Na površinskim kopovima i jami „Omazići“ Rudnika „Banovići“ zaključno sa mjesecom novembrom proizvedeno je 1.434.651 tona separisanog uglja što je u granicama sa planiranom proizvodnjom za ovu godinu. Dobru proizvodnju uglja na kumulativnom nivou pratila je i proizvodnja otkrivke, te je u istom periodu realizovano 10.570.453 metra kubnih čvrste mase, što je za 3,8% više u odnosu na plan.

Mjesec novembar završen je sa prebačajem od 3,08% na proizvodnji uglja, odnosno proizvedeno je 148.138,6 tona. Jačim intenzitetom realizovana je otkrivka. Zabilježen je prebačaj od 23,7 %, odnosno proizvedeno je 1.013.355 metara kubnih čvrste mase.

Šest dana prije kraja mjeseca decembra proizvedeno je 114.729,3 tona separisanog uglja, što je 104,14% u odnosu na plan. Uprkos problemima koji prate rad na kopovima u ovo doba godine realizovano je i 602.060 metara kubnih otkrivke.

U zavisnosti od vremenskih uslova do kraja godine za očekivati je da se decembarski proizvodni plan u potpunosti ispuni.

Važno je napomenuti da su svoj godišnji proizvodni plan na uglju i otkrivci površinski kopovi Rudnika ispunili trinaest dana prije kraja godine. Razlog tome je stabilna i kvalitetna proizvodnja tokom cijele godine kada je dnevni, pa i mjesečni plan, prebacivan i po nekoliko hiljada tona rovnog uglja.

Ovakvi godišnji rezultati proizvodnje ishod su zalaganja svih zaposlenih ali i dobre pripremljenost kopova i jamskih prostorija.

Ako se proizvodnja posmatra kroz isporučene toplotne vrijednosti uglja može se konstatovati da je godišnji plan u potpunosti ispunjen, jer je prosječna toplotna vrijednost uglja na nivou preduzeća u prvoj polovini godine iznosila 16,228 GJ/t, dok je planom bila predviđena u iznosu od 15,325 GJ/t. Što se tiče toplotne vrijednosti uglja prema Termoelektrani i tu su ispunjene, ali i prebačene, planirane količine. Prosječna toplotna vrijednost uglja za Termoelektranu u prvih deset mjeseci tekuće godine ostvarena je 14,947 GJ/t, dok je planom bila predviđena 13,878 GJ/ t.