Školski objekat koji su punih 45 godina pohađale generacije mještana Banovići Sela od školske 2018. godine dobit će novu pristupačniju lokaciju i moderan školski objekat. Razlog izmještanja postojećeg objekta nije samo povoljnija lokacija nego i sigurnosna situacija. Naime, škola trenutno radi u vrlo složenim uslovima udaljena samo nekoliko stotina metara od eksploatacionog polja „Turija“. Zbog toga je kolektiv sa 276 učenika primoran nastavu izvoditi samo u jednoj smjeni kako bi se proces miniranja obavljao dok je objekat potpuno prazan.

-Kako bi se omogućio siguran i nesmetan boravak i rad u školskom objektu, ali i stvorili preduslovi za dalji razvoj Rudnika postignut je dogovor da se izvrši eksproprijacija trenutnog objekta zemljišta škole,a da Rudnik i Vlada TK na novoj lokaciji izgrade novi moderan i obimom nešto veći školski objekat – kazao je direktor škole Dževad Dobrinjić.

I upravo je zbog složenosti uslova stvorena ideja o izgradnji novog školskog objekta, koja je zaživjela Odlukom Općinskog vijeća Banovići, nakon procjene isplativosti i opravdanosti projekta.

Zbog potreba savremenog školstva, ali i bezbijednosti učenika u realizaciju su se uključili Vlada i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Formirana je komisija koja će pratiti razvoj projekta od eksproprijacije do izgradnje, a čine je ljudi iz Rudnika, Općine i Ministarstva. Baveći se zakonskim osnovama došlo se do zaključka da je glavni zastupnik i partner u pregovorima oko eksproprijacije i izgradnje isključivo Škola. To je pravosnažnim dokumentom potvrdilo i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

Jedan od uslova za izgradnju objekta jeste rješavnje imovinsko – pravnih odnosa, koje je komisija detaljno razradila kroz Nacrt ugovora između RMU „Banovići“ i Osnovne škole „Banovići Selo“. Potpisivanjem Ugovora vlasničko pravo nad zemljištem na kojem će se graditi objekat pripast će Školi, dok će zemljište na kojem se škola trenutno nalazi biti u vlasništvu Rudnika tek nakon isplate novčanih sredstava za eksproprijaciju. Rudnik je u obavezi da u pet rata do 15.08.2018. godine isplati 2.171.677 KM i da ispoštuje sve rokove i odredbe definisane Ugovorom.

Postoji velika spremnost svih strana da se ovaj projekat realizuje u što kraćem vremenskom periodu. U tu svrhu će i Vlada TK iz svog budžeta izdvojit oko 500.000 KM.

Nakon zvaničnog potpisivanja Ugovora krenut će se u izradu Idejnog projekta za koji će se ponovno tražiti odobrenje od Ministarstva i Vlade TK. Potrebno je osigurati sve dokumente kako bi se blagovremeno mogli provesti tenderi za glavni projekat, izvođenje radova i nadzor nad gradnjom.

Bude li sve išlo po planu đaci i zaposleni će već 2018. godine dobiti novu školu, sportsku salu i potpuno uređeno školsko dvorište u skladu sa pedagoškim standardima, brojem učenika i zaposlenika. Učenici će konačno biti u prilici okušati se u ulozi domaćina raznih sportskih i kulturnih takmičenja.