Menadžment Rudnika „Banovići“ odlučio je da zbog potrebe izvršenja poslovnih zadataka, ali i budućih razvojnih planova, u radni odnos primi nove visokoobrazovane radnike za koje je 30. novembra upriličen i prijem. Šesnaest mladih inženjera rudarskog, mašinskog, elektro – energetskog i tehnološkog smijera dobilo je priliku testirati i usavršavati svoje znanje u jednom od najrazvijenijih preduzeća u rudarskom sektoru.

Radnicima je Ugovor o radu na određeno vrijeme uručio direktor Rudnika dr. Munever Čergić.

-Nadam se da ćete radom i posvećenosti opravdati dato povjerenje, te angažovano i disciplinovano izvršavati svakodnevne radne zadatke kako bi pomogli u ostvarenju ciljeva koji se nalaze pred ovim preduzećem. Tek sada slijedi stručno osposobljavanje i usavršavanje, a od vas samih zavisi ishod i napredovanje u budućnosti. – kazao je dr. Munever Čergić.

Dobrodošlicu u rudarski kolektiv novim radnicima poželio je i izvršni direktor za tehničke poslove dr. Ibrahim Lapandić, napominjući da se radi o preduzeću koje se bavi opasnom i specifičnom djelatnošću, te da je potrebno od samog početka voditi računa o sigurnosti sebe i drugih članova kolektiva.

-Očekujem da budete uzorni radnici da poštujete pravila i način rada ovog preduzeća, te da kroz interakciju sa drugim iskusnijim radnicima stalno učite. – rekao je dr. Lapandić.

Ovim činom broj visokoobrazovanih radnika u Rudniku porastao je na 271, čime je stvoren preduslov za osposobljavanje i pripremanje kadrova koji će učestvovati u gradnji i rukovodstvu Termoelektranom u Banovićima. Nakon izvjesnog perioda obavit će se stručno testiranje radnika, a samo najbolji biće raspoređeni na najodgovornija radna mjesta vezana za rad u Termoelektrani, gdje će se donositi najbitnije i najveće odluke. Nastojanja su da se na vrijeme stručno osposobe i pripreme kadrovi sa općine Banovići u čijim će rukama ostati ovaj kolektiv.

Pripremanje kadrova započelo je 01. decembra, a nekoliko dana kasnije bili smo na radnom mjestu novoprimljenih radnika koji su preraspodjelom posao dobili u pogonu „Podzemna eksploatacija uglja“. Zatekli smo ih u radnoj atmosferi potpuno pripremljene za posao. Kroz razgovor se moglo osjetiti uzbuđenje zbog pružene prilike i novih iskustava. Iako su neki već imali priliku kroz pripravnički staž biti dio ovog preduzeća, među njima ima i onih koji se prvi put susreću sa istim.

Semir Šehić inženjer je rudarstva od 2015. godine, svoje prvo radno iskustvo kroz pripravnički staž stekao je upravo u ovom Rudniku ali na površinskom kopu „Grivice“. Od 01. decembra stalni je uposlenik pogona „Podzemne eksploatacije uglja“ u ulozi inženjera tehnološkog procesa koji sa kolegama nestrpljivo čeka prvi ozbiljniji poslovni zadatak.

-Obzirom da sam jedno vrijeme radio u privatnoj firmi mogu reći da su ovdje uslovi znatno drugačiji. Bolji su uslovi za radnike i budućnost je izvjesnija. Zahvalan sam što smo dobili priliku za dokazivanjem. Ispred nas je dalek put i nastojat ćemo zadovoljiti očekivanja menadžmenta i maksimalno doprinijeti ovom kolektivu. – kaže Semir Šehić.

U „Podzemnu eksploataciju uglja“ raspoređen je i Senad Husić također inženjer rudarstva. Obzirom da je fakultet završio prije četiri godine i da za tovrijeme nije mogao naći adekvatno zaposlenje rješenje je tražio u privatnim firmama na određeno vrijeme.

-U potpunosti se slažem da je u državnoj firmi mnogo lakše, ne zato što ćemo mi ovdje manje raditi nego što su uslovi znatno bolji, radnik se poštuje i zarađeno se uvijek dobije na vrijeme. Prvi put kao radnik Rudnika susrest ću se sa u jami, što je poseban izazov. – rekao je Senad Husić.


Svoje prvo radno iskustvo u pogonu „Podzemna eksploatacija uglja“ započeo je i Nermin Mostarlić. Rudarski fakultet završio je 2015. godine i tada kao student imao je priliku silizati u jamu. Sada čeka drugu priliku ali kao zaposlenik Rudnika. Nakon odrađenih 15 dana teoretske prakse sići će u jamu da upozna način rada i proizvodnog procesa za koji će u narednom periodu velikim dijelom biti i odgovoran, kako on tako i ostale kolege.

-Silazio sam i u jame drugih rudnika a obzirom da naša jama važi za jednu od najsigurnijih nije me strah. Svjesni smo da opuštanja u jami ne smije biti i da opreza nikad nije dosta. Često vodimo razgovore na tu temu i mogu reći da smo potpuno spremni za silazak. – rekao je Nermin Mostarlić.


Momak iz novoprimljene ekipe koji na posao čeka nešto duže od ostalih je i Mersudin Jamaković također inženjer rudarstva. Diplomu je dobio 2008. godine nakon čega je odradio pripravnički staž. Nakon skoro 10 godina provedenih na BIRO-u za zapošljavanje prvi put dobija priliku da se okuša u svojoj struci.

-Zahvalan sam na pruženoj prilici i nadam se da ću je maksimalno opravdati. Ovdje sam da radim i učim. Posao će možda bit zahtjevan ali uz dobru obuku i rad ne bi trebalo biti većih problema. Vrijeme je da praktično pokažemo sve ono što smo godinama kroz školovanje učili. – rekao je Mersudin Jamaković.

Oglas za prijem u radni odnos bio je otvoren 20.10.2017. godine na koji su pristigle 73 prijave od toga 31. nepotpuna. Kao što je slučaj bio i do sada podnosioci prijava su bodovani po ranije utvrđenim kriterijima i to: po osnovu pripadnosti određenoj grupaciji kao što su šehidske porodice, porodice poginulog radnika Rudnika, RVI, demobilisani borci i socijalni slučajevi, zatim po osnovu broja članova u domaćinstvu, vremena provedenog na BIRO-u za zapošljavanje, intervjua i stručnog testiranja.