Plan javnih nabavki RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2018. godinu

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2017. godinu

Plan javnih nabavki RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2017. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2998/18 od 21.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2520/18 od 15.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2413/18 od 12.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2389/18 od 12.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2188/18 od 07.02.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 2273/18 od 09.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2236/18 od 08.02.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 1996/18 od 05.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1944/18 od 05.02.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 1499/18 od 30.01.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 1491/18 od 30.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1451/18 od 30.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1449/18 od 30.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1190/18 od 23.01.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 833/18 od 16.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 831/18 od 16.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 828/18 od 16.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 826/18 od 16.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 824/18 od 16.01.2018. godine

Odluka o izboru njapovoljnijeg ponuđača broj 936/18 od 18.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 486/18 od 10.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 484/18 od 10.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 482/18 od 10.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 480/18 od10.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 219/18 od 05.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 75/18 od 3.1. 2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21679/17 od 27.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21703/17 od 27.12.2017. godine

Odluka o otkazu postupka javne nabavke broj 21701/17 od 27.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21605/17 od 26.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21516/17 od 25.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 21514/17 od 25.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21512/17 od 25.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21506/17 od 25.12.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 21201/17 od 19.12.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 21156/17 od 18.12.2017. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 21159/17 od 18.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21157/17 od 18.12.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 20890/17 od 12.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20888/17 od 12.12. 2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 20844/17 od 11.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 20429/17 od 04.12.2017. godine

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20809/17 od 11.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20798/17 od 08.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20798/17 od 08.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20657/17 od 06.12.2017/17. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20655/17 od 06.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20432/17 od 04.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20072/17 od 27.11.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 20068/17 od 27.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20078/17 od 27.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20076/17 od 27.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20074/17 od 27.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20070/17 od 27.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20082/17 od 27.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20080/17 od 27.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19974/17 od 24.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19901/17 od 23.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19905/17 od 23.11.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 19903/17 od 23.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19931/17 od 23.11.2017. godine

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 19665/17 od 20.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19546/17 od 17.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19544/17 od 17.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19542/17 od 17.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj19424/17 od 15.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19248/17 od 10.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19019/17 od 31.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18607/17 od 27.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18469/17 od 25.10.2017. gdoine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18410/17 od 24.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18313/17 od 23.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18292/17 od 23.10.2017. godine

Odluka o djelimičnom usvajanju žalbi ponuđača i poništenju postupka javne nabavke broj 18290/17 od 23.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18102/17 od 18.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17876/17 od 12.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17717/17 od 10.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17572/17 od 05.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17417/17 od 03.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17413/17 od 03.10.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 17386/17 od 03.10.2017. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke broj 17284/17 od 03.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17205/17 od 27.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17122/17 od 26.09.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 17118/17 od 26.09.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 17120/17 od 26.09.2017. godine

Riješenje broj 17103/17 od 26.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17028/17 od 25.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17026/17 od 25.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16891/17 od 21.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16887/17 od 21.09.2017.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16889/17 od 21.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16893/17 od 21.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16711/17 od 15.09.2017. godine

Odluka o izboru najpoovoljnijeg ponuđača broj 16635/17 od 13.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16555/17 od 12.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16553/17 od 12.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16427/17 od 08.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16447/17 od 08.09.2017. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o rezultatima okončanog postupka nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača, Obavijesti i Zapisnika o ocjeni ponuda broj 16446/17 od 08.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 16331/17 od 07.09.2017. godine

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16239/17 od 05.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16103/17 od 31.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16101/17 od 31.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16095/17 od 31.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 16093/17 od 31.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 16091/17 od 31.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15989/17 od 30.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15995/17 od 30.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15993/17 od 30.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15987/17 od 30.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15991/17 od 30.08.2017.godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 15924/17 od 29.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15926/17 od29.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15855/17 od 25.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15843/17 od 24.08.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15781/17 od 24.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijg ponuđača broj 15841/17 od 25.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15839/17 od 25.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15779/17 od 24.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15777/17 od 24.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15775/17 od 24.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15632/17 od 22.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15563/17 od 21.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15483/17 od 17.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15481/17 od 17.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15451/17 od 16.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15284/17 od 08.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15182/17 od 04.08.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 15161/17 od 03.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15114/17 od 03.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15116/17 od 03.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15162/17 od 03.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15164/17 od 03.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15029/17 od 02.068.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 14687/17 od 27.07.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 14685/17 od 27.07.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 14767/17 od 31.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14754/17 od 31.07.2017. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 14714/17 od 28.07.2017. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 14712/17 od 28.07.2017. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 14564/17 od 24.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14566/17 od 24.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14349/17 od 18.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14347/17 od 18.07.2017. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 14261/17 od 14.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14267/17 od 14.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14265/17 od 14.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14263/17 od 14.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14214/17 od 14.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14212/17 od 14.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14135/17 od 13.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14081/17 od 12.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14085/17 od 12.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13954/17 od 10.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13975/17 od 11.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14019/17 od 11.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14004/17 od 11.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13885/17 od 07.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13692/17 od 05.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13694/17 od 05.07.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 13620/17 od 03.07.2017. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o obustavi postupka, Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Obavijesti i Zapisnika o ocjeni ponude broj 13619/17 od 03.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13125/17 od 29.06.2017. godine.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13123/17 od 29.06.2917. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13121/17 od 29.06.2017. godine

Odluka o izboru njpovoljnijeg ponuđača broj 12850/17 od 22.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13012/17 od 27.06.2017. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o obustavi postupka, Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Obavijesti i Zapisnika o cijeni ponuda broj 13009/17 od 27.06.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke 13010/17 od 27.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13008/17 od 27.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12943/17 od 27.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12822/17 od 21.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12819/17 od 21.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12725/17 od 20.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj12363/17 od 15.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12367/17 od 15.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12365/17 od 15.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12319/17 od 14.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12317/17 od 14.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12321/17 od 14.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12060/17 od 12.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11992/17 od 09.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11791/17 od 07.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11648/17 od 06.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11565/17 od 05.06.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 11565/17 od 05.06.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 11476/17 od 02.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11474/17 od 02.06.2017. godine

Odlukao o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11426/17 od 02.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11371/17 od 02.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11322/17 od 01.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11243/17 od 31.05.2017. godine.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11160/17 od 30.05.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 11140/17 od 29.05.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 1132/17 od 29.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11001_17 25.05.2017.god.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10787/17 od 22.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10785/17 od 22.05.2017. godine

Odluka o otkazu postupka javne nabavke broj 10714_17 od 19.05.2017

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA 10623-17

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 9739/17 od 15.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9737/17 od 15.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 9633/17 od 12.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9447/17 od 11.05. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9441/17 od 11.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9449/17 od 11.05. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9451/17 od 11.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9443/17 od 11.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9445/17 od 11.05.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 9354/17 od 10.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8801/17 od 08.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8772/17 od 8.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8746/17 od 08.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8744/17 od 08.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8521/17 od 05.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8023/17 od 28.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8054/17 od 28.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7751/17 od 26.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7667/17 od 26.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7529/17 od 25.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7507/17 od 25.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7480/17 od 25.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7079/17 ood 18.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7081/17 od 18.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7016/17 od 17.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6747/17 od 11.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6961/17 od 17.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6823/17 od 12.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 6725/17 od 11.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 6749/17 od 11.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 6748/17 od 11.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6593/17 od 07.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6591/17 od 07.04.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 6407/17 od 05.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6405/17 od 05.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6403/17 05.04.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki 6277/17 od 03.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broja 6131/17 od 31.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6129/17 od 31.03.2017. godine.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6127/17 od 31.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6125/17 od 31.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6123/17 od 31.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6134/17 od 31.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5987/17 od 29.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5820/17 od 24.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5818/17 od 24.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5803/17 od 24.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5816/17 od 24.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5814/17 od 24.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5812/17 od 24.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5810/17 od 24.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5794/17 od 23.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5625/17 od 20.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5621/17 od 20.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5598/17 od 20.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5596/17 od 20.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5623/17 od 20.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5619/17 od 20.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5617/17 od 20.03.2017. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o obustavi postupka nabavke broj 5678/17 od 21.03.2017. godine

Odluka o otkazu postupka javne nabavke broj 5614/14 od 21.03 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5638/17 od 21.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg poniđača broj 5640/17 od 21.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5394/17 od 15.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5378/17 od 15.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5304/17 od 14.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5311/17 od 14.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5173/17 od 10.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5171/17 od 10.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5179/17 od 10.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5175/17 od 10.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5177/17 od 10.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4651/17 od 28.02.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4740/17 od 02.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 4456/17 od 23.02.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4345/17 od 22.02.2017. godine

Odluka o otkazu postupka javne nabavke broj 4276/17 od 20.02.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4277/17 od 20.02.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 3911/17 od 13.02.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3907/17 od 13.02.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 3909/17 od 13.02.2017.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 3794/17 od 10.02.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 3796/17 od 10.02.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 3800/17 od 10.02.017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3798/17 od 10.02.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3792/17 od 10. 02. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2750/17 od 08.02.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke 2752/17 od 08.02.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2294/17 od 07.02.2017. godine.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2001/17 od 06.02.2017. godine

Odluka o otkazu postupka javne nabavke broj 1529/17 od 01.02.2017.godine