Rudnik Podzemna eksploatacija ( nekadašnji naziv jama "Omazići" ) radi od 1938. godine. Lociran je u sjeveroistočnom dijelu banovićkog ugljenog bazena. Rješenjem nadležnog organa od 1965. godine proglašen je metanskom jamom. Otkopavanje uglja vrši se na dva načina i to: Širokočelna metoda otkopavanja u pojasevima sa zarušavanjem krovine i širokočelna otkopna metoda (pojasno) sa samohodnom hidrauličnom podgradom (SHP) i zarušavanjem krovine. U mjesecu avgustu 2013. godine pušteno je u rad široko mehanizovano čelo, koje je ujedno i prvo novo mehanizovano široko čelo u BiH od 1990. godine. Kompleks se sastoji od: sekcija mehanizovane podgrade TAGOR, kombajn za dobivanje uglja AJKOF, čelni i odvozni grabuljasti transporter RIBNIK, elektrohidraulično upravljanje TIFENBAH, hidraulične pumpe HAUHINCO , monitoring i vizualizacija SMOK. To je moderan produktivan proizvodni kapacitet, njegovim uključivanjem u rad proizvodnja je povećana za četiri puta. Njegovi efekti ogledaju se u većoj proizvodnji, humanizaciji rada i smanjenju povreda. Izrada pripremnih prostorija vrši se na dva načina i to: polumehanizovano – bušačko minerskim radovima i mehanizovano - kombajnom tipa AMZW – 50. Mehanizovanom izradom pripremnih prostorija stvoreni su uslovi za bolju dinamiku izrade pripremnih prostorija i blagovremeno pripremanje novih proizvodnih kapaciteta. Kontrola gasnog stanja i ventilacionih prilika u jami vrši se metarometrijskom stanicom tipa KSP – 2C. U pogonu "Podzemna eksploatacija" zaposleno je 724 radnika.