I PORED TURBULENTNOG PERIODA OSTVARENI PROIZVODNO - FINANSIJSKI REZULTATI ZNATNO BOLJI U ODNOSU NA PROŠLU GODINU

Godina na izmaku u rudniku „Banovići“ prema preliminarnim poslovno – finansijskim izvještajima završit će ispunjenjem plana na proizvodnji uglja i prebačajem na realizaciji otkrivke, što će se pozitivno odraziti i na krajnji finansijski rezultat poslovanja.

Ukupna proizvodnja do kraja godine iznosit će oko 1.600.000 tona separisanog uglja, što procentualno iznosi oko 94%, dok je prethodne godine proizvodnja uglja bila na nivou od 92,08%. Pomak na proizvodnji u odnosu na prošlu godinu utoliko je značajniji uzme li se u obzir da je ova godina bila turbulentna i obilježena kompleksnim uslovima rada izazvanih pandemijom virusa COVID – 19.

Međutim, ono što je ključno za preduzeće koje se bavi ovom djelatnošću jeste realizacija otkrivke, koja je velikim dijelom godine prelazila preko plana, što se u konačnici odrazilo i na kumulativnom nivou, gdje se očekuje ostvarenje otkrivke od 12.500.000 metara kubnih čvrste mase, odnosno 102,14% od plana. Uporedimo li ove rezultate sa prethodnom godinom vidljiv je značajan napredak, obzirom da je 2019. godina završila sa 88,68% ostvarenja na otkrivci.

Finansijsku godinu rudnici „Banovići“ završit će sa pozitivnim rezultatom u iznosu od oko 2 miliona KM. Iako su ovo rezultati vrijedni pomena oni ipak nisu stvarni odraz poslovanja u protekloj godini, u kojoj se desio niz neplaniranih rashoda. Naime, od mjeseca januara tekuće godine plate zaposlenika na osnovu Kolektivnog ugovora povećane su 8%, dok je od marta mjeseca visina toplog obroka sa 10 KM povećana na 14 KM. Za te potrebe na konto rashoda proknjiženo je oko 10 miliona KM, koji nisu predviđeni Godišnjim planom poslovanja preduzeća. Jednostavnom računicom, vođen planom poslovanja, bez pomenutih opterećenja rudnik „Banovići“ ovu godinu završio bi sa dobiti od skoro 11 miliona KM.

Zahvaljujući adekvatnoj strategiji rada i racionalnom provođenju javnih nabavki postignuto je balansiranje i smanjenje troškova uz istovremeno povećanje proizvodnje uglja i otkrivke, a najveće uštede zabilježene su na troškovima nafte u iznosu od oko 3 miliona KM.

Pomenute uštede, povećana prodaja i bolji kvalitet uglja ostavili su prostora za nabavku neophodne pomoćne mehanizacije iz vlastitih sredstava. Tako je nedavno na Površinsku eksploataciju uglja pristigao novi grejder vrijedan 1.5 miliona KM. U izgradnju Transportnog sistema za odvoz jalovine u toku godine investirano je preko 5,5 miliona KM. Ukupna investiranja za ovu godinu, računajući i ona pokrenuta u 2019. godini, iznose oko 60 miliona KM.

U cilju poboljšanja poslovnog ambijenta i podizanja rezultata na viši nivo u narednoj godini planirane su značajne investicije. Raspisan je javni tender za nabavku četiri buldozera, drobilicu na Separaciji, dizel lokomotivu i niz drugih investicija. Nabavka dva damper kamiona i bager gusjeničar, također, su planirani Trogodišnjim planom poslovanja preduzeća.

I pored svega navedenog važno je napomenuti da je rudnik „Banovići“ jedini rudnik koji plaća koncesije državi, izmiruje sve obaveze, doprinose i poreze prema državi, dobavljačima i radnicima.