USAGLAŠENE METODE SANIRANJA POŽARA I NAČIN RADA RUDNIKA U VANREDNIM OKOLNOSTIMA

Danas je u Direkciji rudnika „Banovići“ održan sastanak Uprave Društva i Nadzornog odbora sa ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem. Tema sastanka je požar u jami „Omazići“, usaglašavanje metoda sanacije, način rada Rudnika u narednom periodu, kao i problemi sa provođenjem postupka javnih nabavki.

Uprava Društva upoznala je ministra sa trenutnim aktivnostima na saniranju požara, kao i Planom ponovnog pokretanja proizvodnje iz podzemne eksploatacije uglja, koja je uslovljena sanacijom i gašenjem požara.

Prema riječima V.D. direktora Rudnika Fadila Kudumovića resorno ministarstvo je od dana izbijanja požara svakodnevno izvještavano o stanju i provedenim aktivnostima na saniranju požara, ali neophodan je bio i sastanak ovog tipa na kojem su se dogovorili konkretni koraci o pomenutom problemu.

- Na današnjem sastanku dogovoili smo konkretne korake u rješavanju problema vezanih za požar, ali i problema u provođenju postupaka javnih nabavki koji ometaju normalno funkcionisanje Rudnika. Od ministra smo tražili da nam ugovori sastanak sa Agencijom za javne nabavke, kako bi iznašli adekvatno rješenje. Što se tiče trenutnog stanja proizvodnje u Rudniku nedostatak proizvodnje uglja iz jame nadomjestili smo povećanom proizvodnjom na površinskim kopovima, a u narednom periodu jedan dio uglja ići će i sa depoa, tako da finansijska stabilnost Rudnika neće biti ugrožena – rekao je Kudumović.

Da neće biti većih finansijskih oscilacija u narednom periodu potvrdio je i federalni ministar Džindić, koji je istako da će u cilju stabilne proizvodnje za nekoliko dana biti održan i sastanak sa JP „Elektroprivreda BiH“ vezan za eventualnu mogućnost plasmana oko 130.000 tona uglja sa depoa, što će finansijski potpomoći Rudnik do stabilizacije stanja.

Nakon današnjeg sastanka u obraćanju novinarima ministar Džindić je istakao da Vlada FBiH i resorno ministarstvo neće dozvoliti urušavanje jednog od najznačajnih rudnika.

- Mi smo kao ministarstvo od samog izbijnja požara svakodnevno izvještavani o stanju u jami „Omazići“i ono što mogu reći jeste da je sve urađeno po zakonu i propisima, odnosno da se ovom problemu pristupilo domaćinski i profesionalno. Obavješteni su dežurni federalni inspektori, policija, tužilaštvo i sve sigurnosne agencije, te se nadam da će se u što kraćem vremenskom roku detektovati i pronaći uzrok nastanka požara. Prema Izvješatju koji je sačinila i danas prezentovala uprava Društva optimistično očekujemo da će se u narednih desetak dana, posebnim metodama, postepeno početi približavati mjestu požara, a samim tim će se i procjenjivatinačin na koji će se ponovo puštati u proizvodnju podzemna eksploatacija uglja – rekao je Džindić.

Prema njegovim riječima narednih mjesec dana resorno federalno ministarstvo će nastaviti pratiti stanje u Rudniku, a Vlada FBiH će u četvrtak biti izvještena o svim koracima, kao i svake naredne sedmice.