USVOJENE IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

Uprava Društva je na 114. redovnoj sjednici usvojila izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti na radu i zaštiti životne okoline koje se odnose na usklađivanje Pravilnika sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju broj 13/2018 objavljenom u Službenim novinama FBiH 21.02.2018. godine.

Ispitivanje povreda, odnosno nesreća na poslu je suština izmjena navedenog Pravilnika. Naime, u članu 567. uvedeno je da se pod povredama na radu prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju NE SMATRA POVREDA UKOLIKO JE PROUZROKOVANA:

  • -Namjerno ili iz krajnje nepažnje osiguranika koji je obavljao radne obaveze, kao i na redovnom putu od stana do mjesta rada i obrnuto,
  • -Uslijed namjernog nekorištenja opreme zaštite na radu i nepoštivanja propisa o zaštiti na radu,
  • -Pijanstvom osiguranika,
  • -Isključivom odgovornosti trećeg lica,
  • -Zbog više sile,
  • -Zbog obavljanja aktivnosti koje nisu u vezi sa obavljanjem radnih aktivnosti,
  • -Uslijed namjernog nanošenja ozlijede osiguraniku od strane drugog lica izazvanog ličnim odnosom sa osiguranim licem koje se ne može dovesti u vezu sa radno – pravnom aktivnosti.

Takođe, u Pravilniku je navedeno i to da će se način utvrđivanja činjenica kod nastanka smrtnog slučaja, kolektivne nesreće, teže i lakše povrede zaposlenika regulisati posebnim Upustvom o postupku utvrđivanja činjenica kod nastanka povreda na radu.

Ukoliko se u postupku utvrđivanja činjenica konstatuje da je do povrede zaposlenika došlo pod ranije navedenim okolnostima ne izdaje se prijava o nesreći na poslu, a protiv zaposlenika se pokreće disciplinska odgovornost.

Povrede na radu definisane su članom 565. u kojem se navodi da se povredom na radu smatra povreda osiguranika prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim djelovanjem, naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma u slučaju da je povreda uzročno vezana za obavljanje posla koji je osnov osiguranja, kao i povreda koju osiguranik pretrpi na redovnom putu od stana do mjesta rada i obrnuto radi obavljanja djelatnosti na osnovu koje je osiguran.

Pod povredom se smatra i povreda koju je zaposlenik zadobio za vrijeme učešća u akciji spašavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda, za vrijeme pružanja pomoći organima vlasti po njihovom zahtjevu, za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije, za vrijeme vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu nadležnih organa i za vrijeme učestvovanja na organiziranim sportskim takmičenjima.