Na petoj vanrednoj sjednici Skupštine Rudnika usvojen je novi Trogodišnji plan poslovanja za period od 2017. do 2019. godine.

Planom je zadržan osnovni cilj poslovanja; obezbijediti materijalno – tehničke mogućnosti kao preduslov eksploataciji i preradi uglja, ostvariti proizvodnju i prodaju od 4.800.000 tona separisanog uglja sa prosječnom toplotom od 15,325 GJ/t, ostvariti 33 miliona metara kubnih otkrivke i 6.400 metara pripremnih i istražnih prostorija, te zadržati postojeći nivo zaposlenih od 2.900 izvršilaca.

Ostvarenje ovih parametara garancija je pozitivnog poslovnog rezultata u svim godinama planskog perioda koji je predviđen u iznosu od 2.749.554 KM.

Kao i do sada najvećim dijelom ugalj će biti plasiran za potrebe Termoelektrane Tuzla i Kakanj, odnosno 65% od ukupno proizvedenih količina, dok će na ino tržište plasirati 390.000 tona separisanog uglja. Planirano je da se u spomenutom periodu realizuju svi proizvedeni kapaciteti.

Preduslov za ostvarenje ovakvih rezultata su i određena ulaganja. Procijenjena vrijednost investicija za ovaj period iznosi 177.652.909 KM. Od pomenutog iznosa u tekućoj godini bit će investiran najveći dio u iznosu od 96.602.909 KM kojim će se obezbijediti dodatna mehanizacija za potrebe površinskih kopova i jamske eksploatacije, dok su najmanja ulaganja predviđena za 2019. godinu u iznosu od 25.523.000 KM.

Ipak, ono što uposlene najviše interesuje je povećanje bruto plate koje je planirano za 2018. godinu u iznosu od 5%. Pored redovnih isplata plata, predviđen je topli obrok, isplata regresa za godišnji odmor, banjsko liječenje, kao i snošenje dijela troškova za liječenje.

Ono što je planom naloženo za ostvarivanje zacrtanih ciljeva je potreba za povećanjem marketinškog oglašavanja, fleksibilnosti u eksploataciji i preradi uglja, aktivno vođenje politike cijena uglja, poboljšan plasman u vansezonskim mjesecima, investiranje po prioritetima, bolje korištenje vanrudarskih resursa i rekultivacija degradiranog zemljišta.