U proteklih sedam dana:

  • Nastavljeni su radovi sanacije Transportne prostorije otkopnog polja Z2, koja je bila zahvaćena požarom, mehanizovano, izTransportne prostorije revira Zapad, niskopno. Rekonstruisano je ukupno 60 m navedene prostorije sa ove lokacije. Radovi se izvode otežano zbog nepovoljnih fizičko mehaničkih osobina narušenog svoda u laporcu pod uticajem požara
  • Radovi sanacije Transportne prostorije otkopnog polja Z2, koja je bila zahvaćena požarom, polumehanizovano, iz Vezno ventilacionog prekpopa 1 Zapad, uskopno, prema Transportnoj prostoriji revira Zapad obustavljeni su 25.10.2021.godine zbog nemogućnosti nastavka polumehanizovanog načina rekonstrukcije. Rekonstruisano je ukupno 32 m navedene prostorije sa ove lokacije.
  • Do uspostavljanja protočne ventilacije kroz Transportnu prostoriju revira Zapad i dio Transportne prostorije otkopnog polja Z2 neophodno je rekonstruisati preostalih 5 m Transportne prostorije otkopnog polja Z2 . Nakon uspostavljanja protočne ventilacije kroz navedenu prostoriju, te nakon uvođenja otkopnog polja Z4/3 u sistem protočne ventilacije,stvoriće se ventilacioni uslovi za pokretanje proizvodnje iz Rudnika „Podzemna eksploatacija uglja“.
  • Započeto je ispumpavanje vode iz sinklinalnog dijela Ventilacione prostorije otkopnog polja Z4/3 i pouzimanje nataloženog materijala u sinklinali navedene prostorije. Ovi radovi bi trebali biti završeni krajem sljedeće radne sedmice čime bi otkopno polje Z4/3 bilo uvedeno u protočni sistem ventilacije.
  • Izvršena je montaža grabuljastog transportera DGT 616 koji će povezati liniju sistema kontinuiranog transporta iz KMŠČ OPZ4/3 umjesto demontiranog trakastog transportera interne oznake T-8.
  • Neprekidno se vrši kontrola gasnih i ventilacionih parametara ručnim mjerenjima pomoću ručnih prenosnih instrumenata, laboratorijskim analizama i automatskom daljinskom kontrolom putem metanometrijske centrale na svim karakterističnim mjestima u jami.