Transport uglja se razvijao prateći sam razvoj rudnika i potrebe tržišnih i šinskih vozila. Željeznički transport vrši prevoz rovnog uglja od proizvodnih cjelina do Separacije. Na tim dionicama izgrađena je uskotračna pruga te se transport uglja obavlja isključivo šinskim vozilima, lokomotivama i vagonima. Kao vučna vozila primjenu su našle parne lokomotive i danas dizel lokomotive. Pored uskotračne pruge od 16 km i šinskih vozila željeznički transport raspolaže i dijelom normalnog kolosijeka od 4 km na kome se vrši priprema vozova na otpremi uglja željeznicom BiH. Željeznički transport vrši i održavanje svih vrsta parnih lokomotiva, vagona , vrši remont centrifuga, planetarnih reduktora. Radi sa najstarijom opremom, koju samostalno i održava. Godišnje se preveze oko 1,5 miliona tona rovnog uglja. Trenutno, u željezničkom transportu radi 253 radnika.