Priznanja RMU „Banovići“ d.d. Banovići na Svečanoj sjednici povodom 21. decembra Dana rudara BiH ove godine dodijeljena su za 60 uposlenika.

Priznanja dobitnicima za zaslužne članove Društva uručio je dr. Munever Čergić direktor Društva, dok je Plakete za doprinos u radu ovogodišnjim laureatima dodijelio mr. Emin Haračić predsjednik Nadzornog odbora Rudnika.

Prestižnu plaketu za zaslužnog člana Društva ove godine dobili su: Šarić (Jusuf) Zijad, Dostović (Faruk) Dževad, Nurković (Salih) Zuhdija, Demirović (Šaban) Suljo, Demirović (Nail) Ibrahim i Dostović Rasim.

Plaketu za doprinos u radu na temelju prijedloga rukovodioca pogona „Podzemna eksploatacija uglja“ i Odluke stručne komisije dobili su: Lapandić (Zulfer) Admir, Haskić (Fikret) Mersudin, Omerčić (Muhamed) Nedim, Karahodžić (Emin) Mirzet, Šarić (Zulfer) Nedžad, Turić (Šahim) Nermin, Begić (Hasan) Fadil, Mušić (Redžo) Sulejman, Šehić (Nezir) Nihad, Zorić (Osman) Enes, Kukić (Fejzo) Meksud.

Laureati pogona „Površinska eksploatacije uglja“ su: Rahmanović (Đulaga) Esed, Pirić (Ramiz) Refko, Mostarlić (Enes) Mujaga, Agić (Alija) Emin, Varešević (Nazif) Hašim, Demirović (Nuraga) Sead, Jalmanović (Emin) Amira, Šahbazović (Redžo) Sulejman, Brčaninović (Rasim) Muharem, Kahrimanović (Sabrija) Nedžad, Dostović (Salko) Mirsad, Kurtić (Šefik) Mirzad, Husić (Muhamed) Mirsad, Lačić (Đulaga) Mirsad, Modrić (Hasan) Husein, Suljanović (Mujo) Sead, Husagić (Mustafa) Senudin, Lapandić (Mehmed) Rasim, Sejdinović (Hasan) Salem.

Ove godine na pogonu „Separacija“ za nesebično zalaganje i doprinos u radu priznanje su dobili: Memagić (Smajo) Muharem, Rizvić (Ahmet) Džemal, Delić (Jusuf) Enes, Đerzić (Kasim) Senad, Bebaković (Alija) Hazim, Husić (Bajro) Ibrahim, Husić (Huso) Hajrudin, Livadić (Hamza) Nihada, Mehić (Avdija) Mušan.

Plaketu su dobili i radnici „Željezničkog transporta“, i to: Duraković (Smail) Rifet, Demirović (Ibrahim) Nezir, Kudumović (Gane) Lutvija, Vrbić (Ibrahim) Esad, Avdić (Fehrat) Nermin.

Iz pogona „Standard i usluge“ priznanja su dobili: Demirović Mensud, Durić Adil i Ljaljić Šuhreta.

Svoje laureate i ove godine imali su i uposlenici „Direkcije“: Sejdinović Nedžad, Čergić Senahid, Arnautović Nezir, Mujić Razija, Mujkić Fikreta, Kahrimanović Azra, Brigić Fazila i Nurković Sead.