Odlukom Općinslog vijeća nakon više od pedeset godina Banovići će dobiti svoju prvu poslovnu zonu za razvoj malih i srednjih preduzeća na lokalitetu Banovići Sela. Iako općina Banovići spada u relativno razvijene općine do sada nije raspolagala ovakvom vrstom zemljišta. Učešćem u projektu "Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini" analizom koja je obuhvatala i druge općine Tuzlanskog kantona, Sadnice su rangirane i ocijenjene kao najprihvatljivija lokacija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Poslovna zona obuhvataće površinu od 240.759 metara kvadratnih od čega je 170.250 isplaniranog zemljišta a ostatak je predviđen za rezervno zaštitno zelenilo za proširenje kompleksa u budućnosti.

Projekat je široj javnosti predstavljen na Centralnoj javnoj raspravi, koja je održana 16. marta u prostorijama Općine Banovići s ciljem tumačenja planskog rješenja Nacrta regulacionog plana „Poslovna zona – Sadnice“.

Raspravi su prisustvovali predstavnici Službe za prostorno uređenje stambeno - komunalne poslove, predstavnici RMU „Banovići“ i drugih javnih preduzeća. Iako je javni poziv svim zainteresovanim građanima upućen na vrijeme, sjednici se odazvalo tek nekolicina njih.

Adem Mostarlić predsjednik Savjeta plana za praćenje i izradu Regulacionog plana otvorio je Javnu raspravu i upoznao prisutne sa predmetnom procedurom. U svom obraćanju detaljno je pojasnio svaki segment izgradnje poslovne zone obuhvatajući namjenu zemljišta, veličine parcela, saobraćajno rješenje, infrastrukturalna rješenja, te namjene i veličine objekata.

-Nacrtom je planirana izgradnja poslovnih objekata, poslovno – proizvodnih, skladišnih i objekata za upravu Poslovne zone sa kompletnom infrastrukturom. Pruža nam se idealna prilika za dodatni razvoj privrede u općini Banovići, koju svakako moramo iskoristiti, ističe Mostarlić.

Planom je definisano 46 parcela prosječne veličine od cca 2.200 metara kvadratnih. Na njima će se graditi objekti različitih veličina za različite namjene, a parcelama koje ne budu zadovoljavale svojom površinom i oblikom bit će pružena mogućnost pridruživanja.

Tokom rasprave prisutni su imali priliku iznijeti svoje mišljene i sugestije na izradu Plana, a podršku Nacrtu pružili su predstavnici Rudnika i drugih javnih preduzeća uz nadu da će se ispoštovati vremenska i zakonska procedura izgradnje Poslovne zone.