USVOJEN GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2017. GODINU SA PRATEĆIM IZVJEŠTAJIMA, ODLUKA O RASPOREDU DOBITI NIJE DOBILA POTREBNU VEĆINU

Na 26. redovnoj sjednici Skupštine Društva održanoj 29.06.2018. godine u prostorijama Radničkog Doma razmatran je i sa 100% glasova dioničara usvojen Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2017. godinu, sa izvještajem Neovisnog revizora, izvještajem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. Takođe je razmatrana i Odluka o rasporedu dobiti Društva za 2017. godinu koja nije dobila potrebnu podršku dioničara, te samim tim nije usvojena.

Sjednicom je u ulozi punomoćnika vlade FBiH predsjedavao magistar Amir Halilčević, pomoćnik Federalnog ministra za energiju, industriju i rudarstvo.

Retrospektivu poslovanja preduzeća u protekloj godini na početku sjednice prezentirao je direktor Društva dr. Munever Čergić rekavši da su zacrtani poslovni planovi u potpunosti ispunjeni, a finansijski rezultati znatno bolji u odnosu na 2016. godinu, što dokazuje i dobit u 2017. godini u iznosu od oko 6,1 milion KM. U svom izlaganju dotakao se i projekta izgradnje termoelektrane u Banovićima, kao i projekta izgradnje tvornice cementa.

  • -Projekat izgradnje termoelektrane nije zaustavljen, traži se rješenje za finansiranje 15% vrijednosti projekta što bi vrlo brzo trebalo biti završeno, obzirom da se intenzivno vode razgovori sa domaćim i stranim bankama - kazao je Čergić.

Kada je u pitanju izgradnja tvornice cementa u Banovićima tu je došlo do određenihpromjena. Obzirom da Vlada FBiH nije mogla izadati garanciju za projekat izgradnje cementare na drugi način se krenulo u realizaciju istog. Aktivnosti će se nastaviti preko Agencije za privatizaciju kada bi se trebala formirati nova firma u kojoj će Rudnik učestvovati sa ustupanjem zemljišta, do sada dobijenom potrebnom dokumentacijom, laporcem, šljakom, pepelomi ugljem. Za uzvrat će Rudnik imati određeni procenat za upravljanje tvornicom cementa. Cijelu proceduru oko osnivanja preduzeća vodiće Agencija za privatizaciju, a potrebni dokumenti već su dostavljeni Vladi FBiH na razmatranje i izdavanje saglasnosti kako bi aktivnosti oko izgradnje cementare bile nastavljene. Nakon izdavanja saglasnosti biće raspisan tender za izbor Strateškog partnera.