IMENOVANA VD UPRAVA DRUŠTVA

Na prvoj vanrednoj sjednici Nadzornog odbora RMU „Banovići“ d.d. Banovići održanoj 15. februara ove godine za novog predsjednika Nadzornog odbora izabran je predstavnik državnog kapitala Edin Kurtić, nakon razrješenja dužnosti dosadašnjeg predsjednika Nadzornog odbora Bege Birparća. Ranijom Odlukom Skupštine Društva izabran je i novi VD član Nadzornog odbora ispred državnog kapitala Amir Brigić do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca.

Na sjednici Nadzorni odbor imenovao je i vršioce dužnosti članova Uprave Društva, čime su ispunjeni nalozi većinskog vlasnika Vlade FBiH.

Na mjesto vršioca dužnosti generalnog direktora Rudnika ponovo je imenovan Fadil Kudumović na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od 6 mjeseci. Funkciju VD izvršnog direktora za tehničke poslove u narednom periodu obnašat će Elvir Jamaković, što je ujedno i jedina promjena u dosadašnjoj strukturi Uprave Društva.

Produžen mandat izvršnih direktora Uprave Društva na period najduže šest mjeseci dobili su VD izvršni direktor za investicije i razvoj novih djelatnost Damir Mrkonjić, VD izvršna direktorica za pravne i kadrovske poslove Jasmina Mujić Husić i VD izvršni direktor za ekonomske poslove Ibrahim Demirović.