Direkcija je organizacioni dio Rudnika gdje se obavljaju zajednički administrativni, stručni i naučno - stručni poslovi na nivou Društva. U direkciji radi 341 uposlenika.