Po Godišnjem izvještaju o poslovanju RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2018. godinu kasa Rudnika napunjena je sa 1.845.001 KM. Obzirom da Rudnik od 2004. godine niže proizvodne uspjehe prostom računicom dolazi se do zaključka da je ovo petnaesta jubilarna godina kontinuiranog pozitivnog poslovanja.

U razdoblju od 01. januara do 31. decembra 2018. godine Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 145.651.781 KM, dok su se troškovi kretali u visini od 143.806.780 KM.

Banovićki rudari u tom periodu iskopali su 1.598.522,10 tona separisanog uglja, od čega je na tržište plasirano 1.570.391,20 tona. Po ustaljenom rasporedu najveći plasman uglja bio je prema TE Tuzla u iznosu od 1.111.324,7 tona uglja, prosječne toplotne vrijednosti od 15.172 kJ/kg. Na nivou preduzeća u posmatranom periodu prosječna toplota uglja iznosila je 15.969 kJ/kg što je za 4,52% veće od planirane prosječne toplote.

Realizovano je i 11.380.141 metara kubnih otkrivke što je nešto više u odnosu na prethodnu godinu, te izrađeno 2.082 metra pripremnih prostorija u jami, odnosno 64,27% više nego u 2017. godini.

Uporedo sa ostvarenjem zavidnih poslovno - finansijskih rezultata završni obračun pokazao je i redovno servisiranje svih prispjelih obaveza prema dobavljačima i državi. Zaposleni u Rudniku u promatranom periodu ostvarili su prosječnu platu u iznosu od 1.121,52 KM. Također, ostvaren je i cilj obezbjeđenja tekuće likvidnosti čiji koeficijent iznosi 1,92, odnosno Izvještajem za 2018. godinu konstatovano je da Društvo svojim tekućim sredstvima može pokriti tekuće obaveze.

Pozitivno poslovanje Rudnika dobra je referensa za prepoznavanje kvaliteta i povjerenja koje je u mogućnosti pružiti dobavljačima i saradnicima, a koje je ostvareno zahvaljujući velikim naporima 2818 banovićkih rudara. Najveći pokretač ostvarenja dobrih poslovnih rezultata svakako su i investiciona ulaganja koja su u protekloj godini iznosila 18.454.018 KM, finansirana u cjelosti iz sopstvenih sredstava Rudnika.