Koji su značajniji ciljevi sindikalne organizacije za tekuću godinu?

Prioritet sindikalne organizacije RMU „Banovići“ svakako je da održi i poveća standard zaposlenih radnika, te da se konstantno nastoji uskladiti visina životnih troškova sa visinom plata, koja bi se za početak trebala povećati najmanje za 5%.

Šta je vaš najveći uspjeh kao predsjednika Sindikata, a šta je ono sa čime ste nezadovoljni?

Zdrava sindikalna struktura i način na koji smo se približili svim radnicima ostvarivši sa njima partnerski odnos definitivno je naš najveći uspjeh. Uspjeh je takođe očuvanje radnih mjesta i upošljavanje novih radnika, kao i kvalitetan odnos sa Upravom Društva. Veliku sindikalnu podršku Uprava je dobila i prilikom posljednjeg raspisivanja konkursa za prijem oko 230 radnika.

Jedina formula za ostvarenje ovakvih ciljeva i zaštitu prava radnika je kompromis i usaglašavanje. Dok su drugi sindikati štrajkovali za ostvarenje elementarnih prava, uključujući i rudare iz Zenice, Kaknja, Breze, Đurđevika i mnogih drugih mi smo nastojali sve svoje stavove i zahtjeve usaglasiti dogovorom. Što se na kraju pokazalo kao ispravno.

Sa oko 5.000 članova kao reprezentativni Sindikat aktivno smo učestvovali i u izradi Granskog kolektivnog ugovora iz oblasti rudarstva na nivou Federacije BiH uz dogovor zadovoljili očekivanja i poslodavaca i radnika.

Kakva je saradnja vašeg sindikata sa ostalim granskim sindikatima?

Ostvarili smo zavidnu saradnju posebno sa sindikatom radnika u Koncernu i energetskih radnika. Također smo jedini sindikat sa predznakom članice Evropske asocijacije radnika iz oblasti rudarstva i energetike. Cilj nam je osigurati dobru saradnju sa radnicima, menadžmentom Rudnika ali i sa ostalim granskim sindikatima. I mogu reći da nam je do sada polazilo za rukom.

Kakvo je stanje sigurnosti rudara u RMU „Banovići“?

Rudnik „Banovići“ važi za jedan od najbolje ocijenjenih rudnika po pitanju zaštite i sigurnosti rudara, ali i socijalne i druge zaštite, a to je postignuto konstantnim ulaganjem u zaštitnu i proizvodnu opremu u podzemnoj i površinskoj eksploataciji.

Koliko nova tehnologija doprinosi razvoju i radu u rudnicima?

Savremena mehanizacija i tehnologija garant su opstanka svakog preduzeća. Onoliko koliko uložiš toliko možeš i očekivati produktivnih efekata. U Banovićima to trenutno nije problem. Rudnik je opremljen sa najsavremenijom mehanizacijom i na putu je da osigura znatno veći napredak i razvoj.

Čime su rudari nezadovoljni?

Ono na čemu se uvijek može raditi kada je u pitanju ova branša i što je uvijek opravdano je povećanje plata. U ovom Rudniku po dogovoru do povećanja plata trebalo bi doći do kraja tekuće godine i to u iznosu od 5%. Svi drugi parametri po pitanju standarda u velikoj mjeri su zadovoljeni na sreću svih zaposlenih u kolektivu.

Koliko su rudarstvo i energetika perspektivan posao?

Rudarstvo i energetika su kičma privrede u FBiH i imaju uticaj na razvoj svih ostalih privrednih grana i bez razvijenog energetskog sektora teško je očekivati razvoj drugih djelatnosti. Zato je neophodno stalno raditi na napretku i modernizaciji rudarstva, a ujedno i ne zapostaviti osnovna prava radnika.