NAKON 10 GODINA REMONTOVAN BAGER EKG NA PK „GRIVICE“

Na površinskom kopu „Grivice“ tokom mjeseca juna izvršen je generalni remont na EKG 1 bageru koji već deset godina nije bio u funkciji.

Dugo se razmišljalo o isplativosti remonta bagera prije svega zbog rezervnih dijelova za koje nije postojala sigurnost da će odgovarati traženoj kvaliteti. Međutim, nakon detaljne analize situacije ipak se krenulo sa poslovima. Pokretanje bagera poslije toliko godina ispostavilo se veoma značajno za kopove Rudnika jer je omogućeno brže ostvarenje planirane proizvodnje uglja i otkrivke, te kontinuirani rast produktivnosti.

Osposobljavanje bagera zapremine kašike 8 metara kubnih i kapaciteta otkrivke negdje oko 400 metara kubnih po satu još je značajnije uzme li se u obzir činjenica da će za mjesec dana krenuti povećana potražnja za ugljem. Poslovi remonta završeni su ubrzanim tempom za oko 20-ak dana. Izvršen je generalni remont bagera, osposobljen reduktor, zamijenjen rolni krug, zupčanik sa rolnama, zvijezde, papuče, osposobljen transport, te drugi dijelovi koji su bager doveli u potpuno funkcionalno stanje. Nosioci radova bili su radnici Rudnika okupljeni u stručanom timu ljudi sa posebnim zaduženjima za svaki pojedinačni segment remonta, a većina poslova zasnivala se na mašinskom sektoru.

Organizator i pokretač poslova bio je rukovodilac pogona „Površinska eksploatacija uglja“ Šehval Lapandić, dok je mašinskim dijelom poslova rukovodio Mirnes Softić.

Po završetku remonta bager je pušten u rad na površinskom kopu „Grivice“ na kojem trenutno rade četiri bagera. Remontovani bager radi na utovaru uglja i mijenja bagere većih kapaciteta, koji su sada raspoređeni isključivo na realizaciji otkrivke.

Nakon sumiranja i analiziranja isplativosti procijenjeno je da je remont koštao negdje oko 900.000 KM, što je neuporedivo sa vrijednošću uglja koji će u narednom periodu biti iskopan upravo sa ovim bagerom.

Kako nam je rekao Zehrudin Goletić poslovođa mašinskog održavanja još jedan bager ovog tipa postoji i na površinskom kopu „Turija“ koji ne radi već duži period. Iako je plan bio da odmah nakon završetka radova na bageru EKG 1 na PK „Grivice“ započnu radovi i na bageru EKG 2 na PK „Turija“ do sada su urađene samo neke sitnije opravke. Zbog nedostatka radne snage i vremena godišnjih odmora kompletno remontovanje bagera bit će prolongirano za naredni period. Bitno je napomenuti da na drugom bageru ima znatno manje poslova, tako da bi i opravka trebala ići dosta brže.

Početkom naredne godine na kopove će pristići još dva ugovorena hidraulična bagera marke Liebherr, koja će sa već postojećom mehanizacijom zasigurno dugoročno doprinijeti stabilizaciji proizvodnje na kopovima.