Uprava i Nadzorni odbor RMU „Banovići“ d.d. Banovići usvojili su Izvještaj o stanju zaštite na radu, zaštite od požara, rudarskog spasavanja i radu Službe zaštite na radu, zaštite od požara i rudarskog spasavanja za 2017. godinu.

Nakon sumiranja prošlogodišnjih dešavanja, uzimajući u obzir ocjenu stanja sigurnosti i broja povreda po organizacionim jedinicama, konstatovano je da je stanje sigurnosti u Rudniku na zadovoljavajućem nivou, što je jedna od važnijih stavki poslovanja preduzeća.

U godini iza nas dogodilo se ukupno 229 povreda, od toga 199 lakših i 30 težih povreda. Najviše povreda evidentirano je u pogonu „Podzemna eksploatacija uglja“ ukupno 146, po 32 povrede desile su se na pogonu „Površinska eksploatacija uglja“ i „Separacija“, 15 povreda u pogonu „Željeznički transport“, dok su se po 2 povrede desile u OJ „Standard i usluge“ i „Direkcija“.

U odnosu na 2016. godinu broj povreda povećan je za 1, ali je došlo do značajnog smanjenja izgubljenih radnih dana na osnovu povreda. Za 229 povreda izgubljeno je ukupno 5.870 radnih dana, dok je u 2016. godini za 228 povreda izgubljeno duplo više nadnica, odnosno 10.124 radnih dana. Najčešćim uzrokom povrijeđivanja pokazala se nepažnja zaposlenika, ukupno 209 povreda.

Rađeni su i godišnji periodični sistematski pregledi kojima je podvrgnut 1.071 radnik, od čega je njih 15 ocijenjeno nesposobnim za obavljanje poslova na kojima su raspoređeni.

U toku prošle godine redovno su vršeni pregledi i kontrola sprovođenja propisanih mjera iz oblasti zaštite na radu, protivpožarne zaštite, zaštite životne i radne sredine, kao i kontrola tehničke dokumentacije u svim organizacionim jedinicama Rudnika. Navedeno je da su radovi na pogonima Rudnika izvođeni u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom, te godišnjim i operativnim planovima rada.

Neizostavno je bilo i mišljenje federalnih rudarskih inspektora, koji su tokom 2017. godine redovno vršili kontrolu i nadzor rada u Rudniku, te davali određene primjedbe koje su u navedenom roku i otklonjene. Kontrolu su vršili i inspektori za nadzor agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštitu od požara, koji su naveli da u posmatranom periodu nije bilo nikakvih primjedbi na rad u Rudniku.

U izvještajnom periodu dogodilo se i 28 početnih požara, koji su zahvaljujući ispravnosti protivpožarnih aparata i obučenosti radnika u kratkom roku lokalizovani bez veće materijalne štete.