NASTAVITI DOBRU SARADNJU NA OBOSTRANO ZADOVOLJSTVO

Direktor rudnika „Banovići“ Fadil Kudumović sa saradnicima juče je u prostorijama Direkcije Društva ugostio delegaciju Općine Banovići na čelu sa općinskim načelnikom dr. Begom Gutićem.

Na sastanku se razgovaralo o proizvodno – finansijskom stanju Rudnika, gdje je Uprava Društva prezentovala trenutno stanje proizvodno – tehnološkog procesa, finansijske situacije, kao i investicione planove i započete projekte. Riječi je bilo i o problemima sa kojima se susreću tokom rada, ali i adekvatnom iznalaženju rješenja za iste, što je i pokazala stabilizacija proizvodnog procesa posljednjih 8 mjeseci, koliko i traje mandat Upravi Društva.

  • - Moram istaći da smo mi uložili velike napore da zatečeno loše stanje u Rudniku stabilizujemo koliko je to bilo moguće, mada problema još postoji. Nastojat ćemo nastaviti istim tempom i praviti određene iskorake da Rudniku vratimo kredibilitet kakav je nekada imao – kazao je v.d. direktor Kudumović.

Načelnik dr. Gutić čestitao je menadžmentru Rudnika na poslovanju u prethodnih osam mjeseci i dao punu podršku u borbi za razvoj Rudnika i stvaranje što boljih uslova rada rudara, te naglasio da je isplata plata i povećanje standarda rudara prioritet poslovanja ovog privrednog subjekta. Punu podršku od Općine Banovići dobili su i projekti izgradnje termoelektrane i cementare u Banovićima, koji su započeti prije 14 godina. Također je istaknuto da mega projekte kao što su ovi, treba da vodi država, jer lokalne zajednice nisu nadležne za energetski sektor ali će uvijek biti podrška i suport novoj izgradnji.

- Svjesni smo činjenice da je rudnik „Banovići“ ključno preduzeće u razvoju cjelokupne općine i da njegovo stabilno funkcionisanje dobrim dijelom utiče i na stabilan budžet Općine. Veoma je bitono da Rudnik nesmetano funkcioniše i da se sačuva svako radno mjesto. Siguran sam da ćemo u budućnosti održati dobru saradnju i da ćemo se međusobno pomagati u svim dodirnim tačkama – rekao je dr. Gutić.

Na sastanku, kao jedan od prioriteta lokalne zajednice istaknuto je iznalaženje lokacije za zemljište u svrhu mezarja mjesnih zajednica Podgorje i Stražbenica, čemu će se nadležne službe Rudnika i Općine u narednom periodu više posvetiti, a sve kako bi mještanima ovih mjesnih zajednica zajednički stvorili adekvatne uslove za rješavanje problema.

Otvoreno je i pitanje izmiještanja mjesnog mezarja Bučik i pitanje davanja mišljenja Rudnika za građenje u eksploatacionom području. Jedan od zaključaka sastanka je i da predstavnici nadležnih službi Općine i Rudnika zajednički sagledaju stanje po pitanju premještanja mezarja i izmjena Elaborata za građenje u eksploatacionom području Rudnika. Ovo će biti predmet detaljne analize u narednom periodu, te eventualnih izmjena i dopuna u skladu sa planovima Rudnika i potrebama Općine kao lokalne zajednice.

Zahvaljujući dobroj saradnji Općine i Rudnika u proteklom periodu je obezbjeđena uslovna saglasnost za rekonstrukciju stambenih jedinica za izbjegla i raseljena lica na području mjesne zajednice Podgorje i naselja Jezero, koji se realizuje u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, ukupne vrijednosti oko 700 hiljada KM, a saradnju je neophodno nastaviti na obostrano zadovoljstvo i u okviru drugih projekata.