27. februara 1962. godine u jami Radina desila se najveća rudarska nesreća u sedam decenija dugoj povijesti rudarenja u Banovićima. U 13 sati i 15 minuta prolomila se snažna ekspolozija u skladištu dinamita. Poginula su 53 rudara. Bilo je to pred kraj prve smjene u kojoj je bilo oko 180 rudara.

Više od 1000 kg eksploziva nalazilo se u jamskom skladištu kada su jamskim koridorima počele odjekivati detonacije. Iz jame je brzo suknuo gusti crni dim, koji je za kratko vrijeme potpuno sakrio ulaz u jamu. Od siline detonacije lomile su se debele betonske potpore iskopa, popucala je transportna traka, a glavni transportni ulazno/izlazni hodnik bio je potpuno uništen.

Eksplozija se čula i u gradu tako da su skoro svi mještani izašli na ulice, sluteći najgore.

Pola sata nakom eksplozije u jamu su sišli i članovi čete za spasavanje, potom i zdravstvene i vatograsne ekipe. Uspiješnom koordinacijom banovićkih i krekinih rudara i medicinskog osoblja spriječena je veća katastrofa i oko 120 rudara je uspiješno izvučeno iz jame.

Bila je to najveća nesreća koja je pogodila banovićke rudnike, kada su u jednom danu život izgubila 53 rudara.

1. marta 1962. godine oko 10 hiljada ljudi došlo je ispratiti stradale komorate na centralnom banovićkom trgu.

Posljednja prozivka stradalih rudara tog kišnog prvog marta izgledala je ovako:

1. Šahbaz O. Mumić, utovarač, Repnik,

2. Zulfer A. Handalić, pomoćni kopač, Tulovići,

3. Suljo A. Demirović, kopač, Tulovići,

4. Redžo H. Ćehajić, kopač, Repnik,

5. Sulejman S. Saračević, kopač, Repnik,

6. Šahbaz M. Delić, rukovodilac transportnih mašina, Repnik,

7. Sulejman A. Mujić, tesar, Repnik,

8. Mujo A. Bećarević, rukovodilac stroja, Repnik,

9. Nuraga S. Lugavić, pomoćni kopač, Omazići,

10. Predrag L. Demonjić, pomoćni kopač, Lozna,

11. Ibrahim M. Mešanović, kopač, Bašigovci,

12. Ramo J. Čamdžić, pomoćni kopač, Suha,

13. Hamid M. Ribić, utovarač, G. Višća,

14. Osman I. Hodžić, transp. Mašina, Bašigovci,

15. Veiz R. Zenunović, kopač, Šerići,

16. Ahmed M. Musić, bravar, Đurđevik,

17. Hatiz A. Jašarević, utovarač, G. Višća,

18. Omer M. Dedić, pomoćni kopač, Dubrave,

19. Stjepan A. Petrović, pomoćni kopač, Dubrave,

20. Šimo Perić, pomoćni kopač, Dubrave,

21. Božo J. Barišić, pomoćni kopač, Višća,

22. Ivica M. Ilić, pomoćni kopač, Dubrave,

23. Rasim M. Redžić, kopač, G. Dubrave,

24. Rasim M. Muhtarević, lagumaš, Dubrave,

25. Muharem J. Hallilović, pomoćni kopač, Suha,

26. Ibrahim S. Brkić, pomoćni kopač, Višća,

27. Fadil Š. Mulabdić, pomoćni kopač, G. Višća,

28. Mehmed S. Smajlović, utovarač, G. Višća,

29. Nuraga M. Mustafić, rukovodilac jamskih strojeva, Dubrave,

30. Ibrahim M. Delalić, utovarač, Živinice,

31. Sejad M. Fatušić, bravar, Puračić,

32. Mehmed M. Dedić, kopač, Noćajevići,

33. Marko R. Vukić, rukovodilac jamskih mašina, Šekovići,

34. Anto B. Kresić, VK smjenovođa, Par Selo,

35. Živan B. Stefanović, električar, Ročević,

36. Osmo S. Mehanović, pomoćni kopač Caparde,

37. Meho M. Joldić, kopač, Memići,

38. Šaćir S. Perić, kopač, Vukovije,

39. Osman S. Ibrahimbegović, električar D. Rajinci,

40. Daut S. Jakubović, kopač, Međeđa,

41. Hasan D. Dautović, kopač, Međeđa,

42. Džafer M. Mehmedović, kopač, Križevići,

43. Mehmed H. Burek, pomoćni kopač, Like,

44. Halid B. Muminović, pomoćni kopač, Vražići,

45. Jusuf H. Hodžić, kopač, Brka ,

46. Makso Pavić, kopač, Avramovina,

47. Hasan M. Kočić, kopač, Vražići,

48. Alija M. Kovačević, utovarač, Rašljani,

49. Mujo S. Kovačević, pomoćni kopač, Vražići,

50. Pašaga K. Slomić, kopač, Vražići,

51. Osman H. Kevrić, pomoćni kopač, Brnjik,

52. Đulaga R. Lugavić, pomoćni kopač, Bučik,

53. Ismet Suljic