Nakon zvaničnog gašenja požara u jami „Omazići“ rudnika „Banovići“ 25. juna ove godine i obilaženja požarom zahvaćenog prostora od strane Federalnog rudarskog inspektora, aktivnosti na saniranju požarnih prostorija krenule su još intenzivnije. Nakon više od tri mjeseca borbe i ulaganja maksimalnih napora na gašenju požara, prema objektivnim predviđanjima, proces sanacije prostorija trajat će približno toliko, kada bi se u rad ponovo mogla vratiti jamska proizvodnja uglja.

Do sada je urađen dobar dio posla, a trenutno se vrše radovi na injektiranju Transportne prostorije otkopnog polja Z2 u dužini od 15 metara i ispumpavanju vode u Vezno ventilacionom prekopu 3, između Glavnog transportnog niskopa i Glavnog ventilacionog niskopa „Zapad“.

Prema riječima Starješine Štaba službe spasavanja, Hasana Sejdinovića pomenuti radovi uslov su za ispumpavanje vode iz revira „Zapad“, a očekivnja su da će se završiti do kraja sedmice

-Paralelno sa ispumpavanjem vode iz revira „Zapad“ vršit će se izrada nove Transportne prostorije za ventilaciju i transport iz revira „Zapad“, a početak radova se očekuje već naredne sedmice. Također, uporedo se vrši i rekonstrukcija glavnog ventilacionog niskopa JUG 3, koja ne utiče na daljnje postupanje na sanaciji požara u rudniku „Podzemna eksploatacija uglja“ – naveo je Sejdinović.

Takođe je naveo da tokom požara u jami „Omazići“ nije došlo do ugrožavanja elektro – mašinske opreme, odnosno da je oprema u rudniku „Podzemna eksploatacija uglja“ sačuvana i nije potopljena vodom. Rekonstrukcijom pomenutih prostorija stvaraju se uslovi za pristup opremi i njenom ponovnom pokretanju u rad.

-Uzimajući u obzir teške uslove rada na gašenju i sanaciji požara, mogu reći da su sve aktivnosti na gašenju požara, koje vodi Štab službe spasavanja, vršene uz makimalno sprovođenje mjera zaštite na radu, zbog stvaranja sigurnih uslova po članove Čete za spasavanje – dodao je Sejdinović.

U razgovoru o trenutnoj situaciji u jami, izvršni direktor za tehničke poslove rudnika „Banovići“, Elvir Jamaković naveo je da je prethodni period za Rudnik bio izuzetno složen zbog nastanka i uslova gašenja egzogenog požara. Požar je uspiješno ugašen pasivnom metodom gašenja i pored teških uslova koje su stvarali eksplozivni i zapaljivi plinovi.

Pasivnoj metodi gašenja pristupilo se, prije svega, zbog sigurnosti ljudi i članova Čete za spasavanje, koji su učestvovali u akciji gašenja, te sigurnosti glavnog ventilacionog postrojenja jame.

Takođe napominje da su nedavno svi radnici, koji su zbog vanredne situacije bili raspoređeni na ostale pogone Rudnika, vraćeni na svoja radna mjesta, kako bi doprinijeli efikasnijoj sanaciji prostorija zahvaćenih požarom i što bržem vraćanju proizvodnje u jami.

Na kraju su posebno istakli svesrdnu podršku Uprave Društva, akademske zajednice, kolega rudara iz svih rudnika FBiH i maksimalan angažman Štaba službe spasavanja i Čete za spasavanje, te im uputili iskrene zahvale, zbog suosjećanja i pomoći u teškim momentima.