„BANOVIĆKI RUDNIK JE JEDNA OD NAJZNAČAJNIJIH KOMPANIJA NA PODRUČJU OPĆINE, ALI I STRATEŠKI VAŽNA KOMPANIJA ZA ENERGETSKI SISTEM FEDERACIJE BiH“

Današnjom posjetom rudniku „Banovići“ punu podršku razvoju preduzeća dao je član Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr. Denis Zvizdić. Sastanak sa Upravom Društva održan je u prostorijama Direkcije Rudnika, gdje su u kraćem obliku predstavljeni dosadašnji rezultati, ali i dalji planovi u razvoju preduzeća.

Po završetku sastanka u izjavama za medije Zvizdić je rekao kako je Rudnik jedan od najznačajnijih kompanija na području općine Banovići, ali i nadasve važna strateška kompanija za energetski sistem Federacije BiH.

- U razgovoru sa Upravom Rudnika može se zaključiti da su pokazali ozbiljne namjere i ostvarili određene pozitivne rezultate kojima su uspjeli da očuvaju nivo dostignute proizvodnje, iako su došli na čelo preduzeća prije samo nekoliko mjeseci. Planirana su i nova upošljavanja od oko 120 radnika, što je u ovom nezahvalnom periodu od posebnog značaja. Dakle, njihov dosadašnji rad pokazuje da imaju vrlo dobru viziju, htjenje i ideju da se očuva dostignuti nivo proizvodnje, ali i utemeljene realne ideje o daljem širenju preduzeća – rekao je dr. Denis Zvizdić.

Direktor Kudumović: gospodin Zvizdić spreman je pomoći Rudniku u daljnjim pregovorima sa Vladom FBiH i Elektroprivredom BiH o opstanku i razvoju preduzeća

Najaktuelnije teme pomenutog sastanka prokomentarisao je i direktor Rudnika Fadil Kudumović, navodeći da su kroz razgovor sumirali trenutno stanje u Rudniku i pokušali napraviti određene smjernice za dalji razvoj.

- Dobili smo punu podršku gospodina Zvizdića, ali i pomoć u daljnjim pregovorima sa Vladom FBiH i Elektroprivredom BiH o opstaku i razvoju preduzeća, naravno u skladu sa njegovim mogućnostima. Također, tema razgovora bila je i realizacija projekta izgradnje termoelektrane u Banovićima, gdje smo svi istog mišljenja da se u konačnici sva koncepcija Rudnika zasniva na izgradnji termobloka u Banovićima u cilju sigurnog plasmana banovićkog uglja u budućem periodu – naveo je direktor Kudumović.