Površinska eksploatacija uglja sastavni je dio sektora za proizvodnju i sastoji se od dva površinska kopa: PK Grivice i PK Turija. Površinski kop Čubrić nakon tri decenije eksploatacije zatvoren je 2011. godine. Na površinskim kopovima Rudnika Banovići do danas je otkopano cca 74 miliona tona uglja i cca 370 miliona metara kubnih č. m. otkrivke. Proizvodnja se ostvaruje diskontinuiranom tehnologijom. Utovar otkrivke vrši se bagerima kašikarima, zapremine kašike od 8 – 21 metara kubnih u kamione nosivosti 136- 170 tona kojima se ista prevozi na odlagalište. Rad na otkopavanju otkrivke odvija se u etažama visine 12 metara, uz prethodno rastresanje miniranjem. Ugalj se dobiva uglavnom bagerima kašikarima i djelom dreglajnima (zapremine kašike 5- 9 metara kubnih), te se damperima odvozi do drobiličnih postrojenja i gumenih transportnih traka. Dostignuti nivo proizvodnje u prijeratnom periodu iznosio je cca 2 miliona tona uglja i cca 15 miliona metara kubnih č. m. otkrivke. Površinski kop Turija je sastavni dio radioničkog kompleksa Bešin na kojem je eksploatacija uglja počela 1974. godine. Radovi se odvijaju na centralnom i istočnom djelu kopa. Utovarni kapaciteti na ovom kopu su bageri MARION 4 i 5, dva hidraulična bagera TEREX 1 i 2, 12 damper kamiona, dva buldozera i jedan greder. Površinski kop "Grivice" počeo je sa radom 1984. godine, a utovarni kapaciteti na ovom kopu su tri bagera LIEBER, 10 kamiona te bageri MARION 201 i 2. Modernizacijom ovih kopova RMU "Banovići" orijentisan je na nabavku nove opreme, tako da se iz proizvodnog procesa potiskuju stari bageri. U pogonu "Površinska eksploatacija" je zaposleno 964 radnika.