SANIRANJE POSLJEDICA POŽARA U ZAVRŠNOJ FAZI

U petak, 15. oktobra u ranim jutarnjim satima pogon „Podzemna eksploatacija uglja“ posjetili su direktor Elvir Salihović, predsjednik Nadzornog odbora Edin Kurtić, zamjenik izvršnog direktora za tehničke poslove Amir Brigić i izvršni direktor za investicije i razvoj novih djelatnosti Damir Mrkonjć.

Uz pratnju stariješine Štaba za spasavanje Hasana Sejdinovića i njegovih saradnika obišli su jamu „Omazići“ u kojoj je trenutno obustavljena proizvodnja uglja i u toku proces sanacije posljedica požara. Poslovi se obavljaju bez većih problema, a na radilištima su se susreli i sa rudarima sa kojima su kroz razgovor mogli uvidjeti cjelokupno stanje u podzemnoj eksploataciji, počevši od napredovanja sanacije jame do uslova rada. Direktor Rudnika naveo je i da će se u narednom periodu akcenat staviti prvenstveno na poboljšanje uslova rada, ali i na određene stimulacije i nagrade za rudare koji savjesno i čestito obavljaju poslove, kojima će se nastojati odvojiti rad od nerada

Tokom obilaska deteljno su upoznati sa svim aktivnostima koje se provode u cilju revitalizacije jame i što bržeg vraćanja jamskog uglja na tržište, obzirom da se radi o uglju visoke kalorične vrijednosti, koji uveliko može zadovoljiti potrebe svih strateških kupaca.