KOMPLEKS ŠIROKOG MEHANIZOVANOG ČELA OTKOPNOG POLJA Z4/3 UVEDEN U PROTOČNI SISTEM VENTILACIJE

  • Dana, 16.11.2021.godine, na osnovu Plana Štaba službe spasavanja izvršeno je uvođenje KMŠČ otkopnog polja Z4/3 u protočni sistem ventilacije čime su stvoreni ventilacioni uslovi za pokretanje proizvodnje iz jame „Rudnika „Podzemna eksploatacija uglja“. Nadzorno tehničko osoblje i radnici rudarske, mašinske i elektro službe pristupili su KMŠČ-u i imaju zadatak da obezbijede tehničko-tehnološke uslove u KMŠČ za pokretanje proizvodnje.
  • Montaža transportnih sredstava u Transportnoj prostoriji revira Zapad i Transportnoj prostoriji otkopnog polja Z2 biće završena u narednim danima čime će biti omogućeni tehničko tehnološki uslovi za pokretanje proizvodnje iz Rudnika „Podzemna eksploatacija uglja“.
  • Otklanjanje eventualnih tehničko tehnoloških primjedbi u KMŠČ otkopnog polja Z4/3 i završetak montaže transportnih sredstava u gore navedenim prostorijama izvode se istovremeno.
  • Neprekidno se vrši kontrola gasnih i ventilacionih parametara ručnim mjerenjima pomoću ručnih prenosnih instrumenata, laboratorijskim analizama i automatskom daljinskom kontrolom putem metanometrijske centrale na svim karakterističnim mjestima u jami.