OPTIMISTIČNO STANJE U RUDNIKU, SANIRANO MNOGO NEGATIVNIH STVARI IZ PRETHODNOG PERIODA

Uprava i Nadzorni odbor RMU “Banovići” d.d. Banovići danas su u prostorijama direkcije Društva održali sastanak sa Federalnim ministrom energije, rudarstva i industije, Nerminom Džindićem i njegovim saradnicima.

Tokom sastanka bilo je riječi o ostvarenim ovogodišnjim rezultatima poslovanja, problemima sa kojima je rukovodstvo Rudnika suočeno, kao i mjere i aktivnosti koje se planiraju sprovesti u cilju stabilizacije poslovanja i doprinosa očuvanju energetskog sektora FBiH.

Nakon sastanka Ministar Džindić u obraćanju medijima naveo je da posjeta i razgovor sa menadžmentom Rudnika bio usmjeren na poronalaženje načina da se tekuća godina završi sa što manje problema, koje je u velikoj mjeri uzrokovalo izbijanje požara početkom godine u jami “Omazići”.

- Menadžment Rudnika nas je informisao da je požar u jami ugašen i da se već pristupilo sanaciji posljedica požara. Očekivanja su da se od novembra krene sa eksploatisanjem prvih tona jamskog uglja, što će biti jedan od načina rješavanja problema sa kojima se susreću u rudniku “Banovići”, uzimajući u obzir kvalitet jamskog uglja. Mogu reći da stanje je koje smo danas vidjeli optimistično i da je sanirano mnogo negativnih stvari koje su se u prethodnom periodu dešavale. Nadam se da će se trend domaćinskog upravljanja nastaviti, te da će ovu godinu privesti kraju na način kako to profesionalci rade - kazao je gospodin Džindić.

Iz Uprave Društva predočili su smjernice kretanja prema finansijskom oporavku i procesu stabilizacije cjelokupnog poslovanja Rudnika.

- Predstavili smo čitav set pitanja, odnosno problema sa kojima se susrećemo u Rudniku, ali i niz poduzetih i planiranih mjera za njihovo rješenje, koje će uticati na proces stabilizacije poslovanja. Drago mi je što smo naišli na razumijevanje i podršku od gospodina Džindića i dogovorili određene korake u narednom periodu iz kojih ćemo nastojati izvući najbolje rezultate - za medije je nakon sastanka istakao direktor RMU “Banovići” d.d. Banovići, Elvir Salihović.