U prostorijama Direkcije rudnika „Banovići“ danas u 11 sati održana je sjednica Skupštine Društva. Sjednicu je otvorio sekretar Društva Emir Rahmanović, nakon čega su izabrana radna tjela Skupštine, razmatrana Odluka o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2022. godinu, Odluka o razrješenju dužnosti v.d. članova Nadzornog odbora, te Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Za predsjedavajućeg sjednice Skupštine izabran je punomoćnik Vlade FBiH Amir Halilčević, dok su za ovjerivače zapisnika izabrani Ismet Alić i Mirsad Smajlović.

Jednoglasnom odlukom dioničara nije usvojena druga tačka dnevnog reda, odnosno nije donešena Odluka o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2022. godinu.

U nastavku sjednice užnosti su razriješeni vršioci dužnosti Nadzornog odbora Enver Omazić i Fertik Glibanović zbog isteka perioda na koji su imenovani, a nakon toga uslijedilo je i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora na mandatni period od četiri godine. Nadziranje rada kolektiva ispred državnog kapitala u narednom periodu vršit će Enver Omazić i Husein Beširević. Donošenju ovakvih odluka prethodila je i saglasnost Vlade FBiH. Podsjećamo da je ispred privatnog kapitala član Nadzornog odbora Sead Selman, koji je imenovan na mandatni period od četiri godine na prethodnoj sjednici Skupštine Društva.