ODRŽANA 32. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE RMU „BANOVIĆI“ d.d. BANOVIĆI

U Pozorišnoj sali Radničkog doma danas je održana 32. redovna sjednica Skupštine RMU „Banovići“ d.d. Banovići, koju je otvorio Sekretar Društva Emir Rahmanović. Nakon uvodnih pozdrava i upoznavanja sa sadržajem sjednice, riječ je preuzeo punomoćnik Vlade FBiH Amir Halilčević, koji je kasnije i izglasan za predsjedavajućeg sjednice, dok su za ovjerivače zapisnika izglasani Mirsad Smajlović i Ismet Alić.

Poslije izbora radnih tijela Skupštine, Direktor Društva Rasim Dostović iskoristio je priliku da se obrati prisutnima i u krtkim crtama obrazloži dešavanja i probleme koji su okarakterisali proteklu godinu. Akcenat je stavio na zatečeno loše stanje prilikom primopredaje dužnosti, kao i enormno visok novo zaduženosti preduzeća.

  • -Dužnost vršilaca dužnosti članova Uprave Društva preuzeli smo krajem mjeseca juna prethodne godine, kada smo i zatekli jako loše stanje u poslovanju po svim segmentima. Sve aktivnosti smo usmjerili na stabilizaciju poslovanja i vraćanje Rudniku nekadašnju stabilnost. Zatečeno stanje je akumuliralo lošim upravljanjem preduzećem tokom 2021., 2022. i prvih 6 mjeseci 2023. godine. Oporavak ovako velike kompanije je spor proces obzirom na stanje koje smo zatekli, ali poslovanje u prvih pet mjeseci u 2024. godini pokazuje da smo na pravom putu. Vjerujem da je 2023. godina poslednja sa ovakvim lošim rezultatima, te da će Uprava Društva na čijem sam čelu sigurno osigurati bolje poslovanje u narednom periodu – istakao je Dostović.

Obraćanje Direktora Društva bila je uvertira za prelazak na drugu tačku dnevnog reda gdje je razmatran i usvojen Izvještaj o poslovanju Društva za 2023. godinu sa finansijskim izvještajem i Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odborai Izvještajem o radu Odbora za reviziju.

Obzirom da je pomenutim Izvještajima konstatovan gubitak u poslovanju Društva u prethodnoj godini uslijedilo je i usvajanje Odluke o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2023. godinu.

Također, na današnjoj sjednici Skupština Društva odlučivala je i o članovima Odbora za reviziju, te je donešena Odluka o razrješavanju članova Odbora za reviziju RMU „Banovići“ d.d. Banovići zbog isteka perioda na koji su imenovani. Nakon rezrješenja dužnosti dosadašnjih članova, na njihovo mjesto jednoglasnom odlukom Skupštine imenovani su Edin Glogić za predsjednika, Muzafe Brigić za člana ispred državnog kapitala i Raza Bajramović za člana ispred privatnog kapitala. Donesena je i Odluka o visini naknade za predsjednika i članove Odbora ze reviziju Društva.

Do promjene je došlo i u sastavu članova Nadzornog odbora, gdje je na lični zahtjev dužnosti razriješen član Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala Sead Selman, a odlukom Skupštine na njegovo mjesto imenovan Senad Šabanović.