U ponoć između prvog i drugog aprila 2021. godine u jami „Omazići“ prekinuta je akcija gašenja požara aktivnim metodama. Sve ekipe čete za spasavanje povučene su iz jame, isključeno je glavno ventilatorsko postrojenje i kompletna jama izolovana je zidanim izolacionim pregradama. Razlog za ovakvo postupanje je realno stvaranje opasnosti za živote ljudi koji su gasili požar, obzirom da je požar zahvatio dio glavne izlazne zračne struje. Požar je direktno ugrozio sistem protočnog provjetravanja jame, onemogućio bezbjedan rad članova čete na gašenju požara i bezbjedno povlačenje u slučaju opasnosti. Shodno tome, i shodno važećim zakonskim i podzakonskim aktima u rudarstvu, donešena je prethodna odluka.

Trenutno se poduzimaju sve Zakonom propisane radnje u ovakvim situacijama, u smislu pasivnog gašenja požara, izolacijom i vodom. Vrijeme gašenja požara navedenim metodama trajat će zavisno od parametara jamskih plinova u požarnom prostoru koji se redovno kontrolišu i analiziraju, a sve u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima u rudarstvu.

Štab rudarskog spasavanja razmatra još neke metode gašenja požara sa površine, a o njihovoj eventualnoj primjeni donijeti će odluku u narednom periodu.