Od mjeseca marta tekuće godine RMU „Banovići“ d.d. Banovići zvanično je društvo proširene djelatnosti. Na šestoj vanrednoj sjednici Skupštine pored postojećih djelatnosti Rudnik dobija i nove, odnosno proširene djelatnosti - prodaju električne energije, proizvodnju i opskrbu parom i klimatizaciju, te mnoge druge sporedne aktivnosti koje su vezane za rad buduće termoelektrane.

Obzirom da nije bilo drugih prijavljenih dioničara po ovom skupštinskom pitanju očitovala se samo Vlada FBiH preko punomoćnika Jasmine Pašić. Odluka o proširenju djelatnosti izglasana je sa 100% glasova ZA.

Korak po korak priprema se teren za dalji razvoj banovićkog rudnika i implementaciju projekta izgradnje termoelektrane. Trenutno se vode intenzivni pregovori o finansijskoj konstrukciji gradnje. Prikupljeni su i svi dokumenti za pribavljanje energetske dozvole i upućen zahtjev federalnom Mininstarstvu energije, industrije i rudarstva.

Pored očekivanih radnih mjesta i jeftinije struje planirana je toplifikacija grada i okolnih naselja, što se iščekuje posljednjih nekoliko godina.