U proteklih sedam dana:

  • Nastavljeni su radovi sanacije Transportne prostorije otkopnog polja Z2, koja je bila zahvaćena požarom, mehanizovano, izTransportne prostorije revira Zapad, niskopno. Rekonstruisano je ukupno 20 m navedene prostorije sa ove lokacije. Radovi se izvode otežano zbog nepovoljnih fizičko mehaničkih osobina narušenog svoda u laporcu pod uticajem požara
  • Nastavljeni su radovi sanacije Transportne prostorije otkopnog polja Z2, koja je bila zahvaćena požarom, polumehanizovano, iz Vezno ventilacionog prekpopa 1 Zapad, uskopno, prema Transportnoj prostoriji revira Zapad. Rekonstruisano je ukupno 32 m navedene prostorije sa ove lokacije. Radovi se izvode otežano zbog nepovoljnih fizičko mehaničkih osobina narušenog svoda u laporcu pod uticajem požara.
  • Do uspostavljanja protočne ventilacije kroz Transportnu prostoriju revira Zapad i dio Transportne prostorije otkopnog polja Z2 neophodno je rekonstruisati preostalih 44 m Transportne prostorije otkopnog polja Z2 čija rekonstrukcija se vrši sa dvije tačke, (iz Vezno ventilacionog prekopa 1 Zapad i izTransportne prostorije revira Zapad). Nakon uspostavljanja protočne ventilacije kroz navedenu prostoriju, te nakon uvođenja otkopnog polja Z4/3 u sistem protočne ventilacije,stvoriće se ventilacioni uslovi za pokretanje proizvodnje iz Rudnika „Podzemna eksploatacija uglja“.
  • Radovi injektiranja Transportne prostorije otkopnog polja Z2, Priručnog spremišta eksplozivnih sredstavaobustavljeni su do stvaranja povoljnih uslova za nastavak radova.
  • Izvršena je demontaža gumenog trakastog transportera interne oznake T-8 koja je trebala biti isključena iz sistema kontinuiranog transporta KMŠČ OPZ4/3 na dan nastanka gore navedenog požara.
  • Neprekidno se vrši kontrola gasnih i ventilacionih parametara ručnim mjerenjima pomoću ručnih prenosnih instrumenata, laboratorijskim analizama i automatskom daljinskom kontrolom putem metanometrijske centrale na svim karakterističnim mjestima u jami.