Dva buldozera japanskog proizvođača Komatsu, vrijednosti oko 1,5 miliona KM, nabavljena krajem aprila tekuće godine Ured za žalbe ocijenio je neosnovanim, iako se time riješio dugogodišnji problem pomoćne mehanizacije na “Površinskoj eksploataciji uglja”.

Površinski kopovi bili su bez raspoloživih buldozera, što je predstavljalo usko grlo procesa proizvodnje. Uslovi rada, blato i snijeg, od mjeseca januara do marta uzrokovali su nemogućnost realizovanja procesa proizvodnje, a ako se teškim uslovima rada pridoda i potreba za povećanjem proizvodnje i namirenja količina uglja koje nedostaju iz jamske eksploatacije, razumljivo je da je ovakav potez bio neophodan.

Izbijanjem požara u jami “Omazići” tadašnja v.d. Uprava Društva, pod vodstvom direktora Fadila Kudumovića, bila je prinuđena reagovati brzo i po hitnom postupku nabaviti potrebnu mehanizaciju na pogon “Površinska eksploatacija uglja”, kako bi se realno mogla održati, ali i povećati proizvodnja uglja sa površinskih kopova.

Na ovaj potez prvenstveno su se odlučili da bi se izbjeglo otpuštanje radnika iz “Podzemne eksploatacije uglja”, da bi bila omogućena redovna isplata plata svim radnicima RMU “Banovići” d.d. Banovići, kao i da bi ispoštovale preuzete ugovorene obaveze isporuke uglja prema strateškim partnerima.

Bitno je napomenuti da ukoliko bi došlo do obustave isporuke uglja bilo kojem partneru, uslijedilo bi gubljenje tržišta, te tužbe koje za sobom povlače i velike finansijske izdatke na koje Rudnik nije spreman.

Iz svega navedenog jasno je da se v.d. Uprava Društva odlučila na najteži korak, odnosno kupovinu dva buldozera po aukcijskim cijenama sa zadnjeg propalog tendera, koji je trajao dvije i po godine i na kraju poništen iz razloga što nijedna od dostavljenih ponuda, prema mišljenju URŽ-a, nije bila adekvatna.

Sumirajući proizvodne i finansijske pokazatelje Uprava Društva, na čelu sa direktorom Elvirom Salihovićem, u potpunosti opravdava nabavku prioritetne opreme, odnosno dva buldozera koji su doprinijeli povećanj proizvodnje uglja sa površinskih kopova i ispunjenju mjesečnih planova proizvodnje na nivou Rudnika u vremenu kada je potpuno obustavljena jamska eksploatacija uglja.