22 od 15.06.2022. godine: "Mjerenje R.L.C. parametara na električnim instalacijama"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11691/22 od 14.06.2022. godine: "Izrada rezervnih dijelova za centrifugalne pumpe"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11693/22 od 14.06.2022. godine: "Univerzalni prenosni stroj za navarivanje i obradu otvora"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11695/22 od 14.06.2022. godine: "Osiguranje damper kamiona Belaz"

Odluka o izboru najpšovoljnijeg ponuđača broj 11751/22 od 14.06.2022. godine: "Nabavka pneumatskih dizalica M63 ili ekvivalent"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11729/22 od 14.06.2022. godine: "Nabavka kablova"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 184/22 od 10.06.2022. godine: "Nabavka i ugradnja stakla na objektima u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 11504/22 od 10.06.2022. godine: "Kancelarijski materijal"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka eksploziva Lot 2: Emulzioni eksploziv"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka eksploziva Lot 1: Anfo eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11468/22 od 10.06.2022. godine: "Nabavka separatnog ventilatora"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1167/22 od 10.06.2022. godine: "Hidraulični, frikcioni stupci i oprema i rezervni dijelovi za stupce"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1168/22 od 10.06.2022. godine: "Inicijalni eksplozivi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11428/22 od 09.06.2022. godine: "Elektroinstalacioni materijal"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 178/22 od 09.06.2022. godine: "Limovi za podmetanje"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 179/22 od 09.06.2022. godine: "Periodični pregled stanice čete za spašavanje, sredstava za zaštitu disajnih organa i kontrolnog pribora"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 177/22 od 09.06.2022. godine: "Potrošni materijal za teretna i poluteretna vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 180/22 od 09.06.2022. godine: "Periodično ispitivanje VN elektroinstalacione opreme i mjerenje R.L.C. parametara na električnim instalacijama"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 176/22 od 09.06.2022. godine: "Registracija putničkog vozila Mazda 6"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 175/22 od 09.06.2022. godine: "Sanacija remenica na motoru centrifugalne pumpe i doboša"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1160/22 od 09.06.2022. gdoine: "Prodaja sekundarnih sirovina - špena/strugotina"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1159/22 od 09.06.2022. godine: "Sladoledi, smznuto voće, povrće i ribe"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11341/22 od 08.06.2022. godine: "Reparacija klipnoaksijalnih pumpi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11339/22 od 08.06.2022. godine: "Mašina za izradu (pletenje) žičanog pletiva"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11335/22 od 08.06.2022. godine: "Šolje centralnog ležaja KA - UVG vagona (donji i gornji dio)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11337/22 od 08.06.2022. godine: "Balansiranje rotora primarne centrifuge broj 405"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11242/22 od 07.06.2022. godine: "Laptopi sa opremom"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11345/22 od 08.06.2022. godine: "Dizel gorivo EN - 590 i benzin BMB 95"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11343/22 od 08.06.2022. godine: "Euro dizel EN - 590 (10 ppm)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11347/22 od 08.06.2022. godine: "Nabavka semeringa"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11240/22 od 07.06.2022. godine: "Nabavka utovarivača zapremine kašike 5 m3 - 1 komad"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11194/22 od 07.06.2022. godine: "Gume za damper kamione 36.00R51"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11136/22 od 06.06.2022. godine: "Opravka- revizija električnih mašinau Ex izvedbi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 170/22 od 02.06.2022. godine: "Održavanje komunikacione infrastrukture sa pratećim dijelovima"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1137/22 od 01.06.2022. godine: "Eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1136/22 od 01.06.2022. godine: "Eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 169/22 od 31.05.2022. godine: "Popravka depuratora za mašinu za suđe u R.J. Hotel "Zlača""

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 168/22 od 31.05.2022. godine: "Monitoring tehnoloških otpadnih voda u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1108/22 od 31.05.2022. godine: "Prodaja sekundarnih sirovina - špena/strugotina"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1107/22 od 30.05.2022. godine: "Angažovanje mašine za pretovar materijala (material handler)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10709/22 od 30.05.2022. godine: "Angažovanje radnika mašinske struke (bravari, varioci) na montaži odlagača i održaanju osnovnih stalnih sredstava u RMU "Banovići""

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1106/22 od 30.05.2022. godine: "Kontroler za klima uređaje u server/data/network sali za udaljenu kontrolu"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1105/22 od 30.05.2022. godine: "Sladoledi, smrznuto voće, povrće i ribe"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 167/22 od 30.05.2022. godine: "Izrada naljepnica i inventurnih markica"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 163/22 od 30.05.2022. godine: "Navrtka cilindra dizanja booma bagera Terex RH 120E"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 162/22 od 27.05.2022. godine: "Montaža sistema centralnog podmazivanja odlagača"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10541/22 od 27.05.2022. godine: "Sanacija sklopa rotora drobilice broj 240B"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 10545/22 od 27.05.2022. godine: "Komplet industrijski remontovan motor QJ2RDG34233 za teretno vozilo Ford Ranger"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10543/22 od 27.05.2022. godine: "Opravka reduktora NKCP 600 i=40,56"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10584/22 od 27.05.2022. godine: "Opravka - servisiranje alatnih mašina"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 160/22 od 26.05.2022. godine: "Tovarni list za unutrašnji transport"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10483/22 od 26.05.2022. godine: "Zbrinjavanje starih uljnih filtera"

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 104811/22 od 26.05.2022. godine: "Transportna grabulja (kašika) lanca prema crtežu DGT-S"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10492/22 od 26.05.2022. godine: "Žičano pletivo (50x50)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 159/22 od 25.05.2022. godine: "Servisiranje elektro- hidrauličke dvostubne dizalice nosivosti 5 tona"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1029/22 od 23.05.2022. godine: "Hidrodinamička spojnica TIP SH - 55 sa obodnom gumom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1033/22 od 23.05.2022. godine: "Bešavne cijevi i prirubnice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10053/22 od 20.05.2022. godine: "Opravka - revizija pumpi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10057/22 od 20.05.2022. godine: "Kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10055/22 od 20.05.2022. godine: "Sanacija krova mašinske i elektro radionice u rudniku "Podzemna eksploatacija uglja""

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9898/22 od 18.05.2022. godine: "Radovi na dalekovodima"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9896/22 od 18.05.2022. godine: "Angažovanje fizičke radne snage na poslovima čišćenja poslovnih prostorija"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 9882/22 od 18.05.2022. godine: "Elektro ventili, pneumatski ventili, vozni ventili i sklop Voith mjenjača za DHL"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 9884/22 od 18.05.2022. godine: "Pneumatske dizalice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 154/22 od 18.05.2022. godine: "Rastavljanje, čišćenje i defektaža reduktora NKB 401"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 152/22 od 17.05.2022. godine: "Defektaža PT pumpe goriva motora M11 proizvođača "CUMMINS""

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 9646/22 od 16.05.2022. godine: "Dizel motor (komplet) za kamino FORD CARGO 3563D"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 9648/22 od 16.05.2022. godine: "Dizel motor (komplet) za kamion FORD CARGO 3530D"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 944/22 od 13.05.2022. godine: "Artikli za ugostiteljske objekte"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9524/22 od 13.05.2022. godine: "Rezervni dijelovi za trakaste transportere"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9439/22 od 12.05.2022. godine: "Opravka - revizija električnih mašina damper kamiona"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9408/22 od 12.05.2022. godine: "Polaganje stručnog ispita za zanimanje manevrista"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 898/22 od 11.05.2022. godine: "Rekalibracija i remont injektora goriva i PT pumpi dizel motora CUMMINS KTA 50C"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9089/22 od 09.05.2022. godine: "Elektrode za zavarivanje"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 877/22 od 06.05.2022. godine: "Transportni valjci za separaciju"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 878/22 od 06.05.2022. godine: "Transportni valjci za podzemnu eksploataciju"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 146/22 od 06.05.2022. godine: "Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova fiskalnog uređaja i održavanje istih"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9004/22 od 06.05.2022. godine: "Nabavka i ugradnja primarnog drobiličnog postrojenja poz. A i B - 1 komad"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 865/22 od 06.05.2022. godine: "Nabavka kamiona (kiper) četveroosovinac samoistovarač minimalne nosivosti 17 tona - 1 komad"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 145/22 od 06.05.2022. godine: "Ispumpavanje, čišćenje i odvoz uljnih spremnika i kanala u dizel hali u OJ Željeznički Transport"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 143/22 od 06.05.2022. godine: "Rezni alat"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: Nabavka eksploziva lot 2: "Emulzioni eksploziv"

Tenderska dokumentacija- Predkvalifikaciona faza: "Nabavka eksploziva lot 1: Anfo eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 136/22 od 29.04.2022. godine: "Izrada energetskog audita za zgradu "Direkcija" RMU "Banovići" d.d. Banovići"

zahtjev za dostavljanje ponuda broj 135/22 od 28.04.2022. godine: "Pregled i ispitivanje vatrodojavnog sistema u R.J. hotel "Zlača""

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 134/22 28.04.2022. godine: "Kalibracija aparata za istakanje goriva"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 133/22 od 28.04.2022. godine: "Izdavanje/produženje ADR certifikata"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 132/22 od 28.04.2022. godine: "Godišnji pregled aparata i opreme u stanici za spasavanje"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 131/22 od 28.04.2022. godine: "Revizija DRP "Ugradnja kompresorskihagregata za napajanje komprimiranim zrakom uređaja tehnološkog procesa u OJ "Separacija" RMU "Banovići" d.d. Banovići""

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 8603/22 od 28.04.2022. godine: "Eleketro instalacioni materijal"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8609/22 od 28.04.2022. godine: "Lančanik za dvolančani grabuljasti transporter"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8618/22 od 28.04.2022. godine: "Rasvjeta i rasvjetni elementi"

Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača broj 8611/22 od 28.04.2022. godine: "Perforacija za segmente taložnice broj 203"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8605/22 od 28.04.2022. godine: "Vučni dizel motor (komplet) za autodizalicu metalna LT 1040 - reman motor"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 128/22 od 27.04.2022. godine: "Rezervni dijelovi za Audi A4, Peugeot Boxer, Škodu Oktaviju, Audi A6, Škodu Fabiju"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 130/22 od 27.04.2022. godine: " Unutrašnja guma na kojoj je ventil sa holenderom"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Euro dizel EN-590 BAS EN - 590 - 2002"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8354/22 od 26.04.2022. godine: "Angažovanje vatrogasne cisterne 10 m3 i vatrogasnih ljestvi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8356/22 od 26.04.2022. godine: "Elektromaterijal za tekuće održavanje"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 790/22 od 25.04.2022. godine: "Kablovi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 777/22 od 22.04.2022. godine: " Konzervirane mesne prerađevine"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 767/22 od 21.04.2022. godine: " Opravka - revizija el. mašina u EX izvedbi"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 8158/22 od 21.04.2022. godine: "Podgrada (TH-29) sa vezivnim priborom"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8133/22 od 21.04.2022. godine: "Vijci za podgradu, nosač samara, spojni vijak i rebrasta podložna ploča"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8042/22 od 20.04.2022. godine: "Rezervni dijelovi za prednju osovinu rovokopača Komatsu PW180"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 114/22 od 20.04.2022. godine: "Lim x 400 20x1500x6000"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 753/22 od 20.04.2022. godine: "Releji, kontaktori i NN rasklopna oprema"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 752/22 od 20.03.2022. godine: "Originalni rezervni dijelovi elektroenergetskih postrojenja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 747/22 od 20.04.2022. godine: "Eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 748/22 od 20.04.2022. godine: "EURO DIZEL EN - 590 BAS EN -59 - 2002"

Rješenje broj 7872/22 od 19.04.2022. godine: "Radovi na dalekovodima"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 110/22 od 19.04.2022. godine: "Usluga rada montera na montaži odlagača"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7931/22 od 19.04.2022. godine: "Varilački pribor i oprema"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7801/22 od 18.04.2022. godine: "Originalni rezervni dijelovi za održavanje kilma uređaja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 107/22 od 15.04.2022. godine: "Prevoz radnika članova čete za spašavanje na relaciji Banovići - Zenica - Banovići"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 7389/22 od 12.04.2022. godine: "Šolje centralnog ležaja KA - UVG vagona (donji i gornji dio)"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 7387/22 od 12.04.2022. godine: "Transportna grabulja (kašika) lanca prema crtežu broj DGT - S"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7382/22 od 12.04.2022. godine: "Originalni rezervni dijelovi za sistem glasnogovorne veze i blokada mehanizovanog širokog čela proizvođača ELTEL Poljska - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7384/22 od 12.04.2022. godine: "Nabavka repromaterijala za hladnu vulkanizaciju gumenih transportnih traka"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7333/22 od 12.04.2022. godine: "Alat i repromaterijal za vulkaniziranje gumenih traka"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7380/22 od 12.04.2022. godine: "Žičano pletivo (50x50)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 100/22 od 12.04.2022. godine: "Mast za podmazivanje veš mašine"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7335/22 od 12.04.2022. godine: "Nabavka dizel motora MTU 12V4000C11R1 za damper kamion Belaz - 1 komad"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 683/22 od 12.04.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi elektro energetskih postrojenja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 682/22 od 12.04.2022. godine: "Konzervirane ribe"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 7315/22 od 12.04.2022. godine: "Opravka - revizija pumpi"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 7317/22 od 12.04.2022. godine: "Opravka - servisiranje alatnih mašina"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7311/22 od 12.04.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za elektro - hidrauličko upravljanje - TIEFENBACH mehanizovanog širokog čela"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7313/22 od 12.04.2022. godine: "Nabavka materijala i rekonstrukcija izlaznih ćelija u GTS 110/35/6 kV Banovići za napajanje TS za otkrivku - 2 komada"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 677/22 od 11.04.2022. godine: "Elektro motori"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 99/22 od11.04.2022. godine: "Organizovanje praktične vježbe u komori za članove čete RMU "Banovići""

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 664/22 od 08.04.2022. godine: "Grudnjaci sa i bez rukava"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 98/22 od 08.04.2022. godine: "Održavanje komunikacione infrastrukutre sa pratećim dijelovima"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Žičano pletivo"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 96/22 od 08.04.2022. godine: Revizija PRP: Izrada izvozne trase za ugalj po podinskoj zoni zapadnog revira PK "Grivice""

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 95/22 od 08.04.2022. godine: "Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za RJ "Transportni sistem za otkrivku"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 7080/22 od 08.04.2022. godine: "Nabavka reznog, tokarskog alata i burgija"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 663/22 od 08.04.2022. godine: "Visokonaponski vakumski prekidači, sklopnici, releji i oprema"

Zahtejv za dostavljanje ponuda broj 662/22 od 08.04.2022. godine: "Rezervni dijelovi za CUMMINS KTA 50C motore"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6943/22 od 07.04.2022. godine: "Repromaterijal za toplu vulkanizaciju"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 694/22 od 07.04.2022. godine: "Originalni rezervni dijelovi za trakaste transpotere T-3 i T-4"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6905/22 od 06.04.2022. godine: "Premotavanje zavojnica"

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 6759/22 od 05.04.2022. godine: "Periodično pranje regionalne ceste R-469 Banovići - Živinice, na potezu od raskrsnice za naselje Mačkovac do benziske pumpe HIFA-PETROL ispred pogona Separacija"

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 6761/22 od 05.04.2022.godine: "Laptopi sa opremom"

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 6665/22 od 05.04.2022. godine: "Masti i ostala sredstva"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 628/22 od 05.04.2022. godine: "Releji, kontaktori i NN rasklopna oprema"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 87/22 od 04.04.2022. godine: "Usluge interneta"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 86/22 od 04.04.2022. godine: "Nabavka internet pro serverske usluge za GPS, e - mail i ostale servise"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 624/22 od 04.04.2022. godine: "Motor CUMMINS oznake VTA 28 - c i Dizel motor CUMMINS KTA 50C 1600CPL 231500 (centri upravljanja) za kamione Belaz 75131"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 618/22 od 04.04.2022. godine: "Opravka reduktora"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 617/22 od 04.04.2022. godine: "VN kablovi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 616/22 od 04.04.2022. godine: "Elektrode za zavarivanje"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6359/22 od 31.03.2022. godine: "Remont dizel motora DEUTZ TCD 6.1.L 06/21048285 GRAJFERA ATLAS 350 MH"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6361/22 od 31.03.2022. godine: "Deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija i deviperizacija u objektima i prostorijama RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6357/22 od 31.03.2022. godine: "Unapređenje sigurnosnih mjera kod IKT infrastrukture uz nabavku alata i IT dokumentacije"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6301/22 od 31.03.2022. godine: "Bušaće cijevi i krune za bušilicu Hausherr HBM 120"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 77/22 od 30.03.2022. godine: "Nabavka i ugradnja reagensa sa neophodnom opremom za snižavanje vlage u talogu primarnih centrifuga"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6173/22 od 29.03.2022.godine: "PT pumpa za gorivo za motor CUMMINS VTA 28C"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 74/22 od 29.03.2022. godine: "Lijepjenje damperskih guma"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 73/222 od 28.03.2022. godine: "Čišćenje taložnih bazena u rudniku PEU"

Zahtjev za dosttavljanje ponuda broj 567/22 od 25.03.2022. godine: "Mjenjač za FORD CARGO 3536 D"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 71/22 od 25.03.2022. godine: "Rezervni dijelovi za Bodyguard PSS BG4+"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5972/22 od 25.03.2022. godine: "EURO DIZEL EN - 590 (10 ppm)"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka eksploziva Lot 2: Emulzioni eksploziv"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: " Eksploziv Lot 1:A nfo eksploziv"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 5941/22 od 25.02.2022. godine: "Angažovanje vatrogasne cisterne 10m3 i vatrogasnih ljestvi"

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranonom ponuđaču: "Nabavka mjernih instrumenata"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 539/22 od 23.03.2022. godine: "Eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5621/22 od 22.03.2022. godine: "Gume za poluteretna i teretna vozila"

Odluka o poništenju postpka javne nabavke broj 5601/22 od 22.03.2022. godine: "Originalni rezervni dijelovi za elektro-hidrauličko upravljanje TIEFENBACH mehanizovanog širokog čela"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5597/22 od 22.03. 2022. godine: "Opravka servisiranje alatnih mašina"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5595/22 od 22.03.2022. godine: "Opravka - revizija pumpi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5599/22 od 22.03.2022. godine: "Usluga rada autodizalice minimalne nosivosti 220 tona"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5593/22 od 22.03.2022. godine: "Usluga rada autodizalice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 62/22 od 22.03.2022. godine: "Cijevi i armature za razvod komprimiranog zraka"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 518/22 od 21.03.2022. godine: "Industrijski remontovan motor QJ2RDG34233"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 516/22 od 21.03.2022. godine: "Dizel motori za kamione Ford Kargo"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 517/22 od 21.03.2022. godine: "Nabavka reznog, tokarskog alata i burgija"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 505/22 od 18.03.2022. godine: "Rasvjeta i rasvjetni elementi"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 5305/22 od 18.03.2022. godine: "Nabavka separatnog ventilatora - 1 komad"

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču broj 5339/22 od 18.03.2022. godine: "Bešavne cijevi i prirubnice"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 5311/22 od 18.03.2022. godine: "Elektromaterijal za tekuće održavanje"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 56/22 od 16.03.2022. godine: "Gume za Ford Cargo i Ford Renger"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5039/22 od 15.03.2022. godine: "Vijčana roba"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5029/22 od 15.03.2022. godine: "Opravka vozila URAL 4320 za prevoz radnika"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4845/22 od 14.03.2022. godine: "Originalni rezervni dijelovi prednje osovine HYUNDAI 770-9A - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 49/22 od 10.03.2022. godine: "Periodično ispitivanje posuda pod pritiskom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 50/22 od 11.03.2022. godine: "Materijal za izradu osovine rotora drobiličnog postrojenja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 435/22 od 11.03.2022. godine: "Konzervirane i mesne prerađevine"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 434/22 od 11.03.2022. godine: "Polutvrdi sir"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 46/22 od 10.03.2022. godine: "Ispitivanje i ravnanje glave i bloka motora"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 47/22 od 10.03.2022. godine: "Defektaža mjenjača auto dizalice Metalna"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 45/22 od 10.03.2022. godine: "Nabavka i guradnja rezervnih dijelova za "Dafecs" fiskalni uređaj i održavanje istih"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4655/22 od 10.03.2022. godine: "Radno odijelo 4x ojačano - jamski radnici"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4582/22 od 09.03.2022. godine: "Filteri za održavanje DHL lokomotiva serije 740,720 i 732"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4584/22 od 09.03.2022. godine: "Originalni rezervni dijelovi donjeg storja buldozera D&R - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača broj 4586/22 od 09.03.2022. godine: "Zupčanici i ozubljeno vratilo"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 429/22 od 10.03.2022. godine: "Nabavka hidrodinamičke spojnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 426/22 od 10.03.2022. godine: "Nabavka reznog, tokarskog alata i burgija"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 413/22 od 09.03.2022. godine: "Elektroinstalacioni materijal"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 42/22 od 08.03.2022. godine: "Rezervni dijelovi IKT opreme"

Tenderska dokumentacija - predkvalifikaciona faza: " Masti i ostala sredstva"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4310/21 od 07.03.2022. godine: "Originalni rezervni dijelovi za buldozer CAT D&R i gredere CAT16G i 16H - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 40/22 od 07.03.2022. godine: " Cijevi i armature za razovod komprimiranog zraka"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 39/22 od 07.03.2022. godine: "Vijčana roba Ø 10x11180 mm"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4244/22 od 07.03.2022. godine: "Laptopi s opremom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 38/22 od 07.03.2022. godine: "Rezervni dijelovi za viljuškar Hyster, vozila Škoda Oktaviju, Škoda Fabiju, Audi, HYndai, auto git i utvrđivač za git"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4187/22 od 04.03.2022. godine: "Redovno održavanje softvera implementiranog u RMU "Banovići" čiji je autor firma "SPIN" Tuzla"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 35/22 od 04.03.2022. godine: "Patronirani Watergel eksploziv privrednog naziva RIOGEL TRONER Ø60"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 379/22 od 04.03.2022. godine: "Nabavka semeringa"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 380/22 od 04.03.2022. godine: "Radovi na dalekovodima"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 378/22 od 04.03.2022. godine: "Nabavka variličnog pribora i opreme"

Zahtjev za dostvljanje ponuda broj 32/22 od 03.03.2022. godine: "Bakteriološke analize životnih namirnica, brisa sa površina predmeta i uređeja"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 4008/22 od 02.03.2022. godine: "Nabavka bušaće garniture - 1 komad"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Redovno održavanje softvera implementiranog u RMU "Banovići" čiji je autor firma "Spin" d.o.o. Tuzla"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3832/22 od 28.02.2022. godine: "Nabavka kamiona (kiper) četveroosovinac samoistovarivač minimalne nosivosti 17 tona - 1 komad"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3823/22 od 25.02.2022. godine: "Nabavka hidrauličnog bagera gusjeničara zapremine kašike 1,0 - 1,5 m3 - 1 komad"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 338/22 od 25.02.2022. godine: "Gume za damper kamione 36.00 R51"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3729/22 od 24.02.2022. godine: "Nabavka rovokopača gusjeničara - 1 komad"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 333/22 od 24.02.2022. godine: " Elektroinstalacioni materijal"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 28/22 od 23.02.2022. godine: "Rezervni dijelovi IKT opreme"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 27 od 23.02.2022. godine: "Angažovanje rada zavarivača"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 26 od 23.02.2022. godine: "Popravka planetarnog reduktora ranžiranog uređaja int. br. 301"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 3513/22 od 22.02.2022. godine: "Gume za damper kamione 36.00 R51"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 317/22 od 22.02.2022. godine: "EURO DIZEL EN - 590BAS EN - 590- 2002"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 25/22 od 22.02.2022. godine: "Kalibracija mjerača protoka "Aquamag" industrijske vode na pumpnoj stanici "Oskova" "

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 24/22 od 22.02.2022. godine: "Vijčana roba Ø 10x11180 mm"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 23/22 od 21.02.2022. godine: "Čahure za remont kašike hidrauličnog bagera Terex RH 120E"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 20/22 od 21.02.2022. godine: "Sajla za autodizalicu METALNA LT40, Ø 10x11180 mm"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 306/22 od 21.02.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za sistem glasnogovorne veze i blokada mehanizovanog širokog čela proizvođača ELTEL Poljska"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3327/22 od 18.02.2022. godine: "Vijčana roba"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 296/22 od 18.02.2022. godine: "Argeta pašteta"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3293/22 od 18.02.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za teretna motorna vozila - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 290/22 od 17.02.2022. godine: "Vijci za podgrade, nosač samara, spojni vijak i rebrasta podložna ploča"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 286/22 od 16.02.2022. godine: "Čelična lučna trodjelna popustljiva podgrada (TH - 29) sa veznim priborom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 11/22 od 15.02.2022. godine: "Godišnja licenca za antivirus sistem"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 3063/22 od 15.02.2022. godine: "Zaptivni elementi za hidraulične bagere Terex RH 120E i Liebherr R9350"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 259/22 od 14.02.2022. godine: "Bušaće cijevi i krune za bušilicu Hauser HBM 120"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 261/22 od 1402.2022. godine: "Alat i repromaterijal za vulkaniziranje gumenih traka"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 260/22 od 14.02.2022. godine: "Repromaterijal za hladnu vulkanizaciju gumenih transportnih traka"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 6/22 od 14.02.,2022. godine: "Žičani umetak PHE 1140 TG GRID"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2499/22 od 08.02.2022. godine: "Prirubnice za cjevovod"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2497/22 od 08.02.2022. godine: "Zupčanici"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 2548/22 od 08.02.2022. godine: "Nabavka eksploziva za površinsku eksploataciju"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 2413/22 od 07.02. 2022. godine: "Masti i ostala sredstva"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2355/22 od 04.02.2022. godine: "Ležaj okretnice za hidraulični bager Terex RH 120E"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 212/22 od04.02.2022. godine: " Usluga rada autodizalice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2294/22 od 03.02.2022. godine: "Nabavka kamiona (kiper) četveroosovinac samoistovarivač minimalne nosivisti 17 tona - 1 komad"

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma ponuđačima čije ponude zadovoljavaju uslove iz tenderske dokumentacije broj 2225/22 od 02.02,2022. godine: "Originalni toneri za štampače - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2218/22 od 02.02.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za putnička vozila - prva ugradnja"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 2191/22 od 02.02.2022. godine: "Originalni novi dizel motor za utovarivč FIAT COBELCOW 190 EVOLUTION - prva ugradnja"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 2187/22 od 02.02.2022. godine: " Rezervni dijelovi za opravku kompresora KNORR VV 450/150 - 10"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 2189/22 od 02.02.2022. godine: "Aparati za zavarivanje i dizne za autogeno rezanje"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 2142/22 od 02.02.2022. godine: "Repromaterijal za toplu vulkanizaciju"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2033/22 od 31.01.2022. godine: "Žičani i kromovi segmenti za vibraciona sita"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2031/22 od 31.01.2022. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za buldozer CAT D8R i greder CAT 16G i 16H - prva ugradnja"

Odluka o izboru njpovoljnijeg ponuđača broj 1910/22 od 28.01.2022. godine: "Dvokomponentna pjena i cijev za mješanje dvokomponentne pjene"

Odluka o izboru njpovoljnijeg ponuđača broj 1910/22 od 28.01.2022. godine: "Dvokomponentna pjena i cijev za mješanje dvokomponentne pjene"

Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača broj 1912/22 od 28.01.2022. godine: "Baždarenje, opravka i servis drumskih željezničkih i labaratorijskih vaga na pogonu Separacija"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1894/22 od 28.01.2022. godine: "Originalni novi rezervni dijelovi za utovarivač FIAT COBELCO W 190 - prva ugradnja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj1873/22 od 28.01.2022. godine: "Izrada hidrauličnih cilindara za bager LIEBHERR R9350 i TEREX RH 120E"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1871/22 od 28.01.2022. godine: "Čelična užad"

Odluka o izboru najpovoljonijeg ponuđača broj 1852/22 od 28.01.2022. godine: "Opravka - revizija visokonaponskih elektromotora"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1773/22 od 27.01.2022. godine: "Izrada DPR: verifikacija postojećeg stanja pogonske sigurnosti u magacinu eksplozivnih sredstava Mušići - RMU "Banovići" d.d. Banovići u odnosu na stanje okolnih objekata"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1765/22 od 27.01.2022. godine: "Lamele kočnica reduktora kružnog kretanja hidrauličnog bagera LIEBHERR R - 9350"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1767/22 od 27.01.2022. godine: "Čahure i osovine za remont hidrauličnog bagera LIEBHERR R-9350"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1611/22 od 25.01.2022. godine: "Nabavka alata i alatnih mašina"

Odluka o izboru najpovoljniojeg ponuđača broj 1613/2 od 25.01.2022. godine: "Prednji dio šasije (most) gredera XCMG GR 300"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1548/22 od 24.01.2022. godine: "Zamjenski stupanj duvaljke agregata AERZEN"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 1451/22 od 24.01.2022. godine: " Opravka transportnih valjaka"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1453/22 od24.01.2022. godine: "Bešavne cijevi i prirubnice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1283/22 od 20.01.2022. godine: "Zbrinjavanje zauljene ambalaže (metalna burad)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1279/22 od 20.01.2022. godine: "Univerzalni prenosni stroj za navarivanje i obradu otvora"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1274/22 od 20.01.2022. godine: "Radio stanice i rezervni dijelovi za održavanje radio sistema"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1281/22 od 20.01.2022. godine: "Agregat i glave agregata za višelinijsko podmazivanje mašću"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1277/22 od 20.01.2022. godine: " Tehnički pregled motornih vozila, certificiranje, baždarenje i opravka tahografa na teretnim vozilima u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1341/22 od 21.01.2022. godine: "Originalni rezervni dijelovi za kamione Belaz 75131 i 75137 - prva ugradnja"

Odluka o dodjeli Ugovora petorangiranom ponuđaču broj 1309/22 od 20.01.2022. godine: "Hidrodinamičke spojnice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1307/22 od 20.01.2022. godine: " Nabavka terenskih vozila - 3 komada"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 79/22 od 13.01.2022. godine: "Patronirani emulzioni (watergel) eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 605/22 od 12.01.2022. godine: " Osigurnje veznog transportera za otkrivku n PK Turija sa pripadajućom elektro opremom na period od 6 mjeseci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 607/22 od 12.01.2022. godine: " Opravka PT pumpe goriva, injektora motora CUMMINS WTA 28C"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 56/22 od 11.01.2022. godine: "Kabal GN 4x16 mm²"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 367/21 od 31.12.2021. godine: "Ismpupavanje, čišćenje, odvoz i pročišćavanje separatora ulja i kanala u dizel hali za opravku lokomotiva"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 368/21 od 31.12.2021. godine: " Zbrinjavanje starih akumulatora"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 366/21 od 31.12.2021. godine: "Godišnja povlaštena parkirališna karta"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 24903/21 od 31.12.2021. godine: "Jedan dizel motor MTU 12V4000C11R1"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 24756/21 od 30.12.2021. godine: "Hidraulična crijeva, čahure i priključci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 24761/21 od 30.12.2021. godine: "Nabavka mjernih instrumenata"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 24759/21 od 30.12.2021. godine: "Rezervni dijelovi za centrifugalne pumpe"

Odluka o dodjeli ugovora četverorangiranom ponuđaču broj 24828/21 od 30.12.2021. godine: "Hidrodinamičke spojnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 354/21 od 30.12.2021. godine: "Mjerenje mikroklime u RMU "Banovići" d.d. Banovići za zimski period 2021/2022. godine"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 353/21 od 29.12.2021. godine: "Izrada elaborata o ispitivanju zpaljivih, eksplozivnih i agresivnih karakteristika ugljene prašine sa kategorizacijom za objekte utovarnog postrojenja "Grivice" i pretovarnog postrojenja "Draganja" rudnika "Površinska eksploatacija uglja""

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 347/21 od 28.12.2021. godine: "Grijač zraka (kalolifer) 12 - 15 kW, tlačne sklopke i punjiva baterija 18650"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 348/21 od 28.12.2021. godine: "Sredstvo za podmazivanje"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 24299/21 od 27.12.2021. godine: " Čekić rotacione drobilice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 24297/21 od 27.12.2021. godine: "Usluge popravke vibracionog sita, rotora protočne drobilice, klipnjače cilindra otvaranja kašike bagera LIEBHERR, mašinska obrada odlivaka, dorada nosača - rukavca i glavčine prednjeg točka gredera CAT 16G"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 345/21 od 27.12.2021. godine: "Mjerenje koncentracije azotnih oksida u krugu magacina eksplozivnih sredstava Mušići"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka eksploziva Lot 2: Emulzioni eksploziv"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka eksploziva Lot 1: Anfo eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 24244/21 od 24.12.2021. godine: "Nabavka pneumatskih i mehaničkih ventila"

Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču broj 24185/21 od 24.12.2021. godine: "Hidrodinamičke spojnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 340/21 od 24.12.2021. godine: "Nabavka ljepila sa učvršćivačem za hladnu vulkanizaciju gumenih transportnih traka"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2069/21 od 23.12.2021. godine: "Hljeb i peciva"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2059/21 od 20.12.2021. godine: "Svježe teleće i jagnjeće meso, ramstek i biftek kineći, jestivi organi i mesne prerađevine"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 23675/21 od 7.12.2021. godine: "Aparati za zavarivanje i dizne za autogeno rezanje"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2049/21 od 17.12.2021. godine: "EURO dizel EN-590 BAS EN-590-2002"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23563/21 od 16.12.2021. godine: "Higijensko potrošni materijal"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 23331/21 od 13.12.2021. godine: "Dizel motor 6BTA 5.9-C 185 CPL 2063 (novi/industrijski remontovan od strane proizvođača) za bušaću garnituru GRYPHON 5C"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22402/21 od 30.11.2021. godine: "Gumene čizme rudarske"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23348/21 od 13.12.2021. godine: "Radno odijelo 4x ojačano"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2039/21 od 16.12.2021. godine: "Gume"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 330/21 od 16.12.2021. godine: "Pranje putničkih, teretnih i specijalnih teretnih vozila koja prevoze prehrambene namirnice i zaposlenike"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 2030/21 od 15.12.2021. godine: "Prednji dio šasije (most) gredera XCMG GR300"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 325/21 od 15.12.2021. godine: "Nitovanje lamele i kočionih obloga"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 23471/21 od 15.12.2021. godine: "Opravka - revizija visokonaponskih elektromotora"

Odluka o dodjeli ugovora drugoangiranom ponuđaču broj 23383/21 od 14.12.2021. godine: "Hidrodinamičke spojnice"

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču broj 23384/21 id 14.12.2021. godine: "Hidrodinamičke spojnice"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 23387/21 od 14.12.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za putnička vozila - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23385/21 od 14.12.2021. godine: "Nabavka filtera za mehanizaciju rudnika "Površinska eksploatacija uglja""

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 324/21 od 13.12.2021. godine: "Parking mjesto u I zoni Banovića za vozila RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Dežurstvo vatrogasne jedinice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 2003/21 od 13.12.2021. godine: "Gume za damper kamione"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23264/21 od 10.12.2021. godine: "Izrada kašika sa lancem i vodilica za elevatore"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23262/21 od 10.12.2021. godine: "Masti i ostala sredstva"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 23123/21 od 09.12.2021. godine: "Opravka - servisiranje alatnih mašina"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 23125/21 od 09.12.2021. godine: " Opravka - revizija pumpi"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 23124/21 od 09.12.2021. godine: "Premotavanje zavojnica"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 323/21 od 08.12.2021. godine: "Mjerenje emisije zagađujućih materija u zraku iz postrojenja za sagorijevanje za grejnu sezonu 2021/2022"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23076/21 od 08.12.2021. godine: "Rezervni dijelovi ležaja okretnice (kupole) hidrauličnog bagera Terex RH 120E; usluga rada servisera na opravci ležaja okretnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1956/21 od 06.12.2021. godine: "Triaksijalni Geofon"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22805/21 od 03.12.2021. godine: "Lanci i hladnjak za Hyundai, gume za rovokopače, gusjenice za utovarivač, dijelovi za Škoda Fabiu, ručna pumpa goriva i filter za viljuškar i rashladna tečnost G - 12 i ležajevi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22725/21 od 02.12.2021. godine: "Osiguranje hidrauličnog bagera Liebherr i građevinskog objekta od požara i nekih drugih opasnosti"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22725/21 od 02.12.2021. godine: "Osiguranje hidrauličnog bagera Liebherr i građevinskog objekta od požara i nekih drugih opasnosti"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22049/21 od 23.11.2021. godine: "Pružasta opruga za vagone"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22181/21 od 24.11.2021. godine: "Izbor banke za dugoročni kredit u iznosu od 4.000.000,00 KM na period od 60 mjeseci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21607/21 od 16.11.2021. godine: "Izrada hladnjaka motora i ulja DHL serije 740; opravka i zamjena oštećenih dijelova hladnjaka hidrauličnog ulja bagera Liebherr R9350"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22061/21 od 23.11.2021. godine: "Orginalna nova hidraulična pumpa za rovokopač KOMATSU PW 180 - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1940/21 od 03.12.2021. godine: "Popravka transportnih valjaka"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1938/21 od 03.12.2021. godina: "Izrada hidrauličnih cilindara za bagere LIEBHERR R 9350 i TEREX RH 120 E"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 1932/21 od 03.12.2021. godine: " Zaptivni elementi za hidraulične cilindre bagera TEREX RH 120E i LIEBHEER R9350"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 315/21 od 02.12.2021. godine: "Tehničko održavanje web stranice i web domene rmub.ba"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 316/21 od 02.12.2021. godine: "Štampanje lista "Rudar""

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22518/21 od 01.12.2021. godine: "Industrijska ulja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22498/21 od 30.11.2021. godine: "EURO Dizel EN-590 (10ppm)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22426/21 od 30.11.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za vibraciona sita i centrifugalni separator - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1910/21 od 30.11.2021. godine: " Eksploziv"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 22424/21 od 30.11.2021. godine: "Vijčana roba"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22422/21 od 30.11.2021. godine: "Zaustavna ručna papuča za šinu i kočione papuče za vagone i DHL lokomotivu"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1901/21 od 29.11.2021. godine: "Prodaja sekundarnih sirovina"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1885/21 od 26.11.2021. godine: "Čelična užad"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 310/21 od 26.11.2021. godine: "Obuka i provjera znanja iz protiveksplozijske zaštite i periodčno ispitivanje zaštitne opreme"

Zahtje za dostavljanje ponuda broj 1880/21 od 26.11.2021. godine: "Alat i alatne mašine"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1881/21 od 26.11.2021. godine: "Žičani i kromovi segmenti za vibraciona sita"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 22126/21 od 24.11.2021. godine: "Kolosiječno postrojenje skretnica (lijeva) TIP - a 49E1-180-7° dužine L= 24,24m"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 306/21 od 24.11.2021. godine: "Uređaj za satelitsko praćenje vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 307/21 od 24.11.2021. godine: "Kalibracija seizmografa MiniMate plus i triaksijalnog geofona"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 302/21 od 24.11.2021. godine: "Ljekarski pregled radnika RMU "Banovići" d.d. Banovići sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 22075/21 od 23.11.2021. godine: "Nabavka pneumatskih i mehaničkih ventila"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 22077/21 od 23.12.2021. godine: "Dvokomponentna pjena i cijev sa mješačem dvokomponentne pjene"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj: "Nabavka i izvođenje vatrometa u sklopu obilježavanja 21. decembra Dana rudara BiH"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21968/21 od 22.11.2021. godine: "Angažovanje kamiona za prevoz taloga SCF - a i jalovine iz kruga Separacije i taloga iz taložnih bazena do PK Čubrić"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 294/21 od 17.11.2021. godine: "Čišćenje, podmazivanje i rektifikacija stanica TOPCON QS3M i GTS 235N i kalibracija GPS TRIMBLE R-8s"

Odluka o dodjeli ugovora sledećem rangiranom ponuđaču: "Osovina polupogona vibracionog sita"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21149/21 od 10.11.2021. godine: "Pijesak za muljenje granulacije 0-2 mm"

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču "Univerzalni kabal 3x70/16 mm2 12/20 kV"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21372/21 od 11.11.2021. godine: "Motorna ulja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21374/21 od 11.11.2021. godine: "Hidrodinamičke spojnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 289/21 od 12.11.2021. godine: "Usluge prevoza dizel motora MTU 12V4000 C11R1"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 21364/21 od 11.11.2021. godine: "Advokatske usluge"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 20908/21 od 05.11.2021. godine: "Nabavka bušaće garniture"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20853/21 od 04.11.2021. godine: "Materijal za nastavljanje i popravak vanjskog plašta kablova"

Odluka o dodjeli ugovora slijedećem rangiranom ponuđaču broj 20852/21 od 04.11.2021. godine. "Osovina polupogona vibracionog sita"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1725/21 od 04.11.2021. godine: "Hidraulička crijeva, čahure i priključci"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1725/21 od 04.11.2021. godine: Alati, alatne mašine i mjerni instrumenti"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 280/21 od 04.11.2021. godine: "Vijčana roba"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 279/21 od 04.11.2021. godine: "Kondenzator CPEFS 23-6,6/350/WF"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 277/21 od 04.11.2021. godine: "Stručno osposobljavanje radnika sa izdavanjem uvjerenja i ispitivanje mašina za paljenje mina"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20775/21 od 04.11.2021. godine: "Nabavka filtera za mehanizaciju rudnika "Površinska eksploatacija uglja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20777/21 od 04.11.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za mašinu taložnicu 203 - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20703/21 od 03.11.2021. godine: "Masti i ostala sredstva"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20701/21 od 03,11,2021, godine: "Orginalni rezervni dijelovi za transportni sistem TIP: SKS - 100/900 NL "Pioma" i sklopnika TIP: RE22 - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1703/21 od 02.11.2021. godine: "Gume za pomoćnu mehanizaciju"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20571/21 od 01.11.2021. godine: "Izbor banke za dugoročni kredit u iznosu od 5.000.000,00 KM sa rokom otplate 36 mjeseci"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 20508/21 od 01.11.2021. godine: "Mast za otvorene zupčanike na rudarskoj opremi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 273/21 od 29.10.2021. godine: "Sanacija donjeg dijela kašike bagera Liebherr, ispresavanje pogonske zvijezde prigona DHL i rastavljanje, čišćenje i defektaža rotora protočne drobilice ČGT 1572"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 272/21 od 29.10.2021. godine: "Kalibracija instrumenata za mjerenje alkohola u dahu tip DREGER"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20457/21 od 29.10.2021. godine: "Nabavka VN kablova"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 20327/21 od 28.10.2021. godine: "Opravka i zamjena oštećenih dijelova hladnjaka hidrauličkog ulja bagera Liebherr R9350, izrada hladnjaka motora i ulja DHL serije 740"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 20332/21 od 28.10.2021. godine: "Pružasta opruga za vagone"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20329/21 od 28.10.2021. godine: "Osovina polupogona vibracionog sita"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20371/21 od 28.10.2021. godine: "Univerzalni kabal 3 x 70/16 mm2 12/20 kV"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20373/21 od 28.10.2021. godine: "Nabavka i ugradnja kompresorske stanice sa dva kompresora, sušačem zraka i posudom za komprimirani zrak - 1 komad"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 270/21 od 27.10.2021. godine: "Odvoženje i zbrinjavanje starog rabljenog ulja"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 19970/21 od 22.10.2021. godine: "Gumene čizme rudarske"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19826/21 od 20.10.2021. godine: "Dizel motor novi (komplet) IVECO F4GE9684D*J601 (N67MNTX 21.00A001) za autodizalicu Terex Bendini A300 - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19828/21 od 20.10.2021. godine: "Čelične priveznice"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 19821/21 od 20.10.2021. godine: "Zaustavna ručna papuča za šinu i galov lanac"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19822/21 od 20.10.2021. godine: "PP aparati, vatrogasno crijevo, kandža i mlaznica"

Odluka o dodjeli ugovora sledećem rangiranom ponuđaču broj 20015/21 od 22.10.2021. godine: "Fotokopirni papir, karo papir i papir za ploter HP500"

Zahtejv za dostavljanje ponuda broj268/21 od 27.10.2021. godine: "Mast na bazi litijuma NLGI klasa 2"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 267/21 od 27.10.2021. godine: "Rezervni dijelovi za bager EKG 8I"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20237/21 od 26.10.2021. godine: "Opravka sklopova rudarske mehanizacije"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 20109/21 od 25.10.2021. godine: "Bešavne cijevi i prirubnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 265/21 od 25.10.2021. godine: "Suhi kvarcni pijesak"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20049/21 od 22.10.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za remont motora CUMMINS VTA 28C"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 263/21 od 22.10.2021. godine: "Materijal za održavanje i nesmetan rad elektronske centrale u podzemnoj eksploataciji"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19888/21 od 21.10.2021. godine: "Polietilenske cijevi, spojnice i poluspojnice"

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 230aZC/21 od 05.10.2021. godine: "Čelično žičano pletivo"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 262/21 od 20.10.2021. godine: "Monitoring kvaliteta i kvantiteta prečišćene tehnološke otpadne vode iz taložnog bazena Mušići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 260/21 od 20.10.2021. godine: "Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantskih mreža"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19809/21 od 20.10.2021. godine: "Nabavka, ugradnja i puštanje sistema gumeno - zračnih opruga za vibraciona sita br. 207 i 231 po zapisniku od 16.09.2021. godine"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19807/21 od 20.10.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za mašinu taložnicu 226 - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19805/21 od 20.10.2021. godine: "Kontrola i ispitivanje elemenata i izdavanje upotrebnih dozvola"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19715/21 od 19.10.2021. godine: "Nabavka pneumatskih i mehaničkih ventila"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19711/21 od 19.10.2021. godine: "Hidrodinamičke spojnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 258/21 od 18.10.2021. godine: "Sanacija donjeg dijela kašike bagera Liebherr, popravka polupogona vibracionog sita i ulazne cijevi u primarnu centrifugu"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19404/21 od 13.10.2021. godine: " Originalni rezervni dijelovi za elektro opremu ELGOR - HANSEN, HAUHINCO I WICHARY"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 1581/21 od 14.10.2021. godine: " Industrijska ulja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19451/21 od 14.10.2021. godine: "Bušaća spirala bušilice GRYPHON 5C"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 253/21 od 13.10.2021. godine: "Izrada zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 19164/21 od 08.10.2021. godine: "Radno odijelo 4x ojačano"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 248/21 od 11.10. 2021. godine: "Rezervni dijelovi za putnička i teretna vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 249/21 od 11.10.2021. godine: "Sanacija kašike i klipnjače cilindra otvaranja kašike bagera Liebherr R 9350, popravka polupogona vibracionog sita i ulazne cijevi u primarnu centrifugu i izrada vijaka blok cilindra kočnice DHL"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19112/21 od 08.10.2021. godine: " Nabavka elektroda (materijal za zavarivanje)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19148/21 od 08.10.2021. godine: " Nabavka remenja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18835/21 od 06.10.2021. godine: "Kućišta prema crtežima"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18839/21 od 06.10.2021. godine: "Vijčani kompresor za HAUSHERR HBM 120"

Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača broj 18837/21 o 06.10.2021. godine: "Plastične lamele za vibraciono sito"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18733/21 od 05.10.2021. godine: "Eksploziv - Lot 2: Emulzioni eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 239/21 od 04.10.2021. godine: "Rezervni dijelovi za drobilična postrojenja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 238/21 od 04.10.2021. godine: "Kafa espresso markafe Crema Bar"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18518/21 od 01.10.2021. godine: "Ležajevi"

Tenderska dokumentacije - Predkvalifikaciona faza: Nabavka eksploziva Lot 2: Emulzioni eksploziv"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka eksploziva Lot 1: Anfo eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 233/21 od 30.09.2021. godine: "Popravka reduktora na vitlu tip: DMF/D 440 4 R, mosne dizalice ser.br. S - 003, nosivosti 20 t"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 233/21 od 30.09.2021. godine: "Popravka reduktora na vitlu tip: DMF/D 440 4 R, mosne dizalice ser.br. S - 003, nosivosti 20 t"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18320/21 od 28.09.2021. godine: "Nabavka računarske opreme"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18147/21 od 27.09.2021. godine: "Sječa, utovar, prevoz i istovar šumskog stabla sa parcela k.č. broj 6,8,9,10,11,40,41,42,242; k.o. Bučik Gornji na lokaciji JUG - 3 Podzemna eksploatacija"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18145/21 od 27.09.2021. godine: "Fotokopirni papir, karo papir i papir za ploter HP500"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1449/21 od 27.09.2021. godine: "Univerzalni kabal 3x70/16mm2 , 14/24 kV"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 224/21 od 22.09.2021. godine: "Popravka reduktora na vitlu tip: DMF/D 440 4 R, mosne dizalice ser.br. S - 003, nosivosti 20t"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 222/21 od 22.09.2021. godine: "Alati za bušaću garnituru prema crtežu br. 22-3012-1"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17837/21 od 21.09.2021. godine: "Izbor banke za kredit u iznosu od 4.000.000,00 KM sa rokom otplate od 60 mjeseci"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 17578/21 od 16.09.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za hidraulične pumpe AGREGATE tipa: AP 2WEHP - 3K70/40/SM na KMŠČ (HAUHINCO I WICHARY) opremu ELGOR - HANSEN"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponjđača broj 17576/21 od 16.09.2021. godine: "Prednja osovina za rovokopač CAT M318C"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 17580/21 od 16.09.2021. godine: "Polietilenske cijevu, spojnice i poluspojnice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17198/21 od 10.09.2021. godine: "Osiguranje motornih vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1396/21 od 17.09.2021. godine: "Eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1394/21 od 17.09.2021. godine: "Gume za pomoćnu mehanizaciju"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 220/21 od 17.09.2021. godine: "Gume za teretno vozilo Kamaz i viljuškar Hyster"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17179/21 od 10.09.2021. godine: "Nabavka releja, senzora, kontaktora, sklopki i bimetala"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17177/21 od 10.09.2021. godine: "Opravka tračnih pila"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17181/21 od 10.09.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za dizel lokomotivu tip: KSZS - 148 BECKER WARKOP - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17184/21 od 10.09.2021. godine: "Sanacija i održavanje objekata u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16967/21 od 07.09.2021. godine: "Nabavka i ugradnja instalacija sistema zza praćenje i evidenciju radnog vremena uposlenika RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 1705/21 od 08.09.2021. godine: "Nabavka računarske opreme"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 16821/21 od 06.09.2021. godine: "Izrada priključnog SN voda za stub B 10(20)/0,4 kV Lugavije-Bučik"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 210/21 od 03.09.2021. godine: "Vijak blok cilindra kočnice DHL serije 720"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16771/21 od 03.09.2021. godine: "Nabavka tenderskih vozila - 2 komada"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1269/21 od 03.09.2021. godine: "Mlijeko i mliječni proizvodi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16408/21 od 30.08.2021. godine: "Klizači tregera bagera MARION 201"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16411/21 od 30.08.2021. godine: "Recertifikacija sistema upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 sa dva nadzorna audita u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 16648/21: " Bušaća spirala bušilice GRYPHON 5C"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 16576/21 od 01.09.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za transportni sistem TIP: SKS - 100/900 NL "PIOMA" i sklopnika TIP: RE 22 - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 207/21 od 01.09.2021. godine: "Defektaža zamjenskog stepena duvaljke AERZEN GM220L ser.br. 1570110"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15689/21 od 18.08.2021. godine: "Rezervni dijelovi sa ugradnjom za mjenjač autodizalice Terex"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15687/21 od 18.08.2021. godine: "Angažovanje fizičke radne snage na poslovima čišćenja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15692/21 od 18.08.2021. godine: "Ventilski blok filtera visokog pritiska (komplet) za hidraulični bager Terex RH 120EOrginal - prva ugradnja"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 16075/21 od 24.08.2021. godine: "Centrifugalna pumpa i rezervni dijelovi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15951/21 od 23.08.2021. godine: "Advokatske usluge"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 201/21 od 20.08.2021. godine: "Nabavka VN osigurača sa udarnom iglom VVC 6/12 kV, 50 A 292x68 mm"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 200/21 od 20.08.2021. godine: Labaratorijsko ispitivanje uzoraka monilita i uporednog vulkanizer. spoja gumene transportne trake"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 199/21 od 20.08.2021. godine: "Rudarska gumena čizma"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15844/21 od 19.08.2021. godine: "Vijčana roba"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1197/21 od 18.08.2021. godine: "Industrijska ulja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15501/21 od 13.08.2021. godine: " Unapređivanje sigurnosnih mjera kod IKT infrastruktura uz nabavku alata i i IT dokumentacije"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15287/21 od 11.08.2021. godine: "Vulkanizacijski materijal"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 195/21 od 13.08.2021.godine: "Akumulatorske baterije za napajanje telefonske centrale na Bešinu"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15463/21 od 13.08.2021. godine: "Nabavka pneumatskih i mehaničkih ventila"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15461/21 od 13.08.2021. godine: " Originalni rezervni dijelovi za dizel lokomotivu TIP KSZS-148 WARKOP -prva ugradnja"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15324/21 od 11.08.2021. godine: "Sanacija i održavanje objekata u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15323/21 od 11.08.2021. godine: " Nabavka bušaće garniture - 1 komad"

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 15325/21 od 11.08.2021. godine: "Nabavka flokulanata"

Odluka o izboru najpoovljnijeg ponuđača broj 15321/21 od 11.08.2021. godine: "Hidrodinamičke spojnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 189/21 od 11.08.2021. godine: " Šamotni materijal"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 186/21 od 10.08.2021. godine: "Alkaten cijevi Ø 100"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15171/21 od 10.08.2021. godine: " Čelična lučna trodijelna popustljiva podgrada (TH 29) sa veznim priborom"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14332/21 od 28.07.2021. godine: "Nabavka filtera"

Zahtjev za dostvavljanje ponuda broj 1132/21 od 05.08.2021. godine: "Čelično zičano pletivo"

Akt broj14960/21 od 05.08.2021. godine - Ispravka greške

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 182/21 od 04.08.2021. godine: "Nabavka i ugradnja/instalacija sistema za praćenje i evidenciju radnog vremena uposlenika RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 14840/21 od 04.08.2021. godine: "Izbor banke za kratkoročni kredit u iznosu od 3.000.000,00 KM na period od 12 mjeseci"

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 14838/21 od 04.08.2021. godine: "Rezervni dijelovi autoelektronike - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 14835 od 04.08.2021. godine: "Izbor banke za kredit u iznosu od 4.000.000,00 KM u periodu od 60 mjeseci"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 14819 od 04.08.2021. godine: "Nabavka alata za zakivanje vibracionih sita"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 181/21 od 03.08.2021. godine: "Repromaterijal za crpanje vode iz kratera rudnika PEU Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1118/21 od 03.08.2021. godine: "Nabavka rezervnih dijelova mašina taložnica 226 i 203, 02-2,4X6,9, mašinska i elektro oprema"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 178/21 od 03.08.2021. godine: " Hidraulični akumulatori za rovokopač Komatsu PW 180"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1074/21 od 29.07.2021. godine: "Nabavka remenja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1072/21 od 29.07.2021. godine: "Nabavka filtera za mehanizaciju Rudnika Površinska eksploatacija uglja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 174/21 od 27.07.2021. godine: "Rezervni dijelovi za popravak radne mašine traktor - MASSEY FERGUSON"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14079/21 od 26.07.2021. godine: "Hidraulična i zupčasta pumpa - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 13033/21 od 23.07.2021. godine: "Mast MOLUB - ALLOY OG 936 SF HEAVY"

Zahtjev za dosavljanje ponuda broj 13031/21 od 23.07.2021. godine: "Nabavka VN kablova"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 168/21 od 15.07.2021. godine: "Revizija dopunskih rudarskih projekata"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1001/21 o 15.07.2021. godine: "Nabavka i ugradnja / instalacija sistema za praćenje i evidenciju radnog vremena uposlenika RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13455/21 od 15.07.2021. godine: "Nabavka alata za zakivanje vibracionih sita"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 165/21 od 14.07.2021. godine: "Kalibracija aparata za istakanje goriva"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13239/21 od 12.07.2021. godine: "Grafitna šnjura za zaptivanje"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13245/21 od 12.07.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za remont motora Cummins QSL9 utovarivača Hyundai HL 770 - 9A - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13241/21 od 12.07.2021. godine: "Set zaptivača za magnetni ventil (lucifer) parke"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13237/21 od 12.07.2021. godine: "Zamjena obruča (bandaža) na DHL 732 - 195"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13243/21 od 12.07.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi reduktora kružnog kretanja hidrauličnog bagera Liebherr R9350 - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 161/21 od 08.072021. godine: "Monitoring sanitarno fekalnih otpadnih voda"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 161/21 od 08.07.2021. godine: "Periodični pregled PP aparata"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 159/21 od 08.07.2021. godine: " Poklopac i žičani umetak PHE 1140"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13006/21 od 08.07.2021. godine: "Gumeno crijevo usisa zraka damper kamiona MARK 36"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13008/21 od 08.07.2021. godine: "Sanacija sklopa rotora drobilice broj 240B"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13004/21 od 08.07.2021. godine: "Ručni mjerni instrumenti za detekciju gasova"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 158/21 od 08.07.2021. godine: "Spirala za bušilicu Gryphon 5C prema crtežu br. 22-3012-1"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12913/21 od 07.07.2021. godine: "Nabavka gumenih proizvoda"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 12915/21 od 07.07.2021. godine: "Reklamno propagandne usluge (usluge posredovanja u marketinškom oglašavanju na sportskim događajima i aktivnostima na području Tuzlanskog kantona)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 946/21 od 06.07.2021. godine: "Alkoholna i bezalkoholna pića"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 155/21 od 06.07.2021. godine: "Punjenje boca T40 sa medicinskim kisikom 99,5%"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 932/21 od 05.07.2021. godine: "Sladoled, smrznuto povrće, oslić, lignja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 933/21 od 05.07.2021. godine: "Čelična lučna trodjelna popustljiva podgrada (TH - 29) sa veznim priborom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 153/21 od 05.07.2021. godine: "Valjkasti jednoredi lanac i spojnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 152/21 od 05.07.2021. godine: "Ispitivanje posuda pod pritiskom i kontrola manometra"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12541/21 od 02.07.2021. godine: "Balansiranje rotora primarne centrifuge"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 911/21 od 01.07.2021. godine: "Sladoled, smrznuto povrće, oslić, lignja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12366/21 od 01.07.2021. godine: "CO2 upijači R - 34360"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1203/21 od 29.06.2021. godine: "Uniforme i odijela"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11702/21 od 25.06.2021. godine: "EKSPLOZIV - Lot 1: Anfo eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11704/21 od 25.06.2021. godine: "EKSPLOZIV - lot 2: Emulzioni eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 143/21 od 24.06.2021. godine: " Kočiona lamella i sajla za ručnu kočnicu za traktor"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 144/21 od 24.06.2021. godine: " Mast za podmazivanje veš mašine"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Anfo eksploziv"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: " Emulzioni eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 137/21 od 24.06.2021. godine: "Osiguranje buldozera Komatsu D155AX-6 od 1 godine"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 11531/21 od 23.06.2021. godine: " Sanacija i održavanje objekata u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11351/21 od 23.06.2021. godine: "Čelične cijevi"

Odluka o otkazu postupka javne nabavke broj 11341/21 od 23.06.2021. godine: "Čelična lučna podgrada trodjelna popustljiva podgrada (TH-29) sa veznim priborom"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11189/21 od 22.06.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za buldozer CAT D8R - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 851/21 od 22.06.2021. godine: "Eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11159/21 od 21.06.2021. godine: "Rezervni dijelovi za opravku kompresora E4NF i KNORR VV 450/150-10"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11025/21 od 18.06.2021. godine: "Izbor banke za kredit u iznosu od 2.000.000,00 KM u periodu od 24 mjeseca"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11023/21 od 18.06.2021. godine: "Ležajevi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10957/21 od 17.06.2021. godine: "Lična zaštita sredstava i opreme"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 127/21 od 17.06.2021. godine: "Popravka PT pumpe i injektora za Cummins motore"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Ležajevi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10884/21 16.06.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za damper kamione Mark, Terex i Wabco i reviziju elektrotočka TIP: 5GE776 - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10351/21 od 10.06.2021. godine: "Higijensko potrošni materijal"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 869/21 od 15.06.2021. godine: "Alkaten cijevi i čelične spojnice"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 10237/21 od 08.06.2021. godine: "Trofazni asinhroni motor sa kaveznim rotorom"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 10211/21 od 08.06.2021. godine: "Gumene čizme rudarske"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10222/21 od 08.06.2021. godine: "Zakovice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 120/21 od 14.06.2021. godine: "Hidrodinamička spojka i pogonska plata za autodizalicu Terex Bendin A300, materijal za teretno vozilo zupčanici i ozubljeno vratilo (izrada)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 117/21 od 10.06.2021. godine: "Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa u prostorijama OJ Standard i usluge"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 115/21 od 10.06.2021. godine: "Unapređenje poslovnog softvera RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 114/21 od 10.06.2021. godine: "Šestomjesečni tehnički pregled videonadzornog Sistema RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 118/21 od 10.06.2021. godine: "Nabavka Licenci za server"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 113/21 od 10.06.2021. godine: "Automatsko mjerilo nivoa nafte sa konzolom i printer kasa za Delta pos sistem"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 112/21 od 09.06.2021. godine: "Pregled i izdavanje upotrebnih dozvola za posude pod pritiskom i sigurnosnih ventila i osposobljavanje radnika za sticanje zvanja rukovaoca mašinama"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 111/21 od 09.06.2021. godine: "Ručna pumpa za pretakanje ulja"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 10153/21 od 07.06.2021. godine: "Centrifugalna pumpa i rezervni dijelovi za centrifugalnu pumpu"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10099/21 od 04.06.2021. godine: "Rudno drvo"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 998/21 od 03.06.2021. godine: " Kontrolni ljekarski pregledi sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9916/21 od 03.06.2021. godine: " Kočione ferode obloge za mašinsko održavanje bagera MARION M7400"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9912/21 od 03.06.2021. godine: " Pregled aparata i opreme u stanici za spašavanje i baždarenje boca za kisik"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9914/21 od 03.06.2021. godine: " Nosači valjaka, ram za pletivo vibracionog sita i oblaganje dezeniranom gumenom oblogom"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9910/21 od 03.06.2021. godine: " Originalni rezervni dijeovi za motor CUMMINS M11C"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Centrifugalna pumpa i rezervni dijelovi za centrifugalnu pumpu"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9772/21 od 01.06.2021. godine: "Izrada priključnog SN voda za stub B 108209/0,4 kV Lugavije - Bučik"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9747/21 od 31.05.2021. godine: "Hidrodinamičke spojnice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9749/21 od 31.05.2021. godine: "Čelična oplata (talpa) i nosač samara sa navrtkama"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Čelična oplata (talpa) i nosač samara sa navrtkama"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Hidrodinamičke spojnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 779/21 od 28.05.2021. godine: "Ležajevi"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 9480/21 od 27.05.2021. godine: "Hidrodinamičke spojnice Ep 490"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9528/21 od 27.05.2021. godine: "Hidrodinamička spojka i pogonska plata za autorizaciju Terex Bendini A300, materijal za teretno vozilo Peugeot Boxer i tečnost za otklanjanje kamenca, ulja, maziva i ostalih nečistoća"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9483/21 od 27.05.2021. godine: "Odlivci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9481/21 od 27.05.2021. godine: "Popravka glave kopmresora tip: MSK 44132"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9478/21 od 27.05.2021. godine: "Popravka hidrodinamičkih spojnica"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9467/21 od 27.05.2021. godine: "Veš rudarski (100% pamuk)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 773/21 od 27.05.2021. godine: "Centrifugalna pumpa i rezervni dijelovi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9537/21 od 27.05.2021. godine: "Kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 760/21 od 26.05.2021. godine: "Centrifugalna pumpa i rezervni dijelovi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 759/21 od 26.05.2021. godine: "Čelična oplata (talpe); nosači samara sa navrtkama"

Obavjest o jednostranom raskidu Ugovora broj 39/21 od 13.01.2021. godine o javnoj nabavci robe: "Dizel motor za utovarivač HYNDAI HL 770 - 9A"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 752/21 od 25.05.2021. godine: "Hidrodinamičke spojnice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9313/21 od 24.05.2021. godine:" REXROTH hidraulične pumpe, hidromotori, hidraulični ventili i ventilacijski blokovi - prva ugradnja"

Odluka o dodjeli ugovora rangiranom ponuđaču broj 9312/21 od 24.05.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9299/21 od 24.05.2021. godine: "Izbor banke za kredit u iznosu od 4.000.000,00 KM u periodu od 60 mjeseci sa grejs periodom 6 mjeseci"

Rješenje broj 9250/21 od 24.05.2021. godine na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8526/21 od 11.05.2021. godine: "Ležajevi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9044/21 od 20.05.2021. godine: "ZF mjenjač komplet i prelazna ploča (veza mjenjač motor) međudeklo za teretno motorno vozilo Renault Kerax 420.34"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9042/21 od 20.05.2021. godine: "C02 upijači R-34360"

Odluka o otkazu postupka javne nabavke broj 9080/21 od 20.05.2021. godine: "Sanacija i održavanje objekata u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9006/21 od 19.05.2021. godine: "Dvokomponentna pjena MARIFLEX i cijevi sa mješačem za dvokomponentnu pjenu"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8946/21 od 19.05.2021. godine: "Protupožarni automatski sistem u server sali"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača beoj 8944/21 od 19.05.2021. godine: "Nabavka klima uređaja i orginalnih rezervnih dijelova za održavanje klima uređaja"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 8570/21 od 12.05.2021. godine: "Kontrolni ljekarski pregledi sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 90/21 od 11.05.2021. godine: "Pregled i izdavanje upotrebnih dozvola za posude pod pritiskom i sigurnosnih venitla i osposobljavanje radnika za sticanje zvanja rukovaoca mašinama"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 88/21 od 11.05.2021. godine: "Baždarenje i punjenje boca čistim medicinskim kisikom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 87/21 od 11.05.2021. godine: "Pregled aparata i opreme u stanici za spašavanje i baždarenje boca za kisik"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 86/21 od 11.05.2021. godine: Monitoring tehnoloških otpadnih voda"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8526/21 od 11.05.2021. godine: "Ležajevi"

zahtjev za dostavljanje ponuda broj 89/21 od 11.05.2021. godine: "Elektromotorna pumpa za pretakanje masti"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 85/21 od 11.05.2021. godine: "Hidraulična crijeva 3"1/2 povratnog voda, hidrauličnog bagera LIEBHERR R 350"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8166/21 od 06.05.2021. godine: "Nabavka opreme za samosigurnu telefoniju i automatsku detekciju gasnog stanja preko metanometrijske centrale KSP - 2C,proizvođača CARBOAUTOMATYKA S.A. Poljska"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8169/21 od 06.05.2021. godine: " Nabavka metanskog sigurnosnog amonijumnitratnog praškastog eksploziva Ø 38/200"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7887/21 od 04.05.2021. godine: " Čelični poluproizvodi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7885/21 od 04.05.2021. godine: " Usluga rada autodizalice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7666/21 od 29.04.2021. godine: "Vijak sa navrtkom za sedmodijelnu čeličnu podgradu"

Odluka o poništenju postupkka nabavke broj 7663/21 od 29.04.2021. godine: "ZF mjenjač komplet i prelazna ploča (veza mjenjač motor) međudeklo za teretno motorno vozilo RENAULT KERAX 420.34"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7668/21 od 29.04.2021. godine: "Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija objekata i prostorija RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 7661/21 od 29.04.2021. godine: " Odlivci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7664/21 od 29.04.2021. godine: "Popravka hirodinamičkih spojnica"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 79/21 od 30.04.2021. godine: "Revizija projekata: - DRP izmještanja 6kV dalekovoda DV1 i DV2 Turija, PRP utovar, transport i odlaganje jalovine i taloga iz pogona "Separacija" na odlagaliišta PK "Turija" i PK "Grivice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7739/21 od 29.04.2021. godine: " Ventilacione cijevi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 75/21 od 29.04.2021. godine: " Oprema za videonadzor"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7587/21 od 28.04.2021. godine: " Nabavka internog plina azota (N2) u količinama od 20 tona za savlađivanje požara"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 71/21 od 28.04.2021. godine: " Nosač valjka na transportnom sistemu"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj7571/21 od 27.04.2021. godine: "Usluga periodičnih ljekarskih pregleda radnika RMU "Banovići" d.d. Banovići (članovi štaba službe spasavanja, članovi čete za spasavanje i radnika predloženih od strane stručnog tima)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 68/21 od 27.04.2021. godine: "Kalibracija seizmografa Blast Mate III i defektaža, opravka i kalibracija triaksijalnog geofona"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 69/21 od 27.04.2021. godine: "Umjeravanje elektromehaničke vage tip MB 0015"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 67/21 od 27.04.2021. godine: "Rezervni dijelovi za održavanje IKT opreme"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: " Ventilacione cijevi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7437/21 od 26.04.2021. godine: "Opravka vodovodnih i kanalizacionih instalacija u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7435/21 od 26.04.2021. godine: "Rezervni dijelovi za viljuškar Hyster i putnička vozila Ford Sanitet, Škodu Fabiju i Ford Transit, pneumatski udarni odvijač i semerinzi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7234/21 od 21.04.2021. godine: "Nabavka dva buldozera gusjeničara"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 662/21 od 23.04.2021. godine: "Ležajevi"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: " Usluge periodičnih ljekarskih pregleda radnika RMU "Banovići" d.d. Banovići (članovi službe spasavanja, članovi čete za spasavanje i radnike predložene od strane stručnog tima)

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: " Nabavka internog plina azota (N2) u količini od 20 tona za savlađivanje požara".

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 60/21 od 22.04.2021. godine: "Tovarni list za unutrašnji transport"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7154/21 od 21.04.2021. godine: "Hidrodinamičke spojnice Ep 490"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7152/21 od 21.04.2021. godine: " Originalna pumpa dizanja korpe kamiona Terex MT3600B"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 59/21 od 19.04.2021. godine: "onji dio kašike grabuljara ČGT 1572 (L+D)

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 58/21 od 19.04.2021. godine: "Potrošni materijal za DHL"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 6951/21 od 16.04.2021. godine: " Originalni rezervni dijelovi za sistem glasnogovorne veze i blokada širokog mehanizaovanog čela proizvođača ELTEL"

Odluka o izboru najpovolčjnijeg ponuđača broj 6955/21 od 16.04.2021. godine: " Odlivci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6953/21 od 16.04.2021. godine: " Rezervni dijelovi za teretna vozila Terex A 300 Bendini, Ford 3536D, Ford 3430D i 3530D i putničko vozilo Ural"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 57/21 od 16.04.2021. godine: " Podrška i održavanje server, mrežne, backup i zaštitne opreme u server salama"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 56/21 od 15.04.2020. godine: " Održavanje komunikacione infrastrukture sa pratećim dijelovima"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 53/21 od 15.04.2021. godine: "Repromaterijal za toplu vulkanizaciju gumenih transportnih traka"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 54/21 od 15.04.2021. godine: "Oprema za videonadzor"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka dva buldozera gusjeničara"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6845/21 od 15.04.2021. godine: "Izrada vibracionog sita, dijelova za bušilicu GRYPHON 5C i rostova"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6789/21 od 14.04.2021. godine: " Originalni dijelovi za damper kamione Belaz 75131 i 75137"

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđača broj 6668/21 od 13.04.2021. godine: "Radovi na izradi ograde i objekata alatnicr na parceli K.Č. 1034 Omazići za potrebe ekshumacije posmrtnih ostataka sa mezarja u Saletovićima, MZ Bučik Gornji"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6671/21 od 13.04.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za tandem, kvačilo i cilindar gredera CAT 16G"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6666/21 od 13.04.2021. godine: "Izrada dijelova za mašinu taložnicu broj 226, lančanika za dvolančani grabuljasti transporter i osovina osmice upravljanja prednjeg mosta kamiona Terex"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6673/21 od 13.04.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za buldozer Komatsu D155AX - 5"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6772/21 od 14.04.2021. godine: "Prevoz radnika"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 541/21 od 12.04.2021. godine: "Nabavka dva buldozera gusjeničara"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 6598/21 od 12.04.2021. godine: " Kočine obloge za mašinsko održavanje bagera marion M7400"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 6331/21 od 07.04.2021. godine: "Rexroth hidraulične pumpe, hidromotori, hidraulični ventili i ventilski blokovi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6176/21 od 06.04.2021. godine: "Hidraulična pumpa za bušaće garniture GRYPHON C5"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5981/21 od 02.04.2021. godine:" Zbrinjavanje opasnog otpada ambalaže onečišćenja opasnim otpadom (prazne bačve od masti i ulja).

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 32/21 od 31.03.2021. godine: "Usluge interneta"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5698/21 od 31.03.2021. godine: "Izbor banke za kredit u iznosu od 3.200.000,00 KM na period od 60 mjeseci sa grejs periodom od 12 mjeseci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaća broj 5733/21 od 31.03.2021. godine: "Angažovanje rovokopača"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 27/21 od 29.03.2021. godine: "Defektaža kvara na kamionu IVECO EURO CARGO registarskih oznaka K43-J-715"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5313/21 od 26.03.2021. godine: "Filteri za mašinsko održavanje pomoćne mehanizacije i tekuće održavanje DHL serije 732, 740 i 720"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5311/21 od 26.03.2021. godine: "Polaganje stručnog ispita za zanimanja: tehničar vuče, otpravnik vozova, rukovac manevre, manevrista i tehničar tehničko - kolske službe"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5381/21 od 26.03.2021. godine: "Prevoz radnika RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 5384/21 od 26.03.2021. godine: "Nabavka dva buldozera gusjeničara"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 5212/21 od 24.03.2021. godine: "Čelični poluproizvodi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 23/21 od 23.03.2021. godine: " Rezervni djelovi za održavanje IKT opreme."

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 4992/21 od 22.03.2021. godine: " NABAVKA METANSKOG SIGURNOSNOG AMONIJUMNIRATNOG PRAŠKASTOG EKSPLOZIVA Ø 38/200."

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4226/21 od 11.03.2021. godine: "Eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 16/21 od 15.03.2021. godine: "Periodični pregled i izdavanje upotrebne dozvole za gum. transportere i viljuškar, ispitivanje mašina za paljenje mina i stručno osposobljavanje radnika za ruk. lako zapaljivim tečnostima i gasovima"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 15/21 od 12.03.2021. godine: "Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za "Datecs" fiskalni uređaj i održavanje istih"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 14/21 od 12.03.2021. godine: "Nabavka i baždarenje PP aparata"

Dostavljanje izvještaja u skladu sa Upustvom o objavi osnovnih elemenata ugovora o provedenim postupcima javnih nabavki u skladu sa ZJN BiH ( 1. - 31. januar 2021. godine)

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 08/21 od 09.03.2021. godine: "Rezervni dijelovi za viljuškar Hyster i putnička vozila Ford Fabia i Ford sanitet"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 7/21 od 09.03.2021. godine: "Kalibracija i izdavanje certifikata o verifikaciji instrumenata za mjerenje alkohola u dahu tip "DREGER""

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 3624/21 od 04.03.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za damper kamion Terex, Wabco i Mark"

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 2767/21 od 19.02.2021. godine: "Kancelarijski materijal"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2567/21 od 1.02.2021. godine: " Hidromotor transporta I O - RING za bušilicu HAUSHERR HBM 120"

Odluke o poništenju postupka nabavke broj 2287/21 od 10.02.2021. godine: " Ventilski blok visokog pritiska (kompet) za hidraulični bager Terex RH 120E"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 2285/21 od 10.02.2021. godine: " Unificirani štamparski materijal"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 2164/21 od 09.02.2021. godine: "Glave za vijčane kompresore"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 2163/21 od 09.02.2021. godine: " Dizel motor 6BAT5.9 - C185 (industrijski remontovan)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1099/21 od 19.01.2021. godine: " Ručne lančane dizalice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 350/21 od 09.03.2021. godine: "Eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3541/21 od 03.03.2021. godine: "Održavanje, nadogradnja i ažuriranje softvera i pratećih baza pod autorskim pravom firme Spin d.o.o. Tuzla koje se koriste u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3543/21 od 03.03.2021. godine: "Nabavka patroniranog emulzionog eksploziva privrednog naziva ELMULEX Ø 90 za probna miniranja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3216/21 od 26.02.2021. godine: "Ležajevi"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Održavanje, nadogradnja i ažuriranje softvera i pratećih baza pod autorskim pravom firme Spin d.o.o. Tuzla koji se koriste u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka patroniranog emulzionog eksploziva privrednog naziva ELMULEX Ø 90 za probna miniranja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 4/21 od 25.02.2021. godine: "Godišnja licenca za antivirus softver"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3/21 od 18.02.2021. godine: "Defektaža kvara na kamionu IVECO EURO CARGO reg.ozn. K43-J-715"

Zahtjev za dostavljenje ponuda broj 1/21 17.02.2021. godine: "Bakteriološka analiza životnih namirnica, brisa sa površine predmeta i uređaja"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Usluge zdravstvene zaštite"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2335/21 od 11.02.2021. godine: "Kontrolni ljekarski pregledi sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2333/21 od 11.02.2021. godine: "Eksploataciona istraživanja na rudniku Površinska eksploatacija uglja u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Rješenje broj 2241/21 od 09.02.2021. godine na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1356/21 od 25.01.2021. godine za predmet nabavke: "Čelična lučna trodjelna popustljiva podgrada (TH-29) sa vezivnim priborom"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 539/21 od 11.01.2021. godine: "Pasta za ruke 500gr"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20757/20 od 32.12.2020. godine: "Rezervni dijelovi za mini utovarivač Bobcat T110"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1826/21 od 02.02.2021. godine: Pneumatska pila i pneumatska bušilica"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1824/21 od 02.02.2021. godine: "Gumirana crijeva za protoke rashladne tekućine"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1497/21 id 27.01.2021. godine: "Elektroinstalacioni materijal"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1495/21 od 27.01.2021. godine: "Pružasta opruga i opruga obrtnog postolja za vagone"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1265/21 od 22.01.2021. godine: "Nabavka materijala"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1263/21 od 22.01.2021. godine: "Perforacije za mašinu taložnicu (izrada)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 547/21 od 11.01.2021. godine: "Ploče rama postolja (izrada)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 545/21 od 11.01.2021. godine: "Radovi na izmiještanju spomenobilježja NOR-a u naselju Bučik Gornji i sanacija betonske ploče na vagi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 537/21 od 11.01.2021. godine: "Uniforme i odijela"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 419/21 od 08.01.2021. godine: "Kašika četverolančanog grabuljastog transportera 1572 i vezujuće ploče za kašiku (izrada)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1577/21 od 28.01.2020. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za mini utovarivač TEREX PT-30- prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1579/21 od 28.01.2021. godine: " Usluge opravke mosnih dizalica"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1356/21 od 25.01.2021. godine: "Čelična lučna trodjelna popustljiva podgrada (TH- 29) sa vezivnim priborom."