Na današnjem vremenu, kada se veliki privredni giganti iz cijelog regiona bore sa opstankom i likvidnošću, kada mnogi radnici očekuju otkaze o radu, banovićki Rudnik nastavlja sa kontinuiranim prijemom nove radne snage.

Po javnom oglasu koji je raspisan 03.02.2017.godine i Odluci Uprave Društva o prijemu zaposlenka na određeno vrijeme okončana je konkursna procedura i novih 244 radnika ubuduće će obezbjeđivati egzistenciju svojim porodicama radeći u najuspješnijem rudniku u FBiH-Rudnicima mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići.

Da živimo u normalnom okruženju, ova vijest bila bi udarna u elektronskim medijima i zauzela bi naslovne strane printanih medija.

Međutim, svaku „dobru oranicu“ napadne korov koji želi po svaku cijenu uništiti ili smanjiti prinose.

Tako se, zahvaljujići nižerazrednim novinarima i njihovim finansijskim i političkim mentorima desilo i sa ovim prijemom.

Naime, banovićki SDP uz pomoć KO SDP-a započeo je svoju predizbornu kampanju za opće izbore napadom na egzistenciju 244 novoprimljena radnika, organizujući press konferenciju u Tuzli.U svom političkom obračunu sa SDA, predstavili su se, kao tobože „dušebrižnici“ za naše najbolje sinove, aludirajući na demobilisane borce, pokušavajući dobiti njihovu podršku, zaboravljajući pri tome da banovićki demobilisani borci znaju da ti govornici na najprimitivniji način ignorišu njihove najhrabrije saborce, čija su imena ispisana na centralnom spomen obilježju u Banovićima, gdje za 22 godine nisu našli za shodno ni jedan puta da prouče Fatihu ili na neki drugi način iskažu poštovanje istim.

U toj farsi od press konferencije, i oni koji su smatrani ozbiljnim političarima, iznosili su nebuloze u koje ni djeca nebi povjerovala i to: - da je na konkurs trebalo predati samo člansku kartu SDA i rodni list iz Banovića želeći na taj način rukovodstvo banovićkog rudnika, umjesto uspješnih privrednika, prikazati kao političke lokaliste. Nije li se, prije takve izjave „drug“ Bjedić zapitao: - Postojili i jedan kolektiv u FBiH koji plaća ugovoreni prevoz za svoje radnike iz 6 općina (Živinice, Kalesija, Tuzla, Lukavac, Srebrenik,Zavidovići) i dva kantona (TK i ZD kanton) kao što to radi RMU Banovići. Da li kadrove takvog kolektiva možemo smatrati lokalistima?

Nisu su li se „glasnogovornici“ SDP-a zapitali u kakvom je stanju bio Rudnik Banovići u doba „Alijanse“ koju je predvodio SDP sa namjerom da samo u prvoj fazi od 2003 do 2007 broj radnika u ovom kolektivu sa 2582 svede na svega 1198, te imaju li uopšte morala govoriti o zapošljavanju u ovom kolektivu kome su već pisali „Oproštajno pismo“ dovodeći ga pred vrata stečaja i likvidacije.

Za razliku od njihovih kadrova, sadašnji kadrovi su ovaj kolektiv doveli na vrh piramide u oblasti rudarstva, iza sebe bilježe 13 uzastopnih uspješnih poslovnih godina, investicije u opremu preko 140 miliona KM, redovno servisiranje obaveze prema državi i redovno obezbjeđenje plaća i ostalih primanja za gotovo 3000 radnika čija su primanja iznad prosječne plaće u FBiH.

Je li to grijeh sadašnjih kadrova što nisu dozvolili da rudnik Banovići ode u stečaj i likvidaciju, što su spriječili uništenje ovog kolektiva procesom tužbi po kolektivnom ugovoru koje je vodio OO SDP-a Banovići i na taj način oštetio Rudnik za oko 14 miliona KM, je li to grijeh ovih kadrova što su u samo jednom danu primili 70-oro djece šehida i poginulih boraca , je li to grijeh ovih ljudi što misle o budućnosti lokalne zajednice, što skoro svake godine primaju nove radnike i što su na pragu izgradnje Termoelektrane u Banovićima.

Nije li veći razlog bio, da ti „dušebrižnici“ raspravljaju o rudnicima koje su njihovi kadrovi upropastili i koji su u samo jednom rudniku broj zaposlenih sa gotovo 4500 sveli na oko 2700 radnika i pri tome stvorili oko 400 miliona KM dugovanja zbog čega penzionerima kasne penzije, RVI i šehidskim porodicama naknade,socijalna davanja i sl.

Možda su to SDP-ovi uspješni projekti koji su bili planirani i banovićkom rudniku u doba SDP-ove Alijanse jer SDP-ovi kadrovi svoje uspjehe u javnim preduzećima mjere po broju dana za koje su ovjerene zdrastvene knjižice njihovih radnika.

U RMU „Banovići“ svoje uspjehe mjere na drugi način: -proizvodnim i finansijskim rezultatima, ispunjenjem zakonskih obaveza po osnovu poreza i doprinosa, novim investiranjem, humanizacijom rada, prijemom novih zaposlenika i poštivanjem obaveza prema najosjetljivijim i najugroženijim kategorijama stanovništva.

Zbog toga niko nema pravo kadrovima ovog kolektiva nametati grižnju savjesti jer je Rudnik Banovići prepoznatljiv kolektiv u BiH po tome što je primio najviše demobilisanih boraca pa tako je i na poslednjem konkursu primljeno čak 50 radnika iz te kategorije.

Na pomenutoj press konferenciji, uvažena SDP-ova demokratska elita, kojoj su puna usta vladavine prava i pravne države, dala je punu podršku počinitelju krivičnog djela „ubistvo u pokušaju“ opravdavajući samovlašće, bezakonje i upotrebu vatrenog oružja. Pitamo se je li to demokratija ljevice i je li to pravna država za koju se oni bore?

Na ovom nesretnom slučaju graditi predizbornu kampanju u najmanju ruku je licemjerstvo, kao što je licemjerstvo i neobjasniti javnosti da je na Almira Delića pucao njegov najbliži rođak jer se Almir Delić kao izvršni direktor za ekonomske poslove nije htio mješati u rad Komisije i koristiti svoj položaj kako bi rođaku obezbjedio zaposlenje, što je ovaj od njega tražio. Zar ovaj slučaj nije dokaz o nepostojanju nepotizma u ovom kolektivu!?

Zbog toga i ovom prilikom želimo naglasiti da ova press konferencija, na kojoj su iznesene notorne laži, ne predstavlja brigu za demobilisane borce ili bilo koje nezaposleno lice, nego je njoj jedini cilj, što je SDP bezbroj puta i do sada činio, da Banoviće prikaže nesigurnim područjem za strani kapital i na taj način još jednom pokuša spriječiti izgradnju Termoelektrane, što je krajnje nekorektno, ne samo prema građanima Banovića nego i prema građanima cijele BiH jer je ovaj projekat od državnog značaja i bez ovog projekta Banovići bi doživjeli „ekonomski genocid“ koji bi osjetili svi građani bez obzira na nacionalnu, vjersku, rasnu, političku ili bilo koju drugu pripadnost.

Svjesni smo činjenice, da na bilo kojem konkursu, svi oni koji su aplicirali a nisu primljeni osjećaju određeno nezadovoljstvo, jer svako najviše osjeća svoj problem. Mi suosjećamo sa svima onima koji ovaj put nisu zadovoljili kriterije ali moramo naglasiti da Rudnik Banovići, koji posluje po pravilima tržišne ekonomije nije u mogućnosti primiti sve nezaposlene.

U cilju argumentovanog informisanja javnosti ističemo činjenicu da je svaki prijem u radni odnos od 2004 godine do danas vršen po Statutu Društva, Pravilnikom o radu, ostalim zakonskim i podzakonskim propisima i utvrđenim kriterijima, po kojima je vršen i prijem radne snage po poslednjem oglasu od 03. februara 2017. godine.

U okviru utvrđenih kriterija, Komisija koja je imenovana za prijem zaposlenika, vršila je bodovanje po osnovu pripadnosti grupaciji porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, porodica poginulih zaposlenika, socijalno ugroženih porodica, nacionalnih manjina,stručne spreme, vremena provedenog na zavodu za zapošljavanje i broju članova domaćinstva.

Nakon utvrđenih bodova na osnovu navedenih kriterija, svi oni koji su zadovoljili uslove konkursa pozvani su na interviju koji je takođe bodovan, nakon čega su podnosioci zahtjeva prošli bodovanje od strane kliničkog psihologa kroz veći broj psiholoških testova u zavisnosti od radnog mjesta na koje su podnosioci zahtjeva aplicirali.

Nakon završene konkursne procedure iz izvještaja Komisije vidljivo je da je na konkurs apliciralo ukupno 1664 podnosioca zahtjeva od čega je 398 prijava bilo sa nepotpunom dokumentacijom. Na interviju je pozvano 1266 podnosilaca zahtjeva a psiho testu je pristupilo 700 podnosilaca od kojih je 190 dobilo „0“ bodova odnosno nije zadovoljilo ni najminimalnije uslove testa, dok su ostali bodovani u utvrđenom bodovnom rasponu.

Nakon toga je sačinjena rang lista sa ukupnim brojem bodova na osnovu koje je izabrano 244 podnosioca zahtjeva koji će nakon obavljenog ljekarskog pregleda, ukoliko budu zdravstveno sposobni za određenu vrstu poslova, zasnovati radni odnos na određeno vrijeme u RMU „Banovići“ d.d. Banovići.

Provođenje ovakve procedure predstavlja uobičajenu i transparentnu proceduru od 2004. godine od kada je u RMU „Banovići“ d.d. Banovići primljeno ukupno 1.530 radnika od čega 130 djece šehidskih porodica i porodica poginulih boraca i preko 680 demobilisanih boraca, zbog čega niko nema pravo da svoje sitnosopstveničke i političke poene prikuplja na ovako osjetljivim kategorijama, o kojima se, bar u ovom kolektivu itekako vodi računa.