Na kopove Rudnika stigao novi greder

Bez obzira na pandemiju koronavirusa i otežane uslove poslovanja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i šire RMU ''Banovići'' uprkos određenoj problematici sa kojom se suočava nastavlja sa modernizacijom i nabavkom pomoćne mehanizacije. Tako je u Rudnik dopremljena mašina – greder, namijenjena radu na čišćenju trasa u okviru površinskih kopova. Vrijednost investicije je milionska.

Zbog određene problematike uzrokovane pandemijom koronavirusa, proces nabavke mašine greder trajao je duži vremenski period. Najvjerovatnije će biti namijenjena čišćenju trasa u okviru Površinskog kopa Turija koji djeluje u sklopu Rudnika mrkog uglja Banovići.

„Imamo dosta transportnih puteva za koje koristimo tu mašinu, znači za održavanje i presipanje transportnih puteva“, tvrdi Ekrem Demirović, tehnički rukovodilac Površinske eksplotacije RMU Banovići.

Vrijednost ove investicije je milion i po maraka i uveliko će olakšati rad na površinskim kopovima, što je i bio krajnji cilj njene nabavke.

„U procesu proizvodnje bez pomoćne mehanizacije, nama je vrlo teško i skoro nemoguće ostvarivati naše zacrtane ciljeve, tako da će nam vrlo dobro doći ova mašina i naravno mi smo sretni što smo je nabavili“, kaže Demirović.

U procesu proizvodnje u Rudnicima mrkog Banovići se koriste i postojeće mašine – grederi koji se redovno održavaju. Također, u sklopu rudnika se radi i na rekonstrukciji postojeće mehanizacije, što predstavlja veliku prednost u vrijeme sporijeg procesa odvijanja javnih nabavki i neophodne kupovine nove mehanizacije potrebne za proizvodnju.

„Mi smo svim silama nastojali da osposobimo tu pomoćnu mehanizaciju i ovdje se moram zahvaliti Mašinskom sektoru na Površinskoj eksploataciji na Bešinu, gdje su osposobili stare mašine da možemo nastaviti sa procesom proizvodnje“, ističe Fadil Kudumović, direktor RMU Banovići.

Uprkos pandemiji koronavirusa, plan proizvodnje separisanog uglja u ovoj godini bit će ispunjen gotovoo u cijelosti.