97 POVREDA MANJE U ODNOSU NA 2019. GODINU

Na 40. redovnoj sjednici Nadzornog odbora Društva usvojen je Izvještaj o stanju zaštite na radu, zaštite od požara, rudarskog spasavanja i radu Službe zaštite na radu, zaštite od požara i rudarskog spasavanja u RMU „Banovići“ d.d. Banovići za 2020. godinu.

Najbitniji podatak Izvještaja svakako je taj da se u posmatranom periodu u Rudniku desilo 97 povreda manje u odnosu na 2019. godinu. Zabilježeno je ukupno 147 povreda od kojih je 127 lakših i 20 težih, te nije zabilježena nijedna povreda na radu sa smrtnim ishodom. Poređenja radi broj povreda u odnosu na 2019. godinu smanjen je za 40%.

Na osnovu broja povreda u 2020. godini izgubljeno je znatno manje radnih dana u poređenju sa brojem izgubljenih radnih dana u 2019. godini, što se pozitivno odrazilo na produktivnost rada i poslovanjeRudnika.

I pored redovnih pregleda i kontrole sprovođenja propisanih mjera iz oblasti zaštite na radu, protivpožarne zaštite, zaštite životne i radne sredine, kao i kontrole tehničke dokumentacije u svim organizacionim jedinicama Rudnika, najveći uzrok povreda je nepažnja radnika. Razlozi povređivanja bili su i otežani uslovi rada u zimskom periodu, niske temperature, neiskustvo novoprimljenih radnika, te specifični uslovi rada u Rudniku Podzemna eksploatacija uglja.

Obzirom da je prethodna godina obilježena i kao godina pandemije virusa COVID – 19 u izvještajnom periodu vršena je i detaljna analiza provođenih aktivnosti na sprečavanju širenja virusa. Od 16.03.2020. godine, kada je Vlada FBiH proglasila stanje nesreće uzrokovane pojavom virusa na teritoriji Federacije BiH, provođene su sve mjere u skladu sa naredbama Kriznog štaba, Vlade FBiH i drugih nadležnih institucija. Cilj je zaštita zdravlja i života radnika, te organizacija tehnološkog procesa u uslovima pandemije. Zbog blagovremenog poduzimanja mjera nije bilo značajnog širenja virusa unutar organizacionih jedinica Rudnika, a ni ugrožavanja proizvodnog procesa i obavljanja ostalih faza rada i radnih zadataka. Dokaz tome je i podatak da je u godini pandemije virusa COVID-19, ostvarena veća proizvodnja uglja i otkrivke u odnosu na prethodnu godinu. Ovim se pokazalo da su rudari bili i ostali oslonac društva, koji u najtežim situacijama izlaze kao pobjednici, jer su svoje zadatke adekvatno obavljali i u situaciji kada se prvi put susreću sa pandemijom nepoznatog virusa, koja je donijela i nova otežena pravila ponašanja u radu.

Pravilno provođenje epidemioloških mjera, kao i mjere zaštite na radu u prethodnoj godini kontrolisale su nadležne službe Rudnika, a redovne kontrole vršili su i inspekcijski organi, koji nisu imali većih primjedbi na rad preduzeća, a sve popratne primjedbe otklonjene su u zadatim rokovima.

Iz svega navedenog može se konstatovati da je stanje zaštite na radu, zaštite od požara i rudarskog spasavanja RMU „Banovići“ d.d. Banovići u svim segmentima zadovoljilo sve propise Zakona zaštite na radu.