Sredinom mjeseca decembra završeni su i prvi radovi na izgradnji glavnog transportnog niskopa JUG 4 podzemne eksploatacije uglja, odnosno novog ulaza u jamu Omazići, koji će biti izgrađen u dužini od 1332 metra, a imat će funkciju izvoza uglja iz jame, dopremu operme i repromaterijala u jamu, a ujedno će biti i put za ulaznu zračnu struju i kretanje radnika.

Glavni razlog izgradnje JUGA-a 4 jeste planirano povećanje kapaciteta proizvodnje u jami, u vrijeme kada u njoj budu radila dva mehanizovana široka čela, jedno u Zapadnom, drugo u Sjevernom reviru, zbog čega je neophodan novi niskop otvaranja jame sa znatno većim svijetlijim profilom.

Ono što je do sada urađeno na ovom projektu jeste zacjeljivanje odvodnog kanala u dužini 100 metara i izrada pristupnog puta do ulaznog portala. Ulazni portal urađen je u dužini od 30 metara na kome se trenutno vrše radovi na izolaciji i skidaju oplate. U narednom periodu bi se mogao montirati kombajn R-130 i kada vremnske prilike to dozvole, krenuti u konačnu izradu niskopa. Sve dosadašnje poslove, ali i one koji se planiraju do samog završetka projekta, rade isključivo uposlenici Rudnika. Ono što je planom predviđeno da se uradi tokom ove kalendarske godine je i završeno, a već početkom naredne godine, kada se izvrši postavljanje kompresora, električnog postrojenja i nabavka podgrade, kreće se u realizaciju izrade niskopa. Izgradnjom niskopa stvorit će se realni uslovi za povećanje proizvodnje koja se planira nakon izgradnje termoelektrane u Banovićima. Po dosadašnjim prognozama proizvodnja u jami u tom periodu trebala bi se povećati na 800.000 tona uglja na godišnjem nivou. Niskop širine pet metara, u kojem će biti ugrađen transportni sistem, dizel lokomotiva i trakasti transporter, prema procijeni koštat će oko 5 miliona KM, a planirano vrijeme izgradnje je dvije godine.