NOVISAZIV UPRAVE NA MANDATNI PERIOD OD 4 GODINE

Danas, 09.07.2021. godine u prostorijama Direkcije rudnika „Banovići“ održana je konstituirajuća sjednica Uprave Društva, koja je, dan ranije, od strane Nadzornog odbora imenovana na mandatni period od 4 godine.

Na samom početku sjednice prisutne je pozdravio sekretar Društva, Emir Rahmanović i uputio iskrene čestitke novoizabranoj Upravi Rudnika na čelu sa Elvirom Salihovićem, direktorom Društva. Istakao je da su Elvir Jamaković i Damir Mrkonjić ostali na svojim dosadašnji pozicijama, Izvršni direktor za tehničeke poslove i Izvršni direktor za investicije i razvoj novih djelatnosti. Na poziciju Izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove imenovan je Kenan Modrić, a funkciju Izvršnog direktora za ekonomske poslove u naredne četiri godine obnašat će Azur Bećirović.

Čestitku i dobrodošlicu novim članovima Uprave uputio je i novoizabrani direktor Društva Elvir Salihović, te naveo da je ovo jedan veliki zajednički projekat, kojeg su u planu uz korektnu saradnju i veliku angažovanost dovesti do zavidnog nivoa.

  • -Vodeći se ranijim saznanjima, mogu reći da nam predstoje teške odluke. Ključna stvar u poslovanju preduzeća je odnos proizvodnje i plasmana, na što ćemo posebno staviti akcenat. Nastojat ćemo proširiti tržište i obezbijediti potrebne količine uglja. Ovaj Rudnik ima kapacitet, dokaz za to je i činjenica da je prethodna Uprava uspjela napraviti značajne pomake, posebno na proizvodnji uglja, iako je preduzeće zatekla u prilično haotičnom stanju. Ovom prilikom im čestitam na dobrim rezultatima postignutim u složenim uslovima, odnosno u vrijeme pandemije virusa COVID-19, kao i neprilikama izazanim požarom u jami „Omazići“ – kazao je direktor Salihović.

Takođe je naveo da već sada jasno vidi smjernice prema kojima treba ići kada je u pitanju organizacija i produktivnost rada. Prvi korak svakako je odnos prema radu bez povlastica i sistema nezamjeranja. Jasno je dao do znanja da će se od strane nadređenih analizirati rad i produktivnost svakog pojedninca.

Nakon konstituiranja Uprave, u radnom dijelu sjednice razmatrane su i preostale tačke dnevnog reda, koje su se odnosile na upoznavanje novih članova Uprave sa trenutnim stanjem na proizvodnji uglja, stanjem u jami „Omazići“, te finansijskom položaju Društva.

Čestitke i uspješnu saradnju u ime predsjednika Nadzornog odbora Edina Kurtića, koji je iz opravdanih razloga izostao sa sjednice, prenio je sekretar Društva, dok je član Nadzornog odbora Amir Brigić u svom obraćanju na sjednici naveo da od Uprave očekuje zajedničko djelovanje na prevazilaženju izazova i iskorištavanju pruženih prilika, jer je to jedini put koji vodi do uspješnosti poslovanja preduzeća.