Broj povreda na radu upola manji u odnosu na isti period prethodne godine

U prvom polugodištu 2020. godine prema usvojenom Izvještaju u Rudniku je zabilježeno 77 povreda na radu, od čega 64 lakše i 13 težih povreda. Zbog specifičnosti uslova rada kako je i očekivano najviše povreda dogodilo se u pogonu Podzemana eksploatacija uglja 35, na Površinskoj eksploataciji zabilježene su 23 povrede na radu, Separaciji 11, Željezničkom transportu 4, u pogonu Standard i usluge 3, te jedna povreda u Direkciji. Broj povreda u odnosu na isti period protekle godine manji je za 72 povrede, odnosno za oko 50%.

Do značajnog smanjenja povreda došlo je prvenstveno iz razloga primjene Uputstva od aprila 2019. godine o načinu utvrđivanja činjenica kod nastanka povreda na radu, izdatog na osnovu novog zakona o PIO, gdje se tretiraju povrede na radu. Veliki uticaj na smanjenje povreda takođe je imalo i povećanje toplog obroka, zbog čega radnici mnogo više izbjegavaju korištenje bespotrebnog bolovanja.

Stanje zaštite na radu u svim organizacionim jedinicama Rudnika na zadovoljavajućem nivou

U prvih šest mjseci 2020. godine vršeni su inspekcijski nadzori od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, te je nakon pregleda ustanovljeno da se opšte stanje sigurnosti u jami može ocijeniti kao zadovoljavajuće. Takođe je ustanovljeno da su radovi na površinskim kopovima u pomenutom periodu izvođeni na osnovu odobrene projektne dokumentacije, te da je stanje po pitanju zaštitie na radu i povređivanja zadovoljavajuće. Izvršena je obuka i provjera za sve radnike Društva po pitanju zaštite na radu, protivpožarne zaštite, kontrola zaštite hidrantskih mreža, te periodični pregled PP aparata. Stanje zaštite i očuvanja životne sredine poboljšalo se sa nizom aktivnosti koje su preduzete i koje se planiraju preduzeti u narednom perirodu u cilju sprečavanja onečišćenja okoliša.

Provođenje mjera zaštite na radu u vrijeme korona virusa

Na osnovu Odluke Vlade FBiH od marta 2020. godine o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa u rudniku „Banovići“ odmah su poduzete mjere u cilju zaštite života i zdravlja radnika, te organizovanja tehnološkog postupka. Formiran je Krizni štab na nivou Rudnika, kao i krizni štabovi u svim organizacionim jedinicama. U cilju prevencije od virusa izvršena je i redukcija broja radnika, te je određen broj radnika koji nisu bili prijeko potrebni za proizvodni proces poslan na korištenje godišnjeg odmora. Strogo je vođena evidencija o uposlenicima koji su imali kontakt sa licima iz inostranstva. Prozivke su organizovane na način da se radnici okupljaju u što manjim grupama sa propisanom udaljenosti, te se izbjegavao međusobni kontakt između radnika smjene i onih koji odlaze kući.

Nabavljen je dovoljan broj zaštitinih maski, jednokratnih higijenskih rukavica, sredstava za dezinfekciju... Redovno je vršena dezinfekcija svih rudničkih prostorija.

Strogim provođenjem datih pravila u rudniku “Banovići” u trajanju stanja nesreće nisu zabilježeni slučajevi zaraze virusom. Smirivanje epidemiološke situacije i ukidanjem stanja prirodne nesreće u Rudniku Krizni štab prestao je sa djelovanjem, ali su se i dalje provodile mjere koje su u tom momentu ostale na snazi po preporuci i naredbama nadležnih institucija i ustanova.

Zbog novog vala virusa i pogoršanja situacije, odnosno pojave prvih zaraženih osoba u lokalnoj zajednici, među kojima je bilo i radnika Rudnika ponovo je formiran Krizni štab i izdata nova naređenja. Pored stroge primjene ranije donesenih mjera došlo je i do obustave pripreme i podjele toplog obroka u restoranima društvene ishrane, naređeno da se ranije završavanje smjene radnika jame zbog izbjegavanja međusobnog kontakta, te uvedeno beskontktno mjerenje tjelesne temperature svih radnika pri dolasku na posao.

U toku mjeseca juna u Rudniku je registrovano 12 radnika pozitivnih na COVId-19, od čega tri radnika Podzemne eksploatacije, četiri radnika Površinske eksploatacije, tri radnika Direkcije i po jedan radnik Separacije i Standarda. Svi zaraženi imali su blažu kliničku sliku i nakon retestiranja bili su negativni na virus, nakon čega su vraćeni na posao.