Pristiglo 50 damper guma u vrijednosti od oko 2 miliona KM

U mjesecu junu potpisan je ugovor o nabavci 50 guma za damper kamione 36.00 R51 sa firmom UNITRADE d.o.o. Ljubški. Cijena potpisanog ugovora sa PDV-om iznosi 1.951.946 KM. Isporuka guma zbog urgentnosti situacije obavljena je prije ugovorenog roka, a garantni rok za svaku damper gumu iznosi 8000 moto sati od momenta njihove ugradnje na damper kamione.

Potpisivanjem ovog ugovora jedno izvjesno vrijeme biće otkolnjeni problemi koji su godinama jedan od glavnih fatora otežanog rada na površinskim kopovima. Zbog specifičnih uslova rada, vremenskih uslova i lošeg kvaliteta vrlo često dolazi do pucanja guma. U mjesecu maju i junu pukle su čak 33 gume što je izazvalo određene probleme na kopovima. Problemi se javljaju i zbog kašnjenja u pokretanju procedura nabavki gdje dolazi do isteka ugovora prije pokretanja novog, pa samim tim i do nedostatka rezervnih guma. Prema riječima rukovodioca komercijalnog sektora nove postupke bi trebalo pokretati dva mjeseca prije isteka postojećih ugovora kako bi se na vrijeme obezbijedile potrebne rezerve, a to je i svojevrstan apel za one koji iskazuju potrebe i pokreću naloge.

Primjenom novog Zakona o javnim nabavkama povećan broj žalbi ponuđača

Problemi u primjeni novog Zakona o javnim nabavkama pojavjuju se od samog starta, zbog čega preduzeća koja se bave ovom djelatnošću mogu imati velike posljedice. Rad u rudniku je nepredvidljiv, zahtjeva brzo i blagovremeno djelovanje, jer oprema i rezervni dijelovi moraju biti nabavljeni u rekordnom roku.

Prilikom raspisaivanja tendera, otvaranja ponuda i izbora najpovoljnijeg ponuđača sve više se javljaju problemi oko ulaganja žalbi ponuđača koji na taj način opstruiraju rad.

Procedura rješavanja kod Ureda za razmatranje žalbi traje i do mjesec dana aodgovor u većini slučajeva bude u korist dobavljača. Za to vrijeme Rudnik je u deficitu sa traženom robom i otežanim uslovima u proizvodnom procesu.

Generalni zastupnici pojedine opreme takođe imaju propuste u vidu nepoštivanja dogovora isporuke gdje je Rudnik stavljen u nezavidnu poziciju obzirom da u ovom slučaju ne postoji alternativa za nabavku opreme. Godinama unazad vuku se problemi oko kašnjenja isporuke određenih dobavljača. Do sada nije bila praksa sankcionisanja dobavljača koji kasne sa isporukom robe, ali nova Uprava ima stav da se svi koji kasne trebaju sankcionisati, što će u narednom periodu biti i učinjeno. Nedavno je zabilježen i prvi slučaj raskidanja ugovora sa neodgovornim dobavljačima, te su obračunati penali, a ova praksa beće nastavljena i u budućnosti.

Strogo kontrolisanje javnih nabavki

U prethodnih nekoliko godina putem javnih nabavki nabavljeno je mnogo opreme. U magacinima se može naći svega i svačega, uglavnom neupotrebljivog za rad u Rudniku. Prema procjenama više od 36 miliona KM nalazi se u rezervnim dijelovima koji su nabavljeni, a više od pola nije korišteno u procesu proizvodnje. Tome se pokušava stati u kraj, te su od maja mjeseca ove godine uvedene stroge kontrole javih nabavki, što je do danas već dalo pozitivne efekte u vidu finansijskog rezultata poslovanja.