Nadzorni odbor Društva nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane Zakonom i Statutom Društva.


Nadzorni odbor čine:

Enver Omazić, diplomirani inženjer rudarstva - predsjednik Nadzornog odbora (predstavnik državnog kapitala)

Husein Beširović, diplomirani inženjer rudarstva - član Nadzornog odbora (predstavnik državnog kapitala)

Sead Selman, diplomirani inženjer hemije - član Nadzornog odbora (predstavnik privatnog kapitala)