"Standard i usluge" posluje kao organizaciona jedinica u sastavu RMU "Banovići" i broji 131 uposlenika. Djelatnosti ovog sektora su: ishrana radnika i ugostiteljske usluge, te pružanje kulturnih, sportskih, rekreativnih i usluga odmora. Ove usluge se pružaju kroz tri radne jedinice standarda i usluga:

– RJ "ISHRANA RADNIKA"
Vrši pripremu toplog obroka u kuhinji centralnog restorana, distribuciju i usluživanje uposlenika Rudnika preko svojih restorana koji se nalaze u krugu organizacionih jedinica preduzeća.


- RJ "RADNIČKI DOM"
Pruža ugostiteljske usluge, organizuje kulturno - zabavne i sportske manifestacije.

- RJ "HOTEL ZLAČA"
Radi na komercijalnim principa u sastavu Rudnika, i pogodan je za organizovanje poslovnih ručkova, banekta, koktel party, svadbi i dr. prilika.