ODRŽANA 31. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE RMU „BANOVIĆI“ d.d. BANOVIĆI

27. juna u prostorijama Radničkog doma održana je 31. redovna sjednica Skupština RMU „Banovići“ d.d. Banovići, kojoj su, pored dioničara, prisustvovali i članovi Nadzornog odbra, Uprave Društva, kao i predsjednik Odbora za reviziju.

Sjednicom je predsjedavao Amir Halilčević, predstavnik Vlade FBiH, dok su za ovjerivače zapisnika izabrani Esmir Šahbazović i Zijad Demirović.

Kako je dnevnim redom i predviđeno, na sjednici je razmatran Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2022. godinu sa finansijskim izvještajem i Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i izvještajem o radu Odbora za reviziju, kao i prijedlog odluke o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2022. godinu.

Nakon glasanja dioničara Skupština Društva nije usvojila prijedlog odluke o Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2022. godinu sa finansijskim izvještajem i Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i izvještajem o radu Odbora za reviziju, kao ni prijedlog odluke o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za prethodnu godinu.