IMENOVAN VRŠIOC DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA

Danas je u prostorijama Direkcije rudnika „Banovići“ održana 15. vanredna sjednica Skupštine Društva na kojoj se raspravljalo o tri tačke dnevnog reda. Nakon izbora radnih tijela Skupštine, predsjednika i zapisničara, donešena je Odluka o razrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala zbog isticanja mandata na koji je imenovan.

Također, jednoglasnom Odlukom Skupštine, a na prijedlog Vlade FBiH, ponovo je imenovan v.d. član Nadzornog odbora Amir Brigić, dipl.ing.rud., odnosno produžen mu je mandat do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca.

Sjednicom Skupštine Društva predsjedavala je gospođa Jasmina Pašić, punomoćnica većinskog vlasnika kapitala Vlade FBiH.